Kennisbank

Zzp in de zorg en de Wet toetreding zorgaanbieders Wtza

zzp'er in de zorg

Werk je in de zorg, dan heb je waarschijnlijk te maken met de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Deze wet verplicht nieuwe zorgaanbieders om in te schrijven in het Landelijk Register Zorgaanbieders. Sta jij al ingeschreven? Moet jij je inschrijven? Je leest het in dit artikel.

Moet ik mij melden?

Alle startende zzp’ers in de zorg die nieuwe jeugdhulpaanbieders zijn én alle zorgaanbieders die onder de Wet kwaliteit, klachten geschillen zorg (Wkkgz) vallen (val ik onder de Wkkgz?), moeten zich melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) om aan te melden het in Landelijk Register van Zorgaanbieders (LRZa).  Meld jij je nadat je bent gestart, dan kan dat een boete opleveren.

Ook sommige bestaande zorg-zzp’ers krijgen een meldplicht. Sta je in het zorgaanbiedersportaal? Dan hoef jij je niet te melden. Bekijk hier of je in het zorgaanbiedersportaal staat.

Als je niet in het LRZa staat

Sta je niet in het Landelijk Register van Zorgaanbieders, maar wordt dat wel van je geëist, dan zal je dat moeten regelen. Let op: om je aan te melden in het LRZa, of om een bewijs te downloaden dat je ingeschreven staat heb je eHerkenning nodig, met minimaal niveau 2+.

Het uiteindelijke aanmelden kan via deze link.

Wanneer heb je geen meldplicht?

Ben je zorgverlener met een SBI-code die begint met: 86, 87 en 88? Dan hoef jij je niet te melden, want dan word je automatisch aangemeld. Ook met code 47.73 - Apothekers, word je automatisch aangemeld.

Er zijn enkele uitzonderingen. Als je een van onderstaande 8 SBI-codes hebt word je NIET automatisch aangemeld en moet jij jezelf melden:

  • 86.92.2 Arbobegeleiding en re-integratie
  • 86.92.3 Preventieve gezondheidszorg (geen arbobegeleiding)
  • 86.92.9 Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidszorgondersteunende diensten
  • 88.10.2 Welzijnswerk voor ouderen
  • 88.91 Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
  • 88.99.2 Maatschappelijk werk
  • 88.99.3 Lokaal welzijnswerk
  • 88.99.9 Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn

Alle meldingen worden door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd verzameld, om zo een totaalbeeld te kunnen krijgen van alle zorgaanbieders in Nederland. De kwaliteit van zorg en jouw bedrijfsvoering kunnen door IGJ worden gecontroleerd. Jouw financiële administratie moet bij controle transparant zijn en kan worden gecontroleerd door de Nederlandse zorgautoriteit.

Waar melden?
Je kunt je melden bij op www.toetredingzorgaanbieders.nl. Als je als zorg-zzp’er inschrijft in het Handelsregister van de KVK dan krijg je een uitnodiging om je aan te melden als nieuwe zorgaanbieder. Bij het aanmelden krijg je een vragenlijst op maat aangeboden, afhankelijk van welke werkzaamheden je gaat doen.

Wat betekent de Wtza voor mij?
Afhankelijk van jouw situatie, gelden er verschillende regels. Selecteer hieronder de Wtza-informatie die voor jou relevant is. Ik ben een:

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je de antwoorden op veel gestelde vragen van zorg-zzp'ers.

Kan ik een bewijs van registratie in het LRZa (Wtza) krijgen?
Nee. Het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) is het openbare register waarin alle zorgaanbieders (ondernemingen) geregistreerd staan. De wettelijke basis van het LRZa is artikel 12 van de Wkkgz. Via het Zorgaanbiedersportaal kan iedereen op elk moment opzoeken of een zorgaanbieder in het LRZa geregistreerd staat en alle openbare gegevens inzien. Daarom wordt er geen bewijs van registratie verstrekt. Als je moet aantonen dat je in het LRZa staat kan je eenvoudigweg verwijzen naar het Zorgaanbiedersportaal.

Je kunt hier het webinar over de Wtza nog eens terugkijken! Het webinar is gegeven op 10 Maart 2022. Het kan zijn dat er zaken sindsdien zijn gewijzigd.

Zzp'er zonder KVK-inschrijving?

In principe is eHerkenning en dus een KVK-nummer nodig om in te schrijven. Inmiddels heeft het Agentschap CIBG in een e-mail het volgende meegedeeld:

Indien ondernemers niet over een inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel beschikken en zij zijn niet van plan om zich alsnog in te schrijven, levert dit een probleem op bij het aanmelden. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om dit op te lossen. Deze groep ondernemers kunnen voor nu een e-mail sturen naar het CIBG (info@nieuwezorgaanbieders.nl ) met als onderwerp " geen KvK nummer".

Op deze pagina