Nieuws

Minister wil minder zzp’ers in de zorg

Reageren
Minister Helder van Langdurige Zorg en Sport

Minister Helder schrijft in de Hoofdlijnenbrief Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg, die ze op 13 mei 2022 naar de Twee Kamer heeft gestuurd, dat ze gaat sturen op goed werkgeverschap, zodat zorgprofessionals in loondienst worden gehouden en zelfs weer teruggaan in loondienst. Ze ziet het aantal zelfstandige zorgprofessionals graag dalen.

In de Hooflijnenbrief zegt de minister letterlijk: “Het moet aantrekkelijk zijn om in de zorg en welzijn te (blijven) werken. Dat draagt bij aan het streven om de groei van het aantal mensen die niet in loondienst werken in de zorg, af te remmen.” De minister geeft aan dat werkgevers moeten zorgen voor minder werkdruk, betere balans tussen werk en privé en meer zeggenschap en regie over het eigen werk.

Precies de pijnpunten waardoor de afgelopen 5 jaar er een groei van 50% is geweest onder de zelfstandige zorgprofessionals. Cijfers van de KVK wijzen uit dat er in 2022 zo’n 169.000 zzp’ers in de zorg zijn, terwijl dit in 2017 nog 112.000 zorgprofessionals waren. Enkele geïnterviewden in een artikel in NU.nl geven aan dat ze juist voor zelfstandigheid hebben gekozen omdat ze in loondienst niet de tijd kunnen nemen voor de cliënten, die nodig is of die ze zouden willen geven.

Commentaar Stichting ZZP Nederland

Heel goed dat de minister inziet dat er problemen zijn in de zorg. Zo is er berekend dat er in 2031 een tekort aan zorgpersoneel zal zijn van 135.000 fte’s. Maar het is zeer tegenstrijdig dat de minister probeert om het aantal zelfstandige zorgprofessionals omlaag te krijgen. Deze groep heeft uit vrije wil besloten om zelf de regie over hun werk te nemen. Als je die in een keuslijf van loondienst gaat stoppen, is de kans reëel dat een groot deel zal stoppen met werken in de zorg.

Deze professionals zijn capabel en ook nog eens gelukkig in hun werk. Laat de minister niet alleen zorgen voor goed werkgeverschap, maar ook voor beter opdrachtgeverschap, zodat zorgprofessionals kunnen kiezen welke werkvorm voor hun beste werkt.

Bron
Rijksoverheid
Geplaatst op 24 mei 2022
0 Reacties Plaats een reactie
Reactie toevoegen

Log in bij ZZP Nederland om reacties te kunnen plaatsen.

Inloggen