Kennisbank

Certificering verplicht voor zzp’ers die werken aan gasverbrandings­installaties. Wat moet je regelen?

monteur

Om het aantal ongelukken door koolmonoxide terug te dringen, mogen werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties vanaf 1 april 2023 alleen nog worden uitgevoerd door bedrijven die hiervoor gecertificeerd zijn. Welke certificeringen zijn er? Hoe werkt certificering? Kiwa’s Jeroen de Vrught, gespecialiseerd in CO-certificering, vertelt er meer over.

Mensen weten al eeuwen dat koolmonoxide levensgevaarlijk is, maar ook nu nog komen jaarlijks duizenden mensen om door koolmonoxideincidenten. Preventie van koolmonoxide blijft belangrijk, zeker nu huizen beter geïsoleerd zijn om energie te besparen. Volgens het Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) van de Universiteit van Washington in Seattle (VS) zijn er wereldwijd elk jaar meer dan een miljoen gevallen van koolmonoxidevergiftiging, met meer dan 35 duizend doden tot gevolg.

Certificatieplicht

Ook in Nederland vallen er door CO-ongevallen jaarlijks vijf tot tien doden en belanden er honderden mensen in het ziekenhuis. Jeroen de Vrught: ‘De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) deed in 2015 onderzoek naar koolmonoxideincidenten en concludeerde dat de overheid meer kan doen tegen koolmonoxide-ongevallen. Naar aanleiding van dat onderzoek kwam er aanvullende wet- en regelgeving, zoals de certificatieplicht voor bedrijven die gasverbrandingsinstallaties aanleggen en onderhouden. Ook wordt de verantwoordelijkheid deels bij de consument gelegd: die mag geen installateur inhuren die niet gecertificeerd is.’

Diverse certificeringen

Om te voorkomen dat één certificeerder zich een monopoliepositie kon verwerven, gaf de overheid de voorkeur aan de ontwikkeling van verschillende certificeringsschema’s. ‘Daardoor zijn er nu drie verschillende certificeringen’, vervolgt Jeroen de Vrught: ‘De NHK 2021 van de Stichting Nederlandse Haarden en kachelbranche is vanzelfsprekend alleen van toepassing op gashaarden en kachels. De BRL 6000-25 van InstallQ is met name geschikt voor grotere bedrijven en bedrijven die al in bezit zijn van een BRL 6000-AB certificaat. Kiwa’s BRL K25000 is er vooral voor kleinere bedrijven en zzp’ers. Het schema is beknopter en bij de audit gebeurt veel op afstand, onder meer met onze CO Preventie-app die binnenkort beschikbaar is in Google Playstore en Apple’s App Store.

Vertraging

De verplichte CO-certificering zou aanvankelijk worden ingevoerd per 1 april 2022, maar werd eind vorig jaar uitgesteld naar 1 januari 2023. Reden hiervoor is de vertraging die is ontstaan bij de definitieve vaststellen van de inhoud van de schema’s. ‘Voordat de minister er uiteindelijk een handtekening onder zet, gaat er een intensief traject aan vooraf. Er zijn meerdere partijen die het met de inhoud van de schema’s eens moeten zijn, waaronder de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TLoKB) en de Raad voor Accreditatie. De bekende laatste puntjes op de i kosten meer tijd dan voorzien, vandaar het uitstel van de regeling.’

Proefaudits

Toch adviseert Jeroen de Vrught installateurs niet om met certificering te wachten tot 1 januari 2023. ‘Sterker nog: begin liever vandaag dan morgen, dan ben je in elk geval op tijd. Dat de verplichte CO-certificering er hoe dan ook komt, staat immers vast en als je toch het laatste moment wacht, sta je achteraan in de rij bij certificerende instanties. Bij Kiwa voeren we al volop proefaudits uit en hebben we de eerste installatiebedrijven al gecertificeerd tegen de richtlijnen zoals ze er nu liggen. Zodra de certificatieschema’s definitief zijn, worden certificaten na een laatste check omgezet naar wettelijk erkende certificaten. Eventuele extra kosten zijn voor Kiwa.’

Audits combineren

Volgens De Vrught zien installatiebedrijven soms op tegen de kosten en inspanning die certificering met zich meebrengt. ‘Er zijn bedrijven die zich daarom aansluiten bij een certificeringsorganisatie, die aangesloten partijen tegen een prijs per toestel laat meeliften onder de paraplu van één certificaat. Ik zou daar zelf niet zo snel voor kiezen, want als één aangesloten bedrijf steken laat vallen is mogelijk iedereen zijn certificaat kwijt. Bovendien: als je jaarlijks 150 toestellen onderhoudt of installeert, ben je al goedkoper uit met een eigen certificaat. Ook kun je CO-certificering combineren met andere certificeringen. Dat lukt natuurlijk niet bij elke certificering, VCA is bijvoorbeeld een wezenlijk ander schema, maar een K2500- of 6000-25-audit kan prima tegelijk met een BRL 6000-audit. Gaat om dezelfde auditor de schema’s kennen veel overlap, dus het scheelt dubbel werk.’

Meer informatie

30 augustus 2022 werd Kiwa als eerste certificerende instelling door de overheid aangewezen voor het afgeven van certificaten voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. Een CO-audit door Kiwa leidt vanaf nu dus tot een wettelijk erkend certificaat.

Bekijk de website van Kiwa als je meer wilt weten over de certificatieschema’s BRL 6000-25, NHK BRL en Kiwa BRL K25000. Bekijk de pagina ‘Veelgestelde vragen CO-certificering’ of neem contact met ons op met Kiwa via e-mail NL.CO.Certificering@kiwa.com of telefoon 088 998 32 20.

Op deze pagina