Kennisbank

Zzp in de kinderopvang

Vrouw op bankje met baby bij het water naast kinderwagen

De vraag naar kinderopvang is groot in Nederland. Niet alleen tweeverdieners, ook zelfstandigen en hard werkende alleenstaanden zoeken plek om hun kinderen tijdens de drukke werkzaamheden op te laten vangen. Vaak komen ouders op een wachtlijst te staan als ze hun kinderen willen inschrijven voor kinderopvang.

Kinderopvang

Er is dus werk te vinden in de kinderopvangmarkt. Zelfstandigen kunnen hierop inspringen door kinderopvang te verzorgen. Door de (terechte) strenge regelgeving voor kinderopvang is het echter moeilijk om als zelfstandige individueel kinderopvang te verzorgen. Dit probleem wordt ondermeer opgelost door verschillende franchiseorganisaties. Er zijn franchiseorganisaties die zelfstandigen de ruimte bieden om toch een kinderopvang te starten. Echter, aansluiten bij een franchiseorganisatie is niet verplicht. Je kan ook, als je aan de criteria voor ondernemerschap voldoet, je inschrijven bij de Kamer van Koophandel en zelf bij een gastouderbureau aankloppen. Dit heeft het voordeel dat je ook voor meerdere gastouderbureaus kan werken. Let wel op de kwaliteit van het gastouderbureau.

Zoals vaker met franchise het geval is zal de zelfstandige (franchisenemer) dan een vast bedrag aan de franchiseorganisatie gaan betalen en ook nog een bepaald percentage van de omzet. Je krijgt er natuurlijk ook een hoop voor terug. Zo kan je cursussen krijgen, zal de wet- en regelgeving betreffende kinderopvang voor je worden bijgehouden en verduidelijkt, zal er reclame voor je worden gemaakt, zal je bijscholing ontvangen en kan je gebruik maken van het logo en de huisstijl van de franchiseorganisatie. Daarnaast is het ook mogelijk dat de franchiseorganisatie voor jou de facturering doet. Je geeft aan welke uren je hebt gemaakt en de rekening wordt door de franchiseorganisatie verstuurd en geïnd. 

Gastouderschap: hoe word ik gastouder?

Als je als gastouder wilt werken, moet je aan verschillende eisen en voorwaarden voldoen:

  • Je hebt als gastouder een geschikt diploma nodig en een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan kinderen nodig.
  • Om als gastouder te mogen werken, moet je je inschrijven bij een geregistreerd gastouderbureau.
  • Je hebt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.
  • Daarnaast moet je minimaal 18 jaar zijn en tijdens de opvang Nederlands, Fries of een andere erkende Nederlandse streektaal spreken.

Meer informatie over de eisen en voorwaarden die aan gastouders gesteld worden, vind je hier.

Regels inschrijving van gastouderopvang

De regels voor inschrijving van gastouderopvang in het LRK (Landelijk Register Kinderopvang) veranderen. Hieronder lees je welke dit zijn en wat dit voor vraagouders, gastouders en gastouderbureaus betekent.

  • Iedere opvanglocatie van een gastouder moet in het register staan;
  • Uitschrijven van gastouders die gestopt zijn;
  • Geen pedagogisch plan meer nodig als bijlage bij een aanvraag voor een gastouder;
  • Een gastouder heeft recht op kinderopvangtoeslag voor zijn/haar kinderen als hij/zij aan de voorwaarden voldoet;
  • Gastouder blijft maximaal vier maanden in LRK als gastouderbureau wordt uitgeschreven.

Nieuwe regels inschrijving LRK

Onduidelijkheid

Er was lange tijd onduidelijkheid over de te ontvangen kinderopvangtoeslag voor ouders met een gastouder. Als ouder heb je nog steeds recht op kinderopvangtoeslag, mits je een geregistreerde gastouder hebt en de opvang verloopt via een erkend gastouderbureau.

Heb je recht op kinderopvangtoeslag

Op deze pagina