Hulp bij debiteurenbeheer

Service

Iedereen heeft wel eens een klant die niet betaalt. Vervelend want het is uw geld. Voorbeelden van herinneringen, aanmaningen en ingebrekestelling kunt u gratis downloaden. Helpt dit nog niet dan kunt u een incassokantoor inschakelen. Het is uw geld en klanten die niet betalen zijn geen klanten.

Debiteurenbeheer ZZP Nederland

Niets is vervelender dan slecht of niet betalende klanten. Veel van onze aangesloten zelfstandigen zijn als zzp'er vrijwel volledig afhankelijk van de gefactureerde uren. Op het moment dat een klant niet of niet tijdig betaald, kan dat in uw eigen onderneming voor grote problemen zorgen.

Een strak debiteurenbeleid is het halve werk

Het is van groot belang dat u als zzp’er een strak en duidelijk debiteurenbeleid voert. Bij ZZP Nederland zien we vaak dat opdrachten niet of nauwelijks worden vastgelegd. Op het moment dat de vertrouwensband - waarop u de opdracht dan in feite baseert - verstoord raakt en u krijgt problemen met de betalingen, dan heeft u geen poot om op te staan.

Leg uw opdrachten vast met behulp van een overeenkomst. Blind vertrouwen is nooit afdoende. Bent u als zelfstandige aangesloten bij ZZP Nederland, dan kunt u gebruik maken van de gratis modelovereenkomst, waarin de belangrijkste zaken worden vastgelegd. Wel zo duidelijk, voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.


Uitblijven van betaling

Heeft u een klant meerdere malen herinnerd aan een achterstallige rekening, en ook al een aanmaning verzonden? Dan wordt het op een gegeven moment tijd om een incassoprocedure te starten. Niet prettig, maar wel noodzakelijk. Niet-betalende klanten zijn namelijk geen klanten. Het voorkomen van slechte- of wanbetalingen, begint bij een strak debiteurenbeheer. Heeft het versturen van aanmaningen zijn uitwerking niet gehad, dan volgt het incassotraject. Dat traject bestaat uit twee onderdelen, te weten de minnelijke fase (de debiteur wordt tot betalen gemaand zonder tussenkomst van een rechter) en de gerechtelijke fase. 

Een incassobureau inschakelen is voor veel zzp’ers een behoorlijk grote stap. Naast dat het niet goed voelt ten opzichte van (de relatie met) de klant, is het ook een vrij dure stap op het moment dat het ook het incassobureau niet lukt om de vordering te incasseren. ZZP Nederland heeft dé oplossing voor zzp’ers: Online Incasso van Payt. Dit is een online debiteurenbeheerplatform dat bedrijven helpt het debiteurenbeheer geautomatiseerd en zo soepel mogelijk te laten verlopen. Bijkomend voordeel: de kosten zijn slechts €19,95 per traject en de incassokosten die u volgens de WIK (Wet Incassokosten) in rekening brengt bij uw klant mag u zelf houden! Op die manier weet u zeker dat u geen risico loopt op een hoge rekening van het incassobureau.

Wilt u gebruik maken van deze service?

Sluit u dan aan bij Stichting ZZP Nederland voor slechts € 22,50 p.j. excl. BTW. Bent u al aangesloten? Dan kunt u nu inloggen in "Mijn ZZP Nederland" en direct gebruikt maken van dit voordeel.

Aansluiten bij ZZP Nederland

Online Incasso van Payt

Zoals benoemd biedt Payt een online debiteurenbeheerplatform om openstaande facturen met verhoging van de incassokosten te incasseren. Het platform van Payt biedt, naast een geautomatiseerd incassotraject, de mogelijkheid om zeer efficiënt en doelgericht met de schuldenaar te communiceren. 

Wat doet Payt precies?
Het debiteurenbeheertraject start altijd met de minnelijke fase. Tijdens dit traject wijst Payt de schuldenaar op verschillende manieren en meerdere momenten op de openstaande vordering. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van brieven, (aangetekende) e-mailberichten met directe betaalmogelijkheid en sms-berichten. Bovendien wordt de schuldenaar ook telefonisch benaderd, met behulp van een belrobot. Het debiteurenbeheertraject van Payt is er helemaal op ingericht om de kans op betaling van de openstaande vordering te vergroten. Mocht het verschuldigde bedrag na deze minnelijke fase alsnog niet betaald worden, dan rest alleen nog het gerechtelijk traject. Hoewel Payt dit gerechtelijk traject niet voor u kan verzorgen, versturen zij uw dossier wel kosteloos door naar de gerechtsdeurwaarder. 

Geld verdienen aan een incassotraject bij Payt
Het klinkt wellicht wat vreemd; met Payt kunt u niet alleen geld besparen, maar ook geld verdienen. Payt berekent de wettelijke incassokosten (minimaal €40,-) namelijk niet aan u door. Dat betekent dat u er zelf voor kunt kiezen of u de incassokosten al dan niet bij uw klant in rekening brengt. Doet u dit wel, dan kunt u de incassokosten van de Wet Incassokosten zelf houden, waardoor u geld kunt verdienen aan het debiteurenbeheertraject bij Payt. Een andere optie is natuurlijk om ervoor te kiezen de incassokosten kwijt te schelden bij uw klant, om de relatie te herstellen.

Payt biedt een gestructureerd debiteurenbeheertraject, waarbij u op ieder moment in het traject volledige inzage hebt. Ook kunt u het traject op ieder moment stopzetten of pauzeren, omdat u bijvoorbeeld met uw klant een betalingsregeling heeft getroffen.

Voordelen van Payt op een rij

Payt automatiseert uw debiteurenbeheer en incassozaken. Dat betekent dat ze geen incassobureau zijn, maar wel alle acties (die een incassobureau normaliter voor u doet) geautomatiseerd voor u uitvoeren. Dat biedt een aantal voordelen voor u als klant.

  • Zo kost een incassotraject bij Payt slechts €19,95. Voor dit traject krijgt u een volledig minnelijk incassotraject, het debiteurenbeheertraject, van aanmaning tot (gratis) overdracht aan het deurwaarderskantoor.
  • Naast dat de kosten voor een incassotraject zeer laag zijn, kunt u de te claimen wettelijke incassokosten (minimaal 40 euro) zelf houden óf kwijtschelden bij uw klant.
  • U hebt volledige inzage in het incassotraject en kunt dit traject op ieder moment stopzetten of pauzeren. Een overweging om zoiets te doen is bijvoorbeeld omdat u een betalingsregeling hebt getroffen met uw klant.
  • Op het moment dat u besluit het gerechtelijk traject in te gaan, dan geeft Payt uw dossier kosteloos door aan de deurwaarder. Van de deurwaarder ontvangt u een indicatie van de kosten van het gerechtelijke traject.

Al aangesloten bij Stichting ZZP Nederland?

Om gebruik te maken van de helpdesk kunt u onderstaande knop gebruiken. De helpdesk is alleen voor aangeslotenen van Stichting ZZP Nederland.


Deel deze pagina: