Belangenbehartiging

Pensioen: inkomen voor later

pensioen handen geld voor later

Update: De Wet Toekomst Pensioenen is aangenomen op 30 mei en gaat in per 1-7-'23 . Zoals wij voor hebben gepleit gaat de fiscale ruimte met terugwerkende kracht per 1-1-'23 voor zelfstandigen gelden. Een en ander n.a.v. onze reactie en vragen van Palland (CDA) over uitstel wet en afschaffing van FOR per 1-1-'23.

Wat is het probleem?

Men zegt dat zzp'ers weinig aan pensioenopbouw doen, terwijl uit onderzoek is gebleken dat dit niet helemaal het geval is. Wel weten te weinig zzp'ers van de fiscale voordelen, ook omdat ze moeite hebben met het berekenen van de fiscale ruimte. De politiek maakt zich zorgen over de pensioenopbouw van zzp'ers en voor de koopkracht van ouderen in de toekomst. Daarom gaat er per 1-7-2023 een nieuwe Pensioenwet in die meer mogelijkheden voor zzp’ers biedt.

Wat is het standpunt van Vereniging ZZP Nederland?

Het is voor zzp'ers mogelijk om fiscaal gunstig te sparen voor het pensioen, maar zelfstandige ondernemers passen niet binnen het ouderwetse pensioenstelsel, dat immers is bedoeld voor werkgevers en werknemers. Vereniging ZZP Nederland steunt de voorgenomen pensioenvernieuwingen. Onder het motto; 'Nu zelfstandig, later zelfstandig' zet Vereniging ZZP Nederland zich in voor de mogelijkheid om fiscaal vriendelijk een reservevermogen op te kunnen bouwen, als voorziening tegen inkomensderving als gevolg van arbeidsongeschiktheid, bedrijfscalamiteiten en de oude dag.

Activiteiten van Vereniging ZZP Nederland

Vereniging ZZP Nederland heeft jarenlang bij de politiek er op aangedrongen om vrijwillig te kunnen sparen voor de oude dag. Deze vrijwilligheid was een van de belangrijkste eisen van de achterban van ZZP Nederland, zo is gebleken uit een achterbanonderzoek. In maart 2013 heeft toenmalig staatssecretaris Klijnsma de bereidheid uitgesproken om samen met de zzp-organisaties de mogelijkheden te verkennen om een ZZP Pensioencollectief op te richten, dat een pensioenregeling in uitvoering neemt, die voldoet aan de wensen van de zzp’er. 

Fiscaal vriendelijk pensioen sparen
Vereniging ZZP Nederland heeft hierop samen met andere zzp-organisaties initiatief genomen door een collectieve pensioenregeling te ontwikkelen, die aantrekkelijk genoeg is voor zzp’ers om vrijwillig aan deel te nemen; dit was het ZZP Pensioen (bestaat niet meer in huidige vorm). Inmiddels zijn er meer spelers waar ondernemers fiscaal vriendelijk pensioen op kunnen bouwen. 

Kenmerken van aanvullend pensioen, geschikt voor zelfstandigen
De achterban van ZZP Nederland noemt de volgende 10 kenmerken:

  1. Individuele pensioenrekening met vrijwillige deelname
  2. Flexibele inleg vanwege wisselend inkomen
  3. Het is en blijft je eigen geld 
  4. Je pensioenpot is wettelijk beschermd tegen schuldeisers
  5. Bij overlijden gaat het saldo naar je nabestaanden
  6. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid kun je het saldo opnemen
  7. Flexibele uitkeringsdatum (eerder stoppen of doorwerken)
  8. Flexibele uitkeringsperiode 
  9. Eenvoudig product met transparante kosten
  10. Fiscaal gestimuleerd

Geen verplichte pensioendeelname
Er zijn zzp'ers in Nederland die verplicht worden om mee te betalen aan een bedrijfstakpensioenfonds (bpf). Dit is onder meer zo bij het bpf Schilders. De toenmalige Stichting ZZP Nederland heeft zich hardgemaakt om deze verplichting uit de wet te krijgen. Hiervoor heeft ZZP Nederland zelfs tijdelijk plaatsgenomen in het bestuur van het bpf schilders. ook is er een petitie opgestart en een bezwaarschrift ingediend, tegen verplichte pensioenafdracht van zzp'ers. Tot nog toe is de verplichting om mee te betalen aan het bpf schilders nog van kracht.

In december 2017 heeft Stichting ZZP Nederland een brief verstuurd naar de minister van SZW, de heer W. Koolmees, om vooral geen verplicht pensioen in te stellen, zoals de vakbonden en organisaties van gepensioneerden graag zouden willen. In De Wet Toekomst Pensioenen is geen mogelijkheid opgenomen om de verplichte pensioendeelname in sommige bpf's te beëindigen.

Voorlichting
Vereniging ZZP Nederland houdt ondernemers een spiegel voor door ze goed voor te lichten. Hoe heb je jouw oudedagsvoorziening geregeld. Zo heeft ZZP Nederland meer informatie over pensioenen. Wij adviseren dat het ministerie naast een campagne over de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen, ook een campagne gaat voeren om meer zelfstandigen te bewegen reserve op te bouwen voor o.a. de oude dag.

Wat doet ZZP Nederland

Wij sporen de overheid aan om de regels te verbeteren, zodat het aantrekkelijker wordt voor zelfstandigen om op eigen wijze vermogen op te bouwen voor later.

Vooral de vakbonden en organisaties van gepensioneerden blijven volhouden dat zzp'ers verplicht mee moeten betalen aan opbouw van een pensioen. Vereniging ZZP Nederland blijft zich inzetten voor de wensen van de zzp'ers aangaande pensioen. Er moet meer mét de zzp'er worden gesproken (of vertegenwoordigers) dan over zzp'ers.

Voor zelfstandige ondernemers is er in 2023 door de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen fiscaal bezien meer ruimte om pensioen op te bouwen: de derde pijler wordt fors verruimd van 13 procent naar 30 procent. Dit is des te belangrijker nu het kabinet heeft besloten de Fiscale Oudedagsreserve (FOR) uit te faseren. Meer over de wijzigingen voor zzp'ers lees je hier.

Op deze pagina