Nieuwe incassowet helpt ZZP'ers niet

Nu.nl

Betalingen nog steeds gemiddeld twaalf dagen te laat

Ondanks invoering van de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) blijven ZZP’ers last houden van opdrachtgevers die te laat de factuur betalen. Gemiddeld worden rekeningen na 42 dagen betaald, 12 dagen later dan de wettelijke betalingstermijn voorschrijft. De ZZP’ers zijn hier zelf debet aan.

Uit onderzoek van het Verbond van Creditmanagement Bedrijven (VCMB) blijkt dat ruim negen op de tien ondernemers bekend zijn met de WIK maar dat vier op de tien bedrijven geen maatregelen genomen hebben om eraan te voldoen.

Op 1 juli 2012 werd de WIK van kracht met als doel een einde te maken aan onduidelijkheid rondom incassokosten die bedrijven in rekening brengen. De WIK biedt ZZP’ers de mogelijkheid opdrachtgevers te manen de afgesproken betalingstermijn te hanteren. De wet schrijft voor dat ZZP’ers 14 dagen na het verzenden van een eerste aanmaning waarin de kosten zijn aangekondigd, incassokosten in rekening mogen brengen. Deze kunnen oplopen tot 15 procent van de oorspronkelijke factuur met een minimumbedrag van 40 euro.

Regels WIK |

Deel deze pagina: