Kilometerregistratie bijhouden

Administratie

Hoe moet ik een kilometerregistratie bijhouden?

Als u een auto van de zaak heeft en hier niet meer dan 500 kilometer privé per jaar in rijdt, hoeft u geen bijtelling te betalen. De Belastingdienst vraagt u dan wel om een sluitende kilometerregistratie bij te houden om dit te kunnen aantonen.

Eisen kilometerregistratie

Voor een sluitende kilometerregistratie noteert u van elke rit: 

  • Datum
  • Begin- en eindstand van de kilometerteller
  • Plaats van vertrek
  • Plaats van bestemming
  • Karakter van de rit (zakelijk of privé)
  • De gereden route als van de gebruikelijke wordt afgeweken. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen bij wegafsluitingen, omleidingen, files etc.

Een handmatige of automatische kilometerregistratie

Vervolgens heeft u de keuze om de kilometerregistratie met de hand bij te houden – bijvoorbeeld in een schriftje – of om dit te laten automatiseren door een kilometerregistratiesysteem. De handmatige optie kost u veel tijd en vraagt een hoge mate van discipline omdat alle bovenstaande eisen van elke rit moeten worden opgeschreven.

Met een  kilometerregistratiesysteem worden alle ritten en kilometers automatisch bijgehouden. Er wordt een kastje in de auto geplaatst en elke rit die u rijdt wordt geregistreerd die u bekijkt via een app of een online account. Kwalitatieve kilometerregistratiesystemen zijn gecertificeerd met een keurmerk voor rittenregistratiesystemen en voldoen aan alle eisen van de Belastingdienst.

Zakelijke kilometers in privéauto

Als u geen auto van de zaak heeft, maar zakelijke kilometers rijdt in de privéauto is het ook verstandig deze kilometers bij te houden door middel van een kilometerregistratie. Deze kilometers kunt u gebruiken voor de kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer. Waar u op moet letten is dat de woon-werk kilometers – dus van uw huis naar de locatie van de opdrachtgever – géén zakelijke kilometers zijn.

Bijtelling bij meer dan 500 privékilometers

Als u toch meer dan 500 kilometer privé per jaar rijdt in de auto van de zaak betaalt u bijtelling. Dit zijn de fiscale kosten van het privégebruik van een auto van de zaak. De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto. Om de netto bijtelling te berekenen vermenigvuldigt u dit bedrag met het tarief inkomstenbelasting dat voor u van toepassing is.

Bijtelling berekenen

Stel de auto van de zaak heeft een cataloguswaarde van  25.000 en een bijtelling van 22%. De bijtelling bedraagt dan 22% van € 25.000 = € 5.500 per jaar. Voor de netto bijtelling wordt dit bedrag vermenigvuldigd met het tarief inkomstenbelasting dat van toepassing is. Als het tarief inkomstenbelasting bijvoorbeeld 42% is dan is bij bovengenoemd voorbeeld de netto bijtelling 42% van € 5.500 dus € 2310,- bijtelling per jaar.

Scroll in tabel om meer te zien
Bijtelling
Jaar 0 gram/km  1-50 gram/km   51-106 gram/km > 106 gram/km
2016 4% 15% 21% 25%
2017 4% 22% 22% 22%
2018 4% 22% 22% 22%
2019 4% 22% 22% 22%
2020 4% 22% 22% 22%

Gerelateerde producten

Deel deze pagina: