ZZP in kinderopvang

Vakgebieden

De vraag naar kinderopvang is groot in Nederland. Niet alleen tweeverdieners, ook zelfstandigen en hard werkende alleenstaanden zoeken plek om hun kinderen tijdens de drukke werkzaamheden op te laten vangen. Vaak komen ouders op een wachtlijst te staan als ze hun kinderen willen inschrijven voor kinderopvang.

Kinderopvang

Er is dus werk te vinden in de kinderopvangmarkt. Zelfstandigen kunnen hierop inspringen door kinderopvang te verzorgen. Door de (terechte) strenge regelgeving voor kinderopvang is het echter moeilijk om als zelfstandige individueel kinderopvang te verzorgen. Dit probleem wordt ondermeer opgelost door verschillende franchiseorganisaties. Er zijn franchiseorganisaties die zelfstandigen de ruimte bieden om toch een kinderopvang te starten. Echter, aansluiten bij een franchiseorganisatie is niet verplicht. U kunt ook, als u aan de criteria voor ondernemerschap voldoet, zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel en zelf bij een gastouderbureau aankloppen. Dit heeft het voordeel dat u ook voor meerdere gastouderbureaus kunt werken. Let wel op de kwaliteit van het gastouderbureau.


Zoals vaker met franchise het geval is zal de zelfstandige (franchisenemer) dan een vast bedrag aan de franchiseorganisatie gaan betalen en ook nog een bepaald percentage van de omzet. U krijgt er natuurlijk ook een hoop voor terug. Zo kunt u cursussen krijgen, zal de wet- en regelgeving betreffende kinderopvang voor u worden bijgehouden en verduidelijkt, zal er voor u reclame worden gemaakt, zult u bijscholing ontvangen en kunt u gebruik maken van het logo en de huisstijl van de franchiseorganisatie. Daarnaast is het ook mogelijk dat de franchiseorganisatie voor u de facturering doet. U geeft aan welke uren u heeft gemaakt en de rekening wordt door de franchiseorganisatie verstuurd en geïnd. 


Gastouderschap: hoe word ik gastouder?

Als u als gastouder wilt werken, moet u aan verschillende eisen en voorwaarden voldoen:

  • U heeft als gastouder een geschikt diploma nodig en een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan kinderen nodig.
  • Om als gastouder te mogen werken, moet u zich inschrijven bij een geregistreerd gastouderbureau.
  • U heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.
  • Daarnaast moet u minimaal 18 jaar zijn en tijdens de opvang Nederlands, Fries of een andere erkende Nederlandse streektaal spreken.

Meer informatie over de eisen en voorwaarden die aan gastouders gesteld worden, vindt u hier.

Aansluiten bij ZZP Nederland

ZZP Nederland helpt aangeslotenen met alle vragen en biedt voordeel op bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidverzekering en een rechtsbijstandverzekering. Aansluiten kost jaarlijks slechts € 22,50 excl. btw.

Online aanmelden

De regels voor inschrijving van gastouderopvang in het LRKP (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen) veranderen. Hieronder leest u welke dit zijn en wat dit voor vraagouders, gastouders en gastouderbureaus betekent.

  • Iedere opvanglocatie van een gastouder moet in het register staan
  • Uitschrijven van gastouders die gestopt zijn
  • Geen pedagogisch plan meer nodig als bijlage bij een aanvraag voor een gastouder
  • Een gastouder heeft recht op kinderopvangtoeslag voor zijn/haar kinderen als hij/zij aan de voorwaarden voldoet
  • Gastouder blijft maximaal vier maanden in LRKP als gastouderbureau wordt uitgeschreven

Nieuwe regels inschrijving LRKP

Onduidelijkheid

Ook was er lange tijd onduidelijkheid over de te ontvangen kinderopvangtoeslag voor ouders met een gastouder. Als ouder heb je nog steeds recht op kinderopvangtoeslag, mits je een geregistreerde gastouder hebt en de opvang verloopt via een erkend gastouderbureau.

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag

Deel deze pagina: