Nieuws

Mantelzorg soms reden voor start als ZZP'er

30% van vrouwelijke ondernemers geeft mantelzorg

Eén op de vijf zzp’ers is momenteel belast met mantelzorg. Gemiddeld besteedt men daar zo’n 7 uur per week aan. Hierbij is een verschil terug te vinden tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers: 30 procent van de vrouwen geeft momenteel mantelzorg tegen 15 procent van de mannen. Verder zijn er ook verschillen qua leeftijd. Van alle leeftijdscategorieën is de groep zelfstandigen tussen de 51 en 60 jaar oud het meest betrokken bij mantelzorg. Binnen deze leeftijdscategorie geeft iets meer dan een kwart van de zelfstandigen mantelzorg. Naast mantelzorg heeft ruim 60% van de zzp’ers zorgtaken voor kinderen.

Eén op de tien zzp’ers die ooit mantelzorg heeft gegeven, is (mede) een eigen bedrijf begonnen om werk en mantelzorg beter te kunnen combineren. Van de vrouwelijke zzp’ers is verder 40% als zzp’er begonnen vanwege de combinatie van werk en zorg voor kinderen. Onder mannelijke zzp’ers is dat 10%. Ook andere zzp’ers zijn positief: bijna twee op de drie zzp’ers is van mening dat het hebben van een eigen bedrijf zonder personeel beter te combineren is met mantelzorgtaken of zorg voor kinderen dan het werken in loondienst.
Iets meer dan de helft van de ondernemers die mantelzorg verleent, ervaart knelpunten bij de combinatie van werk en zorg. Deze knelpunten kunnen worden samengevat met één woord: tijdgebrek. Het belangrijkste - door de ondernemers opgegeven - verbeterpunt concentreert zich rond het financieel compenseren van de verrichte zorgtaken (in welke vorm dan ook). Ook bij de zorg voor kinderen is tijdgebrek een belangrijk knelpunt, naast inflexibiliteit. Hierbij worden als oplossingen een betere, goedkopere en flexibelere kinderopvang en een flexibeler schoolsysteem gegeven.

Ongeveer een kwart van de ondernemers geeft aan dat ze door hun werk weleens familie- of gezinsactiviteiten moeten missen of verwaarlozen. Daarnaast geeft 13 procent van de ondernemers aan dat hun werk weleens te lijden heeft onder gezinsactiviteiten.
 

Bron
Kennissite MKB en Ondernemerschap
Geplaatst op 25 juni 2015