Rechter verwerpt zorgconvenant voor zzp´ers

Rechtspraak.nl

Een uitspraak van de voorzieningenrechter heeft vandaag ervoor gezorgd dat het Convenant dat na maandenlang overleg tussen de Belastingdienst, het ministerie van VWS, het UWV en Branchebelang Thuiszorg Nederland niet rechtsgeldig is. De kern van het geschil tussen partijen betrof de vraag of het Convenant in strijd is met de
AWBZ, de WTZi en de Kw. In het convenant stond beschreven dat zzp´ers alleen nog via zogeheten matchmakers aan opdrachtgevers konden komen. Deze matchmakers zouden ook een fee voor hun inspanningen krijgen.

Verworpen
De voorzieningenrechter in Den Haag heeft echter gezegd dat het convenant niet rechtsgeldig is. De zaak was aangespannen door Actiz, een organistie voor zorgondernemers. In de uitspraak van de rechter oordeelt hij als volgt:

´Gelet op deze geformuleerde uitgangspunten in het Convenant kan niet worden geoordeeld dat aan de zorgvrager zorg in natura wordt verleend ingevolge de AWBZ. Vooralsnog heeft eiseres voldoende aannemelijk gemaakt dat er geen zorg in natura te contracteren valt als de zorgverlener (= zorgaanbieder = ZZP'er) geen contract met het zorgkantoor heeft en het bemiddelingsbureau geen zorg levert.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het Convenant in strijd is met de AWBZ, de WTZi en de Kw. Dit brengt met zich dat de vordering van eiseres op de wijze als hierna vermeld voor toewijzing vatbaar is`.

Gevolgen
Voorlopig is er dus aan een stuk onduidelijkheid een eind gekomen en mogen zzp´ers op de oude voet verder. Dit is maar goed ook, want de eisen uit het Convenant konden toch niet worden ingevoerd. Zo was er sprake van een keurmerk dat zorgverleners die zich aan het convenant conformeerden een keurmerk zouden moeten krijgen. Uit navraag van ZZP Nederland enkele weken geleden, bleek dat toen nog niet bekend was was de eisen van het keurmerk zouden moeten zijn.

Eerdere berichtgeving over het convenant: 
ZZP´er in de thuiszorg wordt door convenant aan banden gelegd

Deel deze pagina: