Nieuws

Meer bekend over coronabonus voor zorg-zzp’ers

LET OP:  Zorginstellingen kunnen een week langer een zorgbonus aanvragen voor hun medewerkers, waaronder zzp'ers. Het loket blijft in plaats van tot 29 oktober open tot vrijdag 6 november.

Eind juni 2020 maakte het ministerie VWS bekend dat er een coronabonus van € 1000,- netto zou komen voor professionals die in de sector zorg en welzijn een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd in verband met de uitbraak van het COVID-19 virus. Grote vraag was toen, voor welke zorgprofessionals gaat dit allemaal gelden, en wanneer wordt er uitgekeerd?

Afgelopen 17 september is in de Staatscourant de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals covid-19 gepubliceerd. Ook publiceerde VWS een handreiking waarmee zorgaanbieders kunnen bepalen wie voor de bonus in aanmerking komt.

Belangrijk voor zzp’ers:

 • Alleen zorgorganisaties die uit minimaal 2 personen bestaan kunnen een aanvraag doen, voor medewerkers, uitzendkrachten en zzp’ers. Zzp’ers kunnen dus geen aanvraag voor zichzelf doen maar zijn daarvoor afhankelijk van de organisatie die hen inhuurt.
 • Deze subsidieregeling (bonus) is niet voor PGB-zorgverleners. Voor deze groep wordt nog een regeling gemaakt.

Voor wie is de bonus?

De bonus wordt alleen verstrekt aan zorgaanbieders die op 1 september 2020 in het handelsregister stonden ingeschreven, met een hoofd- of nevenactiviteit met de daarbij horende SBI-code die voorkomt op de lijst in de Staatscourant. In deze lijst staan o.a.:

 • Zorgprofessionals die covid-19-patiënten hebben verpleegd, verzorgd, behandeld etc.;
 • Zorgprofessionals die extra uren hebben gewerkt of geen verlof op konden nemen;
 • Zorgprofessionals die de reguliere zorg draaiend hebben gehouden onder uitzonderlijke en zware omstandigheden (bijvoorbeeld met minder collega’s);
 • Zorgprofessionals die hebben bijgedragen aan preventie (bijvoorbeeld d.m.v. bron- en contactonderzoek);
 • Zorgprofessionals die de covid-19-maatregelen hebben uitgevoerd, bijvoorbeeld de bezoekersregeling in de verpleeg- en verzorgingshuizen.

Naast zorgprofessionals zoals verpleegkundigen en verzorgenden komt ook ondersteunend personeel in aanmerking, zoals schoonmakers.

Voor wie is de bonus niet?

Niet iedereen kan de bonus ontvangen, er worden een aantal groepen uitgesloten:

 • Medewerkers die onder de cao’s Ziekenhuizen, UMC, VVT, GGZ vallen en in schaal 75 of hoger zitten;
 • Zorgprofessionals die meer dan 2x modaal verdienen (€ 73.000 per jaar);
 • Uitzendkrachten met een bruto uurloon van meer dan € 39;
 • Zzp’ers met een bruto uurtarief van meer dan € 88,90.
 • Wmo- en pgb-zorgverleners. Voor deze groep wordt nog een regeling voor gemaakt.

Aanvraagperiode

Zorgaanbieders kunnen subsidie aanvragen van 1 oktober tot en met 29 oktober 2020.

Per wanneer wordt er uitgekeerd?

Zorgorganisaties moeten de aanvraag voor 1 november indienen, maar het gaat waarschijnlijk niet lukken om de rechthebbenden allemaal in 2020 nog uit te betalen. Het ministerie wil zo snel mogelijk uitbetalen, maar mag er nadat een aanvraag is goedgekeurd maximaal 13 weken over doen. De zorgorganisatie moet het geld na ontvangst binnen 5 maanden uitkeren aan de medewerker. Het kan dus voorkomen dat de rechthebbende pas medio 2021 de bonus binnen heeft.

Hoe werkt de bonus?

Bij goedkeuring van een aanvraag door het Ministerie VWS krijgt de zorgorganisatie 1000 euro subsidie plus een bepaald bedrag voor de verplichte heffingen. Dat zorgt ervoor dat de zorgprofessional uiteindelijk 1000 euro netto op zijn rekening krijgt.

Op deze manier heeft de bonus geen effect op inkomensafhankelijke regelingen zoals toeslagen.

5 veelgestelde vragen

De website Nursing, heeft 5 antwoorden op veel gestelde vragen geformuleerd. De vragen die worden beantwoord zijn:

1 Mijn werkgever/opdrachtgever vraagt de bonus niet voor me aan, terwijl ik er wel recht op heb. Wat kan ik doen?
2 Komen stagiaires in aanmerking voor de coronabonus?
3 Ik ben van baan veranderd, gestopt met werken of ga dat binnenkort doen. Wie vraagt mijn bonus aan?
4 Wat als mijn functie op de lijst staat van beroepen die niet in aanmerking komen?
5 En wat als ik niet de hele periode van 1 maart tot 1 september heb kunnen werken, bijvoorbeeld omdat ik zelf corona heb gehad?

De antwoorden vind je hier op de website van Nursing.

Bron
ZZP Nederland
Geplaatst op 21 september 2020