Kennisbank

Mantelzorg en zelfstandig ondernemerschap

Man in rolstoel

De zorg in Nederland staat zwaar onder druk. Gekwalificeerd personeel is steeds moeilijker te vinden en de kosten voor de zorg worden steeds hoger. Mantelzorg is een oplossing om de kosten voor de zorg lager te houden. Mantelzorg is zorg waarbij mensen langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Maar dit trekt een zware wissel op de mantelzorgers.

Ondernemers en onderzoek naar mantelzorg

Ook ondernemers combineren mantelzorgtaken met een bestaan als zelfstandig ondernemer. Vaak zijn de zorgtaken en werktijden voor ondernemers echter moeilijk te combineren. Ondernemers hebben wellicht wel de flexibiliteit voor de zorgtaken, maar missen doorbetaald zorgverlof en dus ook omzet. Toch zijn sommigen zelfs ondernemer geworden om mantelzorg beter te kunnen verlenen. Mezzo, de Stichting Werk & Mantelzorg en Stichting ZZP Nederland hebben een onderzoek gedaan naar hoe de mantelzorg in de praktijk er voor de zzp'er uitziet. 

Naar de resultaten

Werknemers en mantelzorg

Ook voor werknemers is mantelzorg niet eenvoudig, maar er is wel een wettelijk recht op zorgverlof om hun zieke kind, partner of ouder zorg te geven die nodig is. Werknemers hebben recht op een maximaal aantal uren zorgverlof per 12 maanden. Tijdens kortdurend zorgverlof krijgt de werknemer minstens 70% van het salaris. Bij langdurend zorgverlof is er geen wettelijk recht op salaris. Gelukkig zijn er onderhand veel werkgevers zich bewust van de noodzaak van mantelzorg en faciliteren zij hun werknemers hierin. Mezzo, de Stichting Werk & Mantelzorg faciliteert Werkgevers, Gemeenten, Werknemers, Belangenorganisaties, Ondernemingsraden, Branches met tools en informatiemateriaal om mantelzorg beter mogelijk te maken.

Mantelzorg: enkele cijfers

  • 4 miljoen Nederlanders van 18+ verlenen mantelzorg. 1 op de 6 geeft meer dan 8 uur per week hulp.
  • De grootste groep mantelzorgers is tussen de 45 en 65 jaar.
  • 1 op de 10 mantelzorgers voelt zich zwaar belast.
  • Van alle mantelzorgers zorgt 40% voor een ouder of schoonouder.
  • De geschatte waarde van mantelzorg ligt op 7 miljard euro.
  • Mantelzorgers die zich gesteund voelen door hun leidinggevende en collega’s, ervaren de combinatie mantelzorg en werk als beter dan mantelzorgers die zich niet gesteund voelen. Daarnaast ervaren mantelzorgers met een goede werk-mantelzorgbalans minder lichamelijke klachten.
Op deze pagina