Blog

Mag de verhuurder de huurprijs van mijn bedrijfsruimte verhogen?

Verhoging huurprijs bedrijfsruimte

Veel verhuurders zien in de huidige inflatiecijfers, waaronder de prijsontwikkeling van energie, aanleiding om de huurprijzen van bedrijfsruimtes (extra) te verhogen. Regelmatig wordt bij ons melding gemaakt van forse verhogingen van de huurprijs, wat al snel de vraag oproept of dat wel is toegestaan.

Check je huurovereenkomst

Allereerst is van belang dat wordt nagegaan wat er met de verhuurder is afgesproken over het (tussentijds) mogen wijzigen van de huurprijs. Afspraken zijn vaak schriftelijk vastgelegd in een huurovereenkomst en eventueel toepasselijke algemene bepalingen en/of algemene voorwaarden.

In veel huurovereenkomsten voor bedrijfsruimtes is bepaald dat de huurprijs jaarlijks mag worden verhoogd, waarbij die verhoging wordt gebaseerd op het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) zoals dat door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt gepubliceerd. Indien je het daar niet mee eens bent, kun je daarover in gesprek treden met de verhuurder om na te gaan of er tot een passende oplossing kan worden gekomen. De verhuurder is niet verplicht je daarbij tegemoet te komen.

Indien de huurovereenkomst niet voorziet in de mogelijkheid voor de verhuurder om de huurprijs te verhogen, is de huurverhoging alleen mogelijk als je daarmee akkoord gaat.

Voor de rechter
Ten aanzien van bepaalde bedrijfsruimtes, in de praktijk ook wel ‘middenstandsbedrijfsruimtes’ of ‘winkelruimtes’ genoemd, bestaat de mogelijkheid (voor de huurder en verhuurder) om de rechter te verzoeken een passende huurprijs vast te stellen. Het moet dan gaan om bedrijfsruimtes die voor het publiek toegankelijk zijn en waar goederen of diensten worden geleverd. Te denken is aan een kleinhandelsbedrijf, een restaurant, café, afhaal- of besteldienst, een hotel, of een kampeerbedrijf. Het verzoek aan de rechter is mogelijk na afloop van de eerste huurperiode of vijf jaar na de laatste afspraak tot wijziging van de huurprijs. Bij het vaststellen van een passende huurprijs, kijkt de rechter onder andere naar de gemiddelde huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimtes. De rechter behandelt het verzoek tot huurprijsvaststelling in principe alleen als er een verklaring van een deskundige over de huurprijs wordt meegestuurd.

Benieuwd of in jouw geval een huurverhoging mag worden doorgevoerd? Indien je een Juridisch Adviesabonnement of een Premium lidmaatschap hebt kun je bij één van onze juristen advies inwinnen over jouw specifieke situatie. 

Geplaatst op 19 december 2022