Blog

Belastingplan 2024, wat verandert er voor jou als zzp'er?

Reageren
Ondernemer vult ondernemersscan in

Brand New Day zet de veranderingen in de belastingen voor zzp'ers op een rijtje. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: het zit er dik in dat je er komend jaar met de wijzigingen niet op vooruit gaat. Huishoudens gaan er gemiddeld gezien wel op vooruit met 1,8%, maar voor zzp’ers laat de afbouw van de zelfstandigenaftrek en verlaging van de mkb-vrijstelling zich gelden.  

Gelukkig is er ook goed nieuws, de mogelijkheden om zelf pensioen op te bouwen zijn flink verruimd. Dit levert je veel fiscaal voordeel op: je krijgt bij de belastingaangifte waarschijnlijk veel geld terug. Dat kon altijd al, maar de mogelijkheden zijn sterk verruimd door een grotere jaarruimte.

Voordat we in de veranderingen duiken 

Hoe zit het ook alweer met de boxen en inkomstenbelasting? De Belastingdienst onderscheidt drie soorten inkomens voor de inkomstenbelasting: 

  • Box 1: inkomen uit werk en woning 
  • Box 2: inkomen uit aanmerkelijk belang 
  • Box 3: inkomen uit sparen en beleggen (vermogensbelasting) 

Niet iedereen heeft met al deze boxen te maken. Box 2 telt alleen als je een belang van meer dan 5% hebt in een onderneming. Box 3 speelt alleen een rol als je meer vermogen hebt dan € 57.000.  

Aanpassingen Box 1 

In 2023 begint belastingschijf voor de hoogste inkomens bij € 73.032. Dat betekent dat je over het inkomen onder deze grens 36,93% belasting betaalt, en over het gedeelte erboven het hoogste tarief van 49,5%. 

Corrigeert het kabinet deze inkomensgrens met het inflatiepercentage van 9,9%? Dan zou de grens in 2024 boven de € 80.000 uitkomen. Maar de drempel wordt slechts met 3,55% verhoogd naar € 75.624. Waardoor de hogere inkomens ook na deze (gedeeltelijke) indexactie meer belasting betalen. Dat levert naar schatting € 1,6 miljard aan extra inkomsten voor de schatkist op. 

Ook het belastingtarief van de eerste schijf stijgt van 36,93% naar 36,97%. Dat betekent dat als je precies € 75.624 verdient (de nieuwe inkomensgrens), je met het nieuwe tarief € 302 meer belasting betaalt.  

 20232024 
Schijf 1tot € 73.032 36,93%tot € 75.624 36,97%  
Schijf 2vanaf € 73.032 49,50%vanaf € 75.624 49,50%  


Een extra schijf in Box 2 

In box 2 worden de inkomsten uit aanmerkelijk belang belast. Dit is vaak een bv, maar kan ook een andere rechtsvorm zijn – of zelfs een buitenlandse vennootschap. Een aanmerkelijk belang heb je als je meer dan 5% eigenaar bent van een bedrijf. De inkomsten hieruit, zoals de uitgekeerde winst of verkoop van aandelen, werden in 2023 tegen het vaste tarief van 26,9% belast. 

In 2024 wordt een staffel geïntroduceerd die ondernemers moet stimuleren om sneller dividend uit te keren naar hun privérekening in box 3. Het belastingtarief op kleinere bedragen wordt namelijk verlaagd. Grotere bedragen uitgekeerd door een aanmerkelijk belang wordt juist belast tegen een veel hoger percentage. Dit zou het oppotten van winst in bv’s moeten tegengaan, omdat ondernemers er nu voordeel bij hebben om jaarlijks een bedrag uit te keren tegen het lage tarief. 

 20232024 
Schijf 126,9% Tot € 67.000   24,5% 
Schijf 226,9%Boven de € 67.000 33,0%  


Box 3 - Verhoging van vermogensbelasting 

De vermogensbelasting gaat scherp omhoog in 2024. In plaats van 32% belasting over het (nu nog fictieve) rendement, stijgt het belastingtarief naar 36%. Het fictieve rendement op aandelen wordt naar verwachting vastgesteld op 6,04%. Dat betekent dat je over jouw beleggingen boven de drempelwaarde 2,17% belasting betaalt (36% van 6,04%). 

De drempelwaarde waarboven je vermogensbelasting moet betalen blijft gelijk, € 57.000 per persoon (oftewel € 114.000 voor fiscale partners). Onder dit bedrag betaal je geen vermogensbelasting. Dat betekent dat er dus géén inflatiecorrectie wordt toegepast op deze drempel. En ook dat levert weer extra belastinginkomsten op voor de overheid. 

Arbeidskorting verder verhoogd 

De arbeidskorting wordt in 2024 weer verhoogd. Door deze inkomensafhankelijke korting betalen mensen die werken minder belasting. Het is een soort steuntje in de rug om hun koopkracht te versterken. Voor werkenden in loondienst met een inkomen tot € 39.898 wordt de arbeidskorting € 115 hoger. Voor zzp’ers wordt de arbeidskorting nog steeds berekend op basis van de winst voor ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling. 

Zelfstandigenaftrek verder afgebouwd in 2024 

De zelfstandigenaftrek is een bedrag dat ondernemers op hun inkomen in mindering mogen brengen waardoor ze minder belasting betalen. De overheid wil de fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen verkleinen en verlaagt de zelfstandigenaftrek in stappen. In 2023 was de aftrek € 5.030 en in 2024 wordt dit € 3.750, tot er in 2027 slechts € 900 overblijft. 

De mkb-winstvrijstelling wordt verlaagd 

Het mkb heeft een winstvrijstelling, waardoor het niet over de hele winst belasting betaalt. In 2023 was de vrijgestelde winst 14% en dit wordt in 2024 verlaagd naar 13,31%. Vooral zelfstandig ondernemers met een hoger inkomen gaan hierdoor meer belasting betalen. 

Inclusief de verlaagde zelfstandigenaftrek ziet dat er zo uit voor een ondernemer die een winst boekt van € 50.000: 

 20232024
Winst€ 50.000€ 50.000
Zelfstandigenaftrek  € 5.030€ 3.750 
Winst minus zelfstandigenaftrek€ 44.970€ 46.250 
Mkb-winstvrijstelling€ 6.296 (14%)€ 6.156 (13,31%
Bedrag waarover belasting wordt betaald€ 38.674 € 40.094 


Gebruikelijk loon DGA omhoog 

Ben je directeur-grootaandeelhouder (DGA) van jouw vennootschap? Dan ben je vast bekend met het minimumbedrag dat je jezelf moet uitkeren als salaris. Het gebruikelijk loon. Was dit in 2023 nog € 51.000, in het jaar 2024 is dit flink hoger. Het gebruikelijk loon voor DGA’s is € 56.000. 

Het goede nieuws: meer pensioenruimte 

Als je zelf jouw pensioen moet opbouwen is er goed nieuws. De mogelijkheden zijn in 2023 namelijk sterk verruimd met de Wet Toekomst Pensioenen 

Mensen die bij hun werkgever pensioen opbouwden, mochten tot voor kort veel meer geld belastingvrij opzijzetten dan zzp'ers die voor pensioenopbouw afhankelijk zijn van hun jaarruimte. Door de nieuwe wet is dat stukje fiscale discriminatie verleden tijd: mensen die afhankelijk zijn van hun jaarruimte, mogen nu net zoveel pensioen opbouwen. 

Er zijn twee grote belastingvoordelen aan pensioenopbouw via de jaarruimte: 

  • Een belastingteruggave: van iedere storting krijg je minstens 36,9% terug van de Belastingdienst. Dus als je € 1.000 stort, krijg je sowieso € 369 terug. Heb je een inkomen boven de € 73.023 in 2023? Dan krijg je bijna de helft van de pensioenstorting terug. 
  • Een vrijstelling van vermogensbelasting: over het geld op de pensioenrekening hoef je geen vermogensbelasting te betalen 

Gelukkig bieden de uitgebreidere mogelijkheden voor pensioenopbouw in 2024 fiscaal voordeel. 

Brand New Day logo
Geplaatst op 22 december 2023 door Brand New Day

Brand New Day is een neobank die de grootbanken uitdaagt op het gebied van sparen en beleggen. Onze klanten openen bij ons een spaar- of beleggingsrekening om een buffer op te bouwen voor later. 

0 Reacties Plaats een reactie
Reactie toevoegen

Log in bij ZZP Nederland om reacties te kunnen plaatsen.

Inloggen
Op deze pagina