Gemeenteraadsverkiezing Rotterdam

In 2018 worden op 21 maart in bijna alle gemeenten in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Omdat zzp'ers en kleine ondernemers vooral met lokaal beleid te maken hebben, is het ook interessant om te weten wat de verschillende partijen te zeggen hebben over ondernemerschap binnen de gemeente. 

ZZP Nederland zet de zes huidige grootste partijen in Rotterdam naast elkaar en bekijkt hoe ondernemer(schap) wordt benoemd in de partijprogramma's. Op 5 maart zal er een debat tussen de diverse politici plaatsvinden, van 17.30 tot 19.30 uur. in het auditorium van de Hogeschool Rotterdam (Kralingse Zoom, naast de Erasmus Universiteit). Wilt u aanmelden voor het debat in Rotterdam? Klik dan hier.

Partijprogramma's Rotterdam

Van de huidige zes grootste partijen lees je hieronder op alfabetische volgorde in een notendop wat er over ondernemerschap wordt gezegd in hun partijprogramma's. Wil je het complete partijprogramma lezen, klik dan op de partijnamen; CDA, D66, Leefbaar Rotterdam, PvdA, SP, VVD

 • Een Rotterdams ZZP-netwerk om zzp’ers te helpen bij het vinden van goede huisvesting, samenwerken aan opdrachten en goede informatie-uitwisseling.
 • Het CDA maakt zich sterk voor familiebedrijven en het midden- en kleinbedrijf.
 • De huidige regelgeving moet gecheckt worden op onnodige beperkingen voor het bedrijfsleven. Nieuw beleid mag niet tot meer regels leiden.
 • Is voorstander van vakscholen en steunt de ombouw van ROC's naar sectorale mbo's
 • Bedrijven stimuleren om Rotterdamse jongeren lessen in ondernemerschap te geven.
 • Onderwijs en arbeidsmarkt moet beter aansluiten.
 • Ondernemen vanuit de bijstand mag niet belemmerd worden door overbodige regelgeving.
 • Ondernemerschap stimuleren door versoepelen regels en vergunningloos ondernemen.
 • Samen met ondernemers een winkelvisie voor winkelstraten opstellen.
 • Er moet een aparte ondernemersoptie komen in het gemeentelijk loket, om gemakkelijker een onderneming te starten.
 • Geen onnodige regels en hoge belastingen voor ondernemers
 • Mbo’s en Hogescholen moeten opleiden voor kansrijke sectoren voor ondernemers
 • Gemeente moet bij inkoop en inhuur eerst kijken naar de lokale middenstand
 • Nieuwe Vestigingswet moet eenzijdige, ontsierende samenstelling winkelstraten tegengaan.
 • De term zzp komt niet in het programma voor.
 • We gaan wat doen aan het imago van vakopleidingen, zorgen voor betere stages en goede aansluiting op de arbeidsmarkt
 • De term zzp komt niet voor in het programma, de teneur is zorgen voor vaste banen en sociaal ondernemerschap.
 • Overleg met werkgevers, werknemers en zzp’ers voor een betere  verdeling van werk en stageplaatsen en minder ontduiking van minimumloon en cao’s.
 • Er komt een cluster Wijkeconomie, met extra aandacht voor kleine ondernemers en winkeliers op wijk- en buurtniveau.
 • De SP wil een Platform Sociale ontwikkeling en Werkgelegenheid uitbreiden met werknemers, de vakbeweging en (organisaties van) zzp’ers.
 • Zorgvragers houden vrije keuze tussen zorg in natura en persoonsgebonden budget. Geen ontmoedigingsbeleid bij aanvragen PGB.
 • Wij staan voor werken en ondernemerschap.
 • Rotterdam moet de startup hoofdstad van Nederland worden.
 • Geen administratieve rompslomp, maar stimuleren van ondernemerschap en groei.
 • Docenten in mbo/hbo moeten financiële stimulans krijgen om stage te lopen bij bedrijfsleven.
 • Naast bedrijfsmatig ook maatschappelijk ondernemerschap bij kunst- en cultuurinstellingen.

Debat op 5 maart

Op verzoek van ZZP Nederland zullen vertegenwoordigers van CDA, D66, Leefbaar Rotterdam, PvdA, SP en VVD met elkaar in debat gaan. 

 • Wanneer: 5 maart 2018
 • Waar: Auditorium Hogeschool Rotterdam (Kralingse Zoom, naast de Erasmus Universiteit).
 • Hoe laat: Vanaf 16.45 uur inloop met koffie/thee, einde 21.00 uur
 • Programma:
  16:45 uur Inloop
  17:30 uur Officiële programma:
  - Welkom namens organiserende partijen
  - Voorstelronde politieke partijen
  - thema debatsessies inclusief vragen vanuit de zaal
  - Slotvragen aan de politiek
  - Slotwoord partijen
  19:30 uur Borrel/walking dinner
  21:00 uur Einde

Wilt u zich aanmelden om het debat bij te wonen? Dat kan hier.

Aanmelden debat

Klik hier om u aan te melden voor hét Ondernemersverkiezingsdebat Rotterdam 2018 van maandag 5 maart 2018 en gebruik het wachtwoord: VKD5M
(Let op: Vul bij lidnummer "geen lid" in)

Deel deze pagina: