Letsel- en Ongevalschade

Ondernemen

Een ongeval tijdens werkzaamheden of in het verkeer kan grote gevolgen hebben, zoals blijvende arbeidsongeschiktheid. Dat kan iedere zzp’er of één van zijn gezinsleden overkomen en je kunt dan worden  geconfronteerd met een forse inkomensdaling. Misschien betekent dat wel het einde van de onderneming. Een schadevergoeding eisen bij een aansprakelijke partij is niet makkelijk. Schadevergoeding kan naast inkomensschade onder andere bestaan uit medische zorgkosten, hulp in huishouding, hulp bij werkzaamheden in en om de woning, reiskosten. Zowel al gemaakte kosten als kosten die in de toekomst gemaakt moeten worden.

Kosteloze rechtshulp bij Letsel- en Ongeval schade

Stichting ZZP Nederland heeft daarom de hulp ingeroepen van Schut|Oosting Letselschade.

Schut|Oosting Letselschade beschikt over een team van gespecialiseerde juristen en medici. Zij kunnen op professionele wijze beoordelen in hoeverre er schade kan worden verhaald. Wordt de aansprakelijkheid door de tegenpartij erkend dan zullen de juristen van Schut|Oosting een schadeclaim opstellen en wordt deze claim bij de aansprakelijkheidsverzekeraar van de veroorzaker van het ongeval ingediend.

Als de tegenpartij (in een enkel geval) de aansprakelijkheid voor de schade niet wenst te erkennen, wordt er in overleg bepaald of een juridische procedure kans van slagen heeft. Je bepaalt dan zelf aan de hand van het advies of er een juridische procedure zal worden gestart.

Een letselschadezaak dient wel onmiddellijk te worden gemeld bij Juridisch Advies. Een jurist van Schut|Oosting komt je dan persoonlijk thuis bezoeken om alle informatie op te vragen en zich een goed oordeel te vormen over de kans van slagen.

De juridische zorg die de juristen van Schut|Oosting na een ongeval verlenen is kosteloos, ook wanneer uiteindelijke blijkt dat er geen aansprakelijke partij is.

Naar de website van SchutOosting

Deel deze pagina: