Nieuws

Voorstel Rechtspositie Zelfstandige Ondernemers goed ontvangen bij hoorzitting

Gisteren vond er een hoorzitting plaats over de wet DBA voor de vaste Kamercommissie van Financiën. Doelstelling was om de meningen te peilen van experts, belangenorganisaties, opdrachtgevers en opdrachtnemers, om zodoende voor het Kamerdebat met staatssecretaris Wiebes over de wet DBA goed beslagen ten ijs te komen. Ook Stichting ZZP Nederland was aanwezig en sprak de hoorcommissie toe. Het voorstel Rechtspositie Zelfstandige Ondernemers kon rekenen op veel bijval.

Standpunten

Tijdens de hoorzitting kregen 12 partijen (experts en belangenbehartigers) spreektijd om uit te leggen wat hun standpunten zijn ten aanzien van de wet DBA. Bijna alle partijen hadden vooraf een position paper ingeleverd waarin kort maar krachtig de standpunten worden verwoord. De position paper van Stichting ZZP Nederland en de inhoud van het voorstel “Rechtspositie Zelfstandige Ondernemers “ leest u hier.
 

Kamerdebat DBA

In de tweede week van december zal er een Kamerdebat zijn waarin staatssecretaris Wiebes aan de tand wordt gevoeld door de Kamerleden over zijn voortgangsrapportage wet DBA. Zoals bekend heeft de staatssecretaris de wet uitgesteld tot januari 2018. Stichting ZZP Nederland neemt hier geen genoegen mee, en wil de wet DBA niet heringevoerd hebben totdat ondernemers ook kunnen worden getoetst aan ondernemersrecht in plaats van het huidige arbeidsrecht.

Wij blijven de discussie omtrent de wet DBA volgen en houden u op de hoogte.

Bron
Stichting ZZP Nederland
Geplaatst op 1 december 2016