Kennisbank

Alles wat je moet weten over coöperaties als zzp'er

coöperatie samen ondernemen

Een coöperatie is één van de rechtsvormen die interessant kunnen zijn voor starters/zelfstandig ondernemers/zzp’ers. Het is een samenwerkingsverband waarmee je klanten een beter aanbod kan bieden.

De algemene ledenvergadering heeft de hoogste zeggenschap binnen een coöperatie en benoemt onder andere het bestuur.

Wat is een coöperatie?

In het kort: een soort vereniging waarmee je overeenkomst(en) aangaat met de andere leden. Er zijn veel verschillende soorten coöperaties. Net als bij een bv is een coöperatie een rechtspersoon, waardoor de risico’s voor de aansprakelijke zijn beperkt.

Bij de beëindiging van een coöperatie zijn alle leden evenveel aansprakelijk voor de resterende schulden.

Verschillende soorten coöperaties

Wanneer iemand het over een coöperatie heeft, gaat het meestal om een bedrijfscoöperatie. Denk bijvoorbeeld aan FrieslandCampina of de Rabobank. Zo’n coöperatie behartigt meestal bepaalde zakelijke belangen van zijn leden zoals: reclame of inkoop. Meestal worden coöperatie op de volgende manieren ingedeeld.

Bedrijfscoöperatie

Bij de bedrijfscoöperatie zijn de leden met elkaar een bedrijf. Deze coöperatie zorgt vervolgens voor de inkoop, verkoop of levering van diensten voor de leden, zodat alle leden voordeel halen uit de coöperatie.

Ondernemerscoöperatie (interessant voor zzp’ers!)

Een ondernemerscoöperatie is een samenwerkingsverband tussen ondernemers. Vaak wordt dit ingezet om interessanter te zijn voor grote opdrachten van bepaalde bedrijven. Leden binnen de coöperatie hebben stemrecht en kunnen in- en uittreden zonder dat daarmee het voortbestaan van de coöperatie in gevaar komt. Zo’n coöperatie is een geschikte vorm voor kortlopende en kleinschalige samenwerkingsverbanden.

Werknemerscoöperatie

Bij een werknemerscoöperatie zijn de leden werknemer van de coöperatie. Het verdiende geld wordt in eerste instantie besteed aan kosten en salarissen. Wat overblijft, kan uitgekeerd worden als winst aan de medewerkers. De medewerkers beslissen gezamenlijk over het beleid en stellen de coördinator of directeur aan. Het doel van een werknemerscoöperatie is om voor betere werkomstandigheden en voorwaarden voor de leden te komen.

Consumentencoöperatie (of inkoopcoöperatie)

In een consumentencoöperatie zijn de leden de consumenten. De coöperatie zorgt voor de gezamenlijke inkoop van de diensten en producten voor de leden om zo betere leveringsvoorwaarden, producten of diensten te leveren aan de leden.

Producentencoöperatie (afzetcoöperatie)

Bij een producentencoöperatie zorgt de coöperatie ervoor dat er betere distributiekanalen en afzetmogelijkheden zijn voor de leden. Ook worden er vaak aanvullende diensten geleverd.

Voordelen van coöperatie voor zzp’ers

Misschien klinkt het een beetje gek voor zzp’ers, maar in sommige gevallen sta je samen sterker dan alleen. Samenwerken in een coöperatie levert soms grote opdrachten op die je in je eentje nooit had kunnen binnenhalen.

Juist grote opdrachten zijn vaak uitdagend en die wil je dus niet constant mislopen. Voor een opdrachtgever heeft samenwerken met coöperaties ook voordelen, doordat de opdrachtgever maar met één persoon contact hoeft te hebben in plaats van met verschillende zzp’ers.

Aansprakelijkheid bij coöperatie: UA, WA of BA?

De coöperatie is een rechtspersoon en dus aansprakelijk. Wanneer een coöperatie wordt ontbonden en er zijn schulden, dan zijn doorgaans alle leden voor een gelijk deel aansprakelijk. Dit noemen we de coöperatie met wettelijke aansprakelijkheid (WA).

Er zijn ook andere mogelijkheden. Zo heb je ook de ‘coöperatie met beperkte aansprakelijkheid’ (BA) en de ‘coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid’ (UA). Hoe werkt dat?

Coöperatie UA

Bij een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid is de last niet verdeeld onder de leden. Zij hoeven dus niet mee te betalen aan eventuele schulden, die ligt volledig bij de bestuursleden.

Coöperatie BA

Bij een coöperatie met een beperkte aansprakelijkheid dragen leden elk tot een vastgelegd bedrag bij in het tekort van de coöperatie. Het bestuur moet bij een coöperatie BA (of WA) elk jaar een ledenlijst bij de Kamer van Koophandel insturen. Zo weten schuldeisers van de coöperatie bij wie ze geld kunnen halen.

Belasting

Coöperaties moeten vennootschapsbelasting betalen over de winst. Wel moet hierbij onderscheid gemaakt worden tussen winst en verlengstukwinst.

Verlengstukwinst?

Dit is het deel van de winst dat gemaakt wordt door de activiteiten van de leden. Dit kan worden afgetrokken van de gehele winst, waardoor coöperaties minder vennootschapsbelasting hoeven te betalen. De leden betalen verder gewoon individueel inkomstenbelasting over de winst die ze via de coöperatie maken.

Oprichten van een coöperatie

Voor het oprichten van een coöperatie heb je minimaal 1 partner nodig. Leden betalen mee aan de oprichting en het in stand houden van de coöperatie. Om een coöperatie op te richten moet je de volgende twee stappen nemen:

  • Schakel de hulp van een notaris in voor een notariële akte
  • Schrijf je hiermee in bij het Handelsregister van Kamer van Koophandel

Bereid je wel altijd goed voor voordat je een coöperatie start. Wanneer je een duidelijk doel naar buiten communiceert, vergroot je de kans op een succesvolle samenwerking. Denk hier dus goed over na.

En laat je altijd voorlichten door juridische, fiscale en financiële specialisten. Dan weet je zeker dat je geen belangrijke zaken over het hoofd ziet.

Op deze pagina