Nieuws

Zorgverzekeraars Nederland wil minder zorg-zzp'ers

zorgmedewerker stethoscoop

Stichting ZZP Nederland heeft samen met Solopartners gereageerd op een brief die door Zorgverzekeraars Nederland is gestuurd naar de Tweede Kamer. In deze brief bepleit ZN voor minder zzp'ers in de zorg. Volgens de brief zijn schaalvergroting en digitalisering in de zorg de oplossing om meer werknemers in de zorg te krijgen ten opzichte van zzp'ers. Volgens Stichting ZZP Nederland en Solopartners moet juist worden ingezet op goed werkgeverschap. Zij hebben daarom een brief naar de Kamercommissie VWS gestuurd om, gestaafd door eigen onderzoek, dit standpunt te bepleiten en onjuiste stellingen van ZN onderuit te halen.

Onbewezen stellingen

Stichting ZZP Nederland en Solopartners leggen in de eigen brief aan de Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit dat de brief van ZN veel onbewezen stellingen bevat. Bij ZN draait het alleen maar om kostenbeheersing. Maar kostenbeheersing moet niet, en hoeft niet, ten koste te gaan van de zorgprofessionals en de goede zorg voor de zorgvragers.

Stichting ZZP Nederland en Solopartners zijn te allen tijde bereid om de eigen brief, met name de feitelijke onderbouwing daarvan, nader toe te lichten.

Bron
Stichting ZZP Nederland
Geplaatst op 8 juli 2022