ZZP’ers onderschatten het belang van contracten

Helpdesk ZZP Nederland

ZZP’ers raken in problemen door onzorgvuldigheid

Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) onderschatten vaak het belang van het vastleggen van opdrachten en het hebben van algemene voorwaarden. Dat concludeert Stichting ZZP Nederland aan de hand van de snel toenemende problemen die zelfstandigen hebben met opdrachtgevers. Veelal worden opdrachten niet- of nauwelijks vastgelegd, wat leidt tot een zwakke positie als een conflict met een opdrachtgever ontstaat.

Bij de Helpdesk van Stichting ZZP Nederland wenden zich steeds meer ZZP’ers die problemen hebben met een opdrachtgever die niet wil betalen voor geleverde diensten of producten. Bij nadere bestudering van het conflict blijkt dan veelal dat er geen duidelijke afspraken gemaakt zijn over kwaliteit, betaling, levertermijn, reclamatie etc. In een deel van de gevallen is zelfs geen enkele afspraak op papier gezet.

“Dan sta je wel heel erg zwak als het tot een conflict komt en er geprocedeerd moet worden” vertelt Johan Marrink, directeur en oprichter van ZZP Nederland. Marrink: “Het overkomt vooral startende zelfstandigen die uit enthousiasme over een opdracht, of uit onervarenheid vergeten de opdracht vast te leggen. Achteraf leert men daar snel van, maar meestal is het wel een dure les.

De problemen waarmee de Helpdesk wordt benaderd zijn heel divers. Voor een groot deel gaat het om opdrachtgevers die niet willen betalen of zeer traag betalen, maar ook conflicten omtrent het geleverde is een veel voorkomend probleem. Daarnaast worden ZZP’ers geconfronteerd met de harde realiteit van bemiddelaars die vaak een onredelijk concurrentiebeding aan een contract toevoegen, waardoor de ZZP’er eigenlijk met handen en voeten gebonden is aan een bemiddelaar.

Marrink: “je zou deels kunnen spreken van de naïviteit van de ZZP’er maar er zijn ook opdrachtgevers die hier bewust misbruik van maken. Men vergeet daarbij dat volgens artikel 7:401 BW er ook nog sprake moet zijn van goed opdrachtgeverschap. Daar spreken we opdrachtgevers wel een succesvol op aan. Maar het merendeel betreft gewoon slimme boefjes die handelen vanuit legen BV’s waar niets te halen valt.”

Om de zelfstandige beter van dienst te kunnen zijn heeft Stichting ZZP Nederland een ervaren juridisch team beschikbaar op problemen op te lossen en verstrekt de Stichting gratis algemene voorwaarden en modelovereenkomsten aan de 23.000 aangesloten zelfstandigen.

Links: | leveringsvoorwaarden | juridische hulp | modelcontracten |

Deel deze pagina: