Werk heeft positief effect op mensen die chronisch ziek zijn

Zorg
Fit for Work
Werken heeft een positief effect op de gezondheid
Werken heeft een positief effect op de gezondheid

Werkgevers, werknemers, ondernemers/zzp’ers, gezondheidszorg en de overheid moeten samen zorgen dat mensen die chronisch of ernstig ziek zijn, kunnen blijven werken. Dat vinden de leden van het platform Fit for Work dat zich inzet voor werkbehoud bij chronische aandoeningen. Deze boodschap is ook de insteek van de Fit for Work / SER-conferentie: Zorg voor Werk die op 11 april werd gehouden in Den Haag.

Beleidsmakers, zorgprofessionals, ZZP Nederland, werkgevers, patiëntenorganisaties en andere belanghebbende partijen kwamen samen om te praten over maatregelen die kunnen zorgen voor werkbehoud bij ziekte. 

Positief effect

Van de mensen die werken, heeft 32 procent een chronische ziekte. Omgerekend gaat dat om 2,8 miljoen Nederlanders en hun aantal groeit. Helaas slaan chronische ziekten ondernemers niet over. We hebben het dus over een generiek probleem voor alle werkenden. Twee op de drie mensen die ziek zijn, werken minimaal 12 uur per week. Het gros van hen vindt dat werk een positief effect heeft op hun gezondheid en levenskwaliteit. Het kost de maatschappij jaarlijks 26 miljard euro als mensen ziek thuis blijven en niet werken. Deze cijfers blijken uit de impact graphic (pdf) die Fit for Work tijdens het congres overhandigt aan Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Gert-Jan Buitendijk, directeur-generaal Werk van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Acties

Inzet van werkgevers, de overheid, zorgverleners en werkenden is nodig om te zorgen dat mensen hun baan of opdracht niet meer verliezen wanneer zij een chronische aandoening of ingrijpende ziekte krijgen. Fit for Work roept betrokken partijen op tot de volgende acties:

Mensen met een chronische of ernstige ziekte:

  1. Wees mondig en maak het bespreekbaar, zowel privé als, waar noodzakelijk met je opdrachtgever, bijvoorbeeld in relatie tot de planning.

Zorgprofessionals:

  1. Maak werk(behoud) onderdeel van het behandelplan en organiseer de zorg zo dat patiënten kunnen blijven werken en zo hun inkomen behouden.

Overheid:

  1. Creëer een samenhangend overheidsbeleid voor werkbehoud voor mensen die chronisch of ernstig ziek zijn. Streef daarbij naar een gezamenlijke aanpak vanuit alle betrokken ministeries (SZW, VWS, EZ, Financiën en OC&W).
  2. Ontwerp stimulerende prikkels voor werkenden met een chronische of ernstige aandoening. En doe hetzelfde voor zorgprofessionals om werk onderdeel te maken van het behandelplan:
    • Ontwikkel een vangnet voor mensen die tijdelijk minder kunnen werken door chronische ziekte (vergelijkbaar met een vangnet bij zwangere werknemers).
    • Maak investeringen in werkaanpassingen fiscaal aftrekbaar.
    • Geef artsen tijd en ruimte om werk te betrekken bij de behandeling.

Deel deze pagina: