Belangenbehartiging

AOW-AOV-gat

Wat is het probleem?

Door de verhoging van de AOW-leeftijd hebben veel zelfstandigen te kampen met een verzekeringsgat. Dit komt doordat, vooral in zogeheten ‘zware beroepen’ een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) vaak niet af te sluiten is tot AOW-leeftijd. Hierdoor zijn er veel zzp’ers die kampen met een gat tussen de tijd dat hun AOV uitkeert en hun AOW begint. Een verplichte AOV kan dit gat wel dichten maar deze AOV wordt niet eerder dan in 2027 van kracht en komt te laat voor veel van de huidige ondernemers.

Wat is het standpunt van Vereniging ZZP Nederland?

Vereniging ZZP Nederland vindt dat de overheid verantwoordelijk is voor deze situatie, omdat de overheid de regels heeft veranderd tijdens het spel. De stichting eist van de politiek een oplossing. De door het kabinet ingestelde “overgangsregeling OBR” is voor de meeste gedupeerden volstrekt ontoereikend en heeft alle kenmerken van een bijstandsregeling. Vereniging ZZP Nederland vindt deze overgangsregeling dan ook inadequaat. De overheid moet zzp’ers compenseren voor de inkomensschade die zij door de verhoging van de AOW-leeftijd ondervinden.

Acties (toenmalig) Stichting ZZP Nederland

ZZP Nederland houdt de politiek verantwoordelijk. In het regeerakkoord staat, dat de minister in gesprek gaat met de verzekeraars om ervoor te zorgen, dat AOV’s toegankelijker worden voor alle zzp’ers. Minder uitsluitingen, meer acceptatie, een betaalbare premie en tot aan de AOW-leeftijd. Voor veel verzekerden heeft dit geresulteerd in een aanbieding door de verzekeraars voor een aanvullende verzekeringstermijn tot 67 jaar. Deze aanbieding is echter niet geboden aan de eerdergenoemde groep van zware beroepen.

Huidige situatie

ZZP Nederland is eind oktober 2020 deelnemer geweest aan een rondetafelgesprek met als doel: welke (richting van een concrete) oplossing is er mogelijk voor de betreffende doelgroep, zelfstandigen die door ziekte een AOW-hiaat financieel niet kunnen overbruggen en vanwege de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd geen voorziening hebben kunnen treffen?

Tijdens het gesprek hebben wij onze punten in kunnen brengen via onze position paper en notitie (zie onder dit artikel). Daarna is er op 1 februari 2021 nog een antwoord gekomen van minister van SZW, Koolmees, op de Initiatiefnota van de leden Van Kent en Palland over de reparatie van het AOW-AOV-hiaat. Die reactie staat hier. De minister vertelt er kortweg in dat hij nog wacht op cijfermateriaal uit onderzoeken.  

Met een brief op 21 oktober 2022 heeft minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) de Tweede Kamer antwoord gegeven op de vragen die gesteld waren omtrent de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW (OBR). Uit deze brief wordt duidelijk dat de overheid slechts bereid is om de OBR te verlengen met 2 jaar.

Deze verlenging geldt ook nog eens alleen voor de groep zzp’ers die voor 2013 al arbeidsongeschikt was. De OBR zal verder niet met soepelere voorwaarden worden ingesteld.

Reactie ZZP Nederland

Wij zijn teleurgesteld over de toezegging van de minister. Slechts enkele honderden zzp’ers zullen nog gaan profiteren van een verlengde OBR. Daarnaast vinden wij de OBR een karige maatregel, want het is feitelijk gewoon een bijstandsuitkering (met iets soepeler voorwaarden). Kort samengevat wordt er dus geen echte oplossing geboden, met name niet voor de groep die hier het meest door wordt getroffen, namelijk de zelfstandigen die geen particuliere AOV aangeboden krijgen tot hun AOW-leeftijd, maar tevens het meeste risico lopen om door ziekte uit te vallen.

Laatste Nieuws

Tweede Kamerlid Van Kent (SP) heeft op 23 januari 2024 in de Tweede Kamer in ruime meerderheid een motie aangenomen gekregen die dit AOW-gat op moet gaan lossen en voor een compensatie moet gaan zorgen. Lees meer in het nieuwsbericht van de SP.

Reactie Vereniging ZZP Nederland: Of dit gaat leiden tot een betere oplossing dan de huidige dat is nog niet zeker. Maar het gesprek is in ieder geval weer geopend. Dat is goed nieuws.

Meer informatie over het AOW-AOV-gat

Op deze pagina