Belangenbehartiging

AOW-AOV-gat

Wat is het probleem?

Door de verhoging van de AOW-leeftijd hebben veel zelfstandigen te kampen met een verzekeringsgat. Dit komt doordat, vooral in zogeheten ‘zware beroepen’ een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) niet af te sluiten is tot AOW-leeftijd. Hierdoor zijn er veel zzp’ers die kampen met een gat tussen de tijd dat hun AOV uitkeert en hun AOW begint. Een verplichte AOV kan dit gat wel dichten maar deze AOV wordt niet eerder dan in 2024 van kracht en komt te laat voor veel van de huidige ondernemers.

Wat is het standpunt van Stichting ZZP Nederland?

Stichting ZZP Nederland vindt dat de overheid verantwoordelijk is voor deze situatie, omdat de overheid de regels heeft veranderd tijdens het spel. De stichting eist van de politiek een oplossing. De door het kabinet ingestelde “overgangsregeling OBR” is voor de meeste gedupeerden volstrekt ontoereikend en heeft alle kenmerken van een bijstandsregeling. Stichting ZZP Nederland vindt deze overgangsregeling dan ook inadequaat. De overheid moet zzp’ers compenseren voor de inkomensschade die zij door de verhoging van de AOW-leeftijd ondervinden.

Acties Stichting ZZP Nederland

ZZP Nederland houdt de politiek verantwoordelijk. In het regeerakkoord staat, dat de minister in gesprek gaat met de verzekeraars om ervoor te zorgen, dat aov-verzekeringen toegankelijker worden voor alle zzp’ers. Minder uitsluitingen, meer acceptatie, een betaalbare premie en tot aan de AOW-leeftijd. ZZP Nederland roept op om een noodmaatregel in te stellen voor vrijwillige deelname aan de WIA door zelfstandigen, op basis van de bestaande regeling vrijwillige voortzetting. Deze noodmaatregel kan komen te vervallen na invoering van een basisvoorziening arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden.

Huidige situatie

Stichting ZZP Nederland heeft het kabinet opgeroepen om snel een noodmaatregel in te stellen voor vrijwillige deelname aan de WIA door zelfstandigen, op basis van de bestaande regeling vrijwillige voortzetting. Financiering van de extra schadelast ten gevolge van deze noodmaatregel kan geschieden door de vrijkomende gelden uit de geplande beperking van de Zelfstandigenaftrek hiervoor aan te wenden, zoals eerder is toegezegd door minister Koolmees.

Inmiddels is ZZP Nederland eind oktober 2020 deelnemer geweest aan een rondetafelgesprek met als doel: welke (richting van een concrete) oplossing is er mogelijk voor de betreffende doelgroep, zelfstandigen die door ziekte een AOW-hiaat financieel niet kunnen overbruggen en vanwege de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd geen voorziening hebben kunnen treffen?

Tijdens het gesprek hebben wij onze punten in kunnen brengen via onze position paper en notitie. Daarna is er op 1 februari 2021 nog een antwoord gekomen van minister van SZW, Koolmees, op de de Initiatiefnota van de leden Van Kent en Palland over de reparatie van het AOW-AOV-hiaat. Die reactie staat hier. De minister vertelt er kortweg in dat hij nog wacht op cijfermateriaal uit onderzoeken.

Door de ellenlange kabinetsformatie heeft dit dossier lang stilgelegen.

Update
Het enige wat wij momenteel (september 2022) weten van het dossier AOW-AOV-gat komt van Hilde Palland, een van de initiatiefneemsters voor het wetsvoorstel voor hulp met mensen met een AOV-gat. Zij geeft aan dat de minister met een brief gaat komen om te lichten hoe er geholpen gaat worden.

Verder kennen wij de inhoud van de brief nog niet en weten we ook niet wanneer de minister deze precies zal versturen. Er zit dus wel weer begin in het dossier, maar het blijft een proces van de lange adem

Zodra de brief uitkomt zullen wij hierover berichten op onze website en in onze nieuwsbrief.

Meer informatie over het AOW-AOV-gat

Op deze pagina