Kennisbank

Overzicht btw-tarieven

Geld munten opgestapeld

Op alle diensten en leveringen die je verricht moet je btw berekenen. Dat wil zeggen, jij verricht een dienst aan een klant voor het bedrag van € 100, -. Dit benoem je op de factuur en vervolgens bereken je daar 21% btw bij. Hiermee is het factuurbedrag € 121,- geworden.

Op de factuur moet je minimaal vermelden

 • een factuurnummer
 • jouw bedrijfsnaam en adres
 • het btw nummer dat je bij de Belastingdienst hebt aangevraagd
 • naam en adres van je opdrachtgever, samen met zijn of haar btw nummer
 • een gespecificeerde omschrijving van de diensten en/of geleverde goederen

Aangifte doen

Van de Belastingdienst ontvang je per drie maanden een verzoek om aangifte te doen voor de btw. Dit kan uitsluitend via internet. Van de Belastingdienst heb je een toegangscode ontvangen met een wachtwoord. Na het inloggen noteer je op de daarvoor bestemde plaats:

 • je omzet over die periode, waarna het systeem de btw berekent
 • de door jou betaalde btw op inkoop (voorbelasting)

Het verschil moet je overmaken aan de Belastingdienst voor de gestelde betaaldatum. Betaal vooral op tijd want de Belastingdienst is niet vriendelijk meer als je te laat betaalt.

Welk btw-tarief geldt voor je producten en diensten?

De btw heeft verschillende tarieven: 21%, 9% (2018 6%) en 0%. Welk tarief je moet toepassen, hangt af van het soort goederen of diensten. Bepaalde leveringen van goederen en diensten zijn vrijgesteld van btw.

Producten en diensten met verschillende tarieven

Verkoop je goederen of diensten waarvoor verschillende btw-tarieven gelden? Dan moet je in de boekhouding rekening houden met de verschillende tarieven. Je kunt bijvoorbeeld de ontvangsten voor goederen en diensten die onder het 9%-tarief vallen, apart registreren. Als het erg lastig is om de ontvangsten apart te registreren, mag je de omzet over de verschillende tarieven verdelen op basis van de inkopen. Informeer in dat geval bij de Belastingdienst.

Het hoge btw-tarief bedraagt 21%

Een ondernemer die diensten en/of goederen levert aan anderen in Nederland dient btw te heffen op deze goederen of diensten. Het gangbare tarief is 21%. Dit moet je apart op de factuur vermelden en ook apart in je administratie verantwoorden.

Het lage btw-tarief bedraagt 9%

Een klein aantal artikelen zijn belast met het lage 9% btw-tarief (2018 6%):

 • levering van eten en drinken, behalve alcoholhoudende dranken
 • levering van agrarische producten en diensten
 • levering van geneesmiddelen
 • verkoop en verhuur van boeken, dagbladen en tijdschriften
 • levering van braille-artikelen voor persoonlijk gebruik door blinden
 • personenvervoer
 • verhuur van vakantiewoningen en kampeerplaatsen
 • diensten door kappers
 • herstellen van kleding, schoenen en fietsen
 • schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 2 jaar (ook 6% op materiaal)
 • schoonmaakwerkzaamheden binnen woningen
 • isolatiewerkzaamheden aan woningen ouder dan 2 jaar
 • gebruikmaken van een zwembad of badhuis, inclusief sauna
 • geven van gelegenheid tot sportbeoefening in een sportaccommodatie
 • uitvoerende kunstenaars

Kleineondernemersregeling (KOR)

Per 1 januari 2020 is de kleineondernemersregeling (KOR) veranderd. Je kan nu kiezen voor een vrijstelling voor de omzetbelasting (btw) als je in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet in een kalenderjaar hebt. Meld je uiterlijk 4 weken voor de ingangsdatum van het aangiftetijdvak aan bij de Belastingdienst om hiervoor in aanmerking te komen. Dit levert je het volgende op:

 • Je doet geen aangifte meer;
 • Je hoeft geen btw-facturen meer te versturen;
 • En je rekent geen btw meer aan de klanten en hoeft dit ook niet af te trekken.

Alles over de KOR

Leveren aan buitenlandse ondernemers

Het 0%-tarief geldt voor ondernemers die zaken doen met het buitenland. Als je levert aan buitenlandse ondernemers, dan pas je dit tarief toe op je leveringen. Ook over de verkoop van tabaksproducten hoef je geen btw te berekenen. De fabrikant of de importeur heeft de btw namelijk al afgedragen, tegelijk met de accijns.

Op deze pagina