Nieuws

13 belangrijkste redenen om als zzp'er in de zorg te werken

zorgmedewerkers met cliënt

Zelfstandig ondernemers zonder personeel die in 2023 werkten in zorg en welzijn, noemden het zelf willen bepalen hoeveel en wanneer ze werken, het vaakst als reden om als zelfstandige te werken. Gemiddeld werkten zelfstandig ondernemers zonder personeel in deze sector 32 uur per week. Van alle zzp’ers in zorg en welzijn zou 1 op 10 liever als werknemer werken. Dit meldt het CBS op basis van het nieuwe Zelfstandigenonderzoek, dat wordt uitgevoerd voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW).

Toename zzp'ers in de zorg

Het aantal zelfstandigen in zorg en welzijn nam de laatste jaren toe tot 178 duizend in 2022, zo blijkt uit de Enquête beroepsbevolking (EBB). De zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) vormden daarvan de grootste groep (75 procent). Van alle werkenden in zorg en welzijn was 81 procent vrouw, van de zzp’ers was 75 procent vrouw.

Onder zowel vrouwen als mannen is het zelf kunnen bepalen hoeveel en wanneer ze werken de meest genoemde reden om zzp’er te worden (46 en 40 procent). Onder vrouwen werd het beter kunnen combineren van werk en privé hierna het meest genoemd (29 procent), onder mannen was dat meer kunnen verdienen (25 procent).

belangrijkste redenen als zzp werken in de zorg
13 belangrijkste redenen om als zzp'er in de zorg te werken

1 op de 10 zzp’ers liever werknemer

Het overgrote deel (94 procent) van de zzp’ers in zorg en welzijn had eerder een baan als werknemer binnen of buiten zorg en welzijn, of werkte - naast hun werk als zelfstandige - als werknemer. Van alle zelfstandigen zonder personeel in zorg en welzijn, gaf ruim 9 procent aan liever als werknemer te werken. Dit is voor vrouwen en mannen ongeveer gelijk. De redenen die ze daarvoor het meest noemen zijn meer financiële zekerheid en sociale zekerheid. Bij huisartsen en gezondheidscentra was het aandeel zzp’ers dat liever als werknemer zou werken het grootst (15 procent). Ook in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en sociaal werk was dit met 14 procent relatief vaak.

Opmerking Vereniging ZZP Nederland

Met dit onderzoek wordt maar weer eens bewezen dat meer verdienen bij lange na niet de hoofdreden is om als zzp'er te starten. Het gaat vooral om eigen regie te houden over het werk en om betere zorg te kunnen leveren.
De uitkomsten van dit onderzoek sterken ons ook weer in onze mening dat de nieuwe plannen met de VBAR niet het gewenste effect zullen hebben dat er meer zzp'ers in de zorg in loondienst zullen gaan. Slechts 1 op de 10 zorg-zzp'ers zegt dat ze liever in loondienst zouden werken. 

Bron
CBS
Beeld
CBS
Geplaatst op 21 november 2023