Belangenbehartiging

Verkiezingen

Verkiezingen zijn ook voor ondernemers belangrijk. Immers het is belangrijk om te weten wat de standpunten op belangrijke ondernemersvraagstukken zijn van de diverse partijen. Stichting ZZP Nederland lobbyt al ruim voor de verkiezingen bij de diverse politieke partijen om jouw standpunten in de diverse verkiezingsprogramma's te krijgen. Hoe de verkiezingsprogramma's er uiteindelijk uitzien geven wij hieronder weer.

Verkiezingen 2021

Op 17 maart 2021 waren er Tweede Kamerverkiezingen. Het is altijd interessant om te weten welk standpunt de diverse politieke partijen innemen op belangrijke onderwerpen voor ondernemers. Daartoe moeten de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen worden doorgenomen. In onderstaand schema zie je een beknopt overzicht van zzp-standpunten van een aantal politieke partijen in 2021. Het schema is gemaakt door ONL, onze partner in de samenwerking binnen Vereniging Zelfstandigen Nederland.

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Zzp-beleid algemeen
  • Plek aan de overlegtafel
  • Duidelijke rechtspositie zelfstandigen
  • Sociale risico's afdekken
  • Fiscale stimulans gericht op zelfstandig ondernemerschap.

Wat doet ZZP Nederland?

ZZP Nederland heeft in de afgelopen jaren constant contact gezocht en gehouden met de politiek om te praten over ondernemersissues. Wij hebben onze visie op ondernemerschap gedeeld met alle relevante politieke partijen. Wij staan voor de volgende standpunten:

Omdat in politiek Den Haag vooral de macht van de getallen werkt, heeft stichting ZZP Nederland recentelijk het initiatief genomen om, samen met andere ondernemersorganisaties de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) op te richten.

Hiermee tonen deze organisaties het nut, de noodzaak en de onvoorwaardelijke bereidheid om gezamenlijk oplossingsgericht aan de slag te gaan. Het samenwerkingsverband stelt dat een goed ondernemersklimaat van groot belang is, zodat zelfstandigen verantwoord kunnen ondernemen, financieel zelfredzaam zijn en hun specifieke kennis en vaardigheden kunnen blijven ontwikkelen. De VZN vertegenwoordigt nu al zo’n 100.000 ondernemers.

Verkiezingsinsteek via VZN

Omdat bij de afgelopen verkiezingen landelijke belangen op het spel stonden, wilden wij onze mening verkondigen aan een zo groot mogelijke groep. Daarom hebben wij in samenwerking met alle samenwerkende organisaties binnen VZN een manifest geschreven en die gedeeld met alle politieke partijen.

Lees in het manifest waar wij politiek gezien voor staan. Speciaal voor de verkiezingen hebben we wat punten uit het manifest nader uitgewerkt.

Ook praat VZN in diverse podcasts met meerdere politieke partijen over hun verkiezingsprogramma's en hun gedachten over het zelfstandig ondernemerschap.

Op deze pagina