Kennisbank

Voordelen van een collectieve zorgverzekering ten opzichte van een individuele verzekering

Ondernemers die samen een collectief vormen

Per 1 januari 2023 is de collectieve korting op de basisverzekering afgeschaft. Verzekeraars mochten tot deze datum korting geven aan collectieve verzekerden, zoals werknemers en leden van vakbonden. Ook ZZP Nederland bood voor aangesloten leden korting aan. Wat veel mensen niet weten is dat, hoewel de korting op de basisverzekering is afgeschaft, nog wél korting wordt gegeven op de aanvullende verzekering. 

Heb je vragen over de voordelen van een collectieve zorgverzekering? Neem dan gerust contact op met één van onze verzekeringsadviseurs. 

Ledenvoordeel op aanvullende verzekeringen

De hoofdreden voor het afschaffen van de korting op de basisverzekering was dat het niet eerlijk werd geacht dat collectief verzekerden een lagere premie betaalden voor precies dezelfde verzekering. Een basisverzekering is in Nederland qua dekking bij iedere verzekeraar identiek omdat de Rijksoverheid de inhoud hiervan jaarlijks vaststelt. Een aanvullende verzekering daarentegen wordt door de individuele verzekeraars zelf samengesteld.  

Zorgverzekeraars mogen op de aanvullende verzekeringen wél korting geven, mits de aanvullende verzekering een meerwaarde biedt ten opzichte van de reguliere aanvullende dekking. In de praktijk zien we dat veel zorgverzekeraars voor hun collectieve groepen speciale aanvullende verzekeringen samenstellen. Deze leveren vaak een premievoordeel op, daarnaast zijn de dekkingen en diensten over het algemeen uitgebreider dan voor de reguliere verzekerden.  

Extra dekkingen 

Zo biedt verzekeraar CZ in 2023 bijvoorbeeld de mogelijkheid om jaarlijks een healthcheck te doen. Ook kan je vijf ongebruikte fysiobehandelingen meenemen naar het volgende jaar. Zilveren Kruis biedt een online (zelf)hulpmodule bij psychische klachten en een slaapcursus voor collectief verzekerden. 

Overstappen per 1 januari 

Jaarlijks wordt het aanbod van collectieve aanvullende verzekeringen opnieuw vastgesteld door de zorgverzekeraars. Halverwege november maken de verzekeraar hun premies voor het komende jaar bekend en kan je je oude verzekering opzeggen voor 31 december en tot uiterlijk 31 januari een nieuwe verzekering aanvragen. Wil je ook een seintje wanneer je kunt overstappen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.  

Naar het volledige aanbod van zorgverzekeringen 

Op deze pagina