Kennisbank

Wanneer is een maatschap interessant?

hand aanreiking

Als zzp’er wil je blijven groeien, alleen als eenmanszaak kan je niet altijd grotere concurrenten bijbenen of die ene opdracht aannemen waar wat extra’s wordt gevraagd. Daarom kan het interessant zijn om een maatschap op te richten. Dit is een samenwerkingsverband tussen ‘maten’, waarin werk en winsten worden verdeeld.

Wat is een maatschap?

In een maatschap is sprake van een samenwerkingsverband tussen twee of meerdere personen (maten), die arbeid, geld of goederen inbrengen. De hoeveelheid van de inbreng hoeft niet gelijk te zijn. Alle verplichtingen tussen de maten onderling worden in een maatschapsovereenkomst vastgelegd.

Bijvoorbeeld: vier maten die allemaal zzp en grafisch ontwerper zijn, kunnen in een maatschap op basis van gelijkwaardigheid samenwerken onder dezelfde naam met als doel om er financieel voordeel uit te halen.

Hoe richt je een maatschap op?

Voor het oprichten van een maatschap is een maatschapsovereenkomst nodig. Bij de vormgeving van zo’n overeenkomst is het verstandig om er een deskundige bij te betrekken omdat de wetgeving hieromtrent nogal summier is.

Als maatschap moeten jij en je maten je inschrijven onder één naam in het handelsregister, behalve wanneer je een stille maatschap hebt zonder onderneming.

Wat staat er in een maatschapsovereenkomst?

 • De maten van de maatschap;
 • Wie brengt wat in op het gebied van geld, goederen en arbeid;
 • Hoe de bevoegdheden zijn verdeeld;
 • De aansprakelijkheid;
 • Afspraken over de beschikkingshandelingen;
  Beschikkingshandelingen zijn bevoegdheden die buiten de normale activiteiten vallen. Deze handelingen kunnen alleen door de maten gezamenlijk worden verricht. Als een van de maten, als bevoegd vertegenwoordiger van de maatschap, een overeenkomst sluit, dan zijn alle maten voor gelijke delen aansprakelijk.
 • De beheersdaden;
  Elke maat is bevoegd om zogenaamde beheersdaden te verrichten, tenzij anders vermeld in de maatschapsovereenkomst. Beheersdaden zijn handelingen die tot de normale gang van zaken in een maatschap worden gerekend.
 • De winstverdeling.
  Hoe werkt de winstverdeling in een maatschap? De winsten en verliezen van een maatschap worden verdeeld in verhouding tot ieders inbreng (tenzij anders afgesproken in de maatschapsovereenkomst). Een enkele maat mag niet alle winsten ontvangen, alle verliezen dragen is daarentegen wel mogelijk.

Goed om te weten: een maatschapsovereenkomst of maatschapscontract is niet verplicht, maar wel heel handig. Zonder zo’n contract is het vragen om ruzie, met zo’n overeenkomst weet iedereen waar hij/zij aan toe is. Daarnaast is het een bewijsmiddel naar klanten, relaties en de Belastingdienst.

Waar ben je aansprakelijk voor binnen een maatschap?

In een maatschapscontract bepaal je ook wie er aansprakelijk is voor wat en voor hoeveel. Dat kan zijn dat het ieder voor zich is, het kan ook zo zijn dat alle maten voor eenzelfde deel aansprakelijk zijn.

 • De maten zijn aansprakelijk met hun privévermogen voor de schulden van de maatschap;
 • Als een maat onbevoegd handelt, zijn de andere maten in principe niet aansprakelijk

De voor- en nadelen van een maatschap

Voordelen maatschap

 1. Belastingen
  Doordat de Belastingdienst je als zelfstandige ziet, heb je ‘gewoon’ recht op voordelen als starters- en zelfstandigenaftrek.
 2. Fiscaal gunstige winstverdeling voor echtgenoten
  Wanneer je met je man of vrouw een maatschap start, is , afhankelijk van jullie overige inkomen en aftrekposten, een fiscaal gunstige winstverdeling mogelijk.
 3. Opstarten is heel simpel
  Je hoeft voor de oprichting niet langs een notaris en er is ook geen startkapitaal nodig.
 4. Personeel
  Als maatschap is het mogelijk om personeel in dienst te nemen.
 5. Klanten
  Je behoudt binnen een maatschap in de meeste gevallen je eigen klanten.

Nadelen maatschap

 1. Sociale zekerheid
  Je bent nog steeds zzp’er en geen werknemer. Dit heeft veel voordelen, maar ook een nadeel: je valt niet onder de werknemersverzekeringen en je moet je aanvullend pensioen dus zelf regelen. Ook zaken als de Ziektewet, WW of WIA moet je zelf regelen. Sluit dus altijd een AOV af.
 2. Aansprakelijk met privévermogen (en dat van je partner)
  Als een maat van je schulden maakt, sta jij daar mede met je privévermogen voor garant. Behalve wanneer je maat aantoonbaar onbevoegd heeft gehandeld. Getrouwd, maar niet onder huwelijkse voorwaarden? Dan moet in sommige gevallen ook je partner met zijn/haar privévermogen opdraaien voor de kosten.
 3. Reputatieschade
  Als een van je maten het bedrijf een slechte naam bezorgt, hebben alle maten daar last van.
 4. Bindende afspraken
  De afspraken die worden gemaakt in een maatschap zijn bindend. Je levert als zzp’er dus wel een deel van je vrijheid in.

Lees ook:

Op deze pagina