Aansprakelijkheid voor bedrijven

Aansprakelijkheid voor bedrijven

 • Dekking voor schade aan personen en/of zaken
 • Uw aansprakelijkheid in Europa gedekt
Direct premie berekenen

Aansprakelijkheid voor bedrijven

Aansprakelijkheid voor bedrijven

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) biedt in beginsel dekking tegen aanspraken tot schadevergoeding bestaande uit  personen- en zaakschade.

Als u als ZZP’er ergens schade aanricht bent u daarvoor verantwoordelijk. Een schade kan het voortbestaan van uw ondernemerschap in gevaar brengen. Bovendien zijn de meeste aansprakelijkheidsverzekeringen niet echt kostbaar. Het is daarom raadzaam om dit soort risico’s te verzekeren. 

Een uitgebreide uitleg over ZZP aansprakelijkheidsverzekeringen vindt u verder op deze pagina.

Via onderstaande links kunt u branchespecifieke informatie vinden en ook direct een premieindicatie opvragen.  1.  
  Download (428 kB)

  U kunt het ingevulde aanvraagformulier naar ons mailen

Uitgebreide uitleg Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

Als zelfstandige loopt u diverse risico’s met betrekking tot aansprakelijkheid. Dat kan variëren van door u aangebrachte schade aan andermans eigendommen tot schade aan personen. Aansprakelijkheid is de verantwoordelijkheid als opdrachtnemer voor schade die is ontstaan door uw handelen. Hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) beschikbaar. Deze heeft een zeer ruime dekking en is in bijna alle gevallen betaalbaar.

Deze verzekeringen zijn te vergelijken met een Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren (AVP). In de volksmond heet dit een WA verzekering. Maar, een privé Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering geeft geen enkele dekking voor schade die u tijdens uw werk heeft toegebracht.

Overzicht van alle verzekeringen voor bedrijven


Voorbeeld 1

U bent loodgieter en voert een opdracht uit als loodgieter om het dak van de garage van familie Jansen te repareren. U let even niet op en de ondergrond vat vlam door uw brander waarmee u het dakleer wilt samensmelten. De garage brandt geheel af en de schade bedraagt € 30.000,- aan de garage en € 75.000,- aan de leuke Porsche die in de garage stond. U bent aansprakelijk, want u hebt tijdens uw werk de schade veroorzaakt, waar haalt u het geld vandaan?

Voorbeeld 2

Stel, u bent fotograaf en maakt opnamen voor een klant die zijn huis wil verkopen. Voor de brochure en de website moet u ook interieuropnamen maken. Terwijl u de ideale positie opzoekt om een foto te maken draait u het statief een beetje onhandig tegen een exclusieve Ming vaas uit 1489. Die valt stuk, de schade bedraagt minstens € 50.000,-. U bent aansprakelijk, want u hebt tijdens uw werk de schade veroorzaakt, waar haalt u het geld vandaan?


Een AVB geeft dekking voor:

 • Algemene aansprakelijkheid
  Dit is schade die door de verzekerde zelf wordt veroorzaakt tijdens de uitvoering van opdrachten aan personen en of zaken van anderen.
 • Risicoaansprakelijkheid
  Bijvoorbeeld schade waarvoor verzekerde als bezitter van een gebouw wordt aangesproken.
 • Productenaansprakelijkheid
  Schade die wordt veroorzaakt door een gebrek in een door u geleverd product
 • Letselschade
  Letsel of benadeling van de gezondheid al dan niet de dood ten gevolge hebbend.
 • Beschadiging
  Beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken van derden, met inbegrip van het verontreinigd of vuil worden daarvan.
 • Verweerkosten
  De kosten van verweer bij ongegronde aanspraken
 • Bereddingskosten
  De kosten ter voorkoming of vermindering van schade
 • Rente
  De wettelijke rente op de schade

Niet alle schade is verzekerd

 • Schade door opzet
  Indien u opzettelijk schade veroorzaakt aan derden biedt een AVB geen dekking.
 • Schade door motorvoertuigen
  Indien u met een motorvoertuig schade toebrengt aan anderen is dit niet gedekt. Daarvoor is de wettelijk verplichte motorrijtuigenverzekering. Dat lijkt erg logisch, maar als u met uw bedrijfswagen achteruit rijdt om beter te kunnen lossen en daardoor de winkelpui van uw opdrachtgever zwaar beschadigt, valt dit niet onder uw AVB.
 • Schade aan uw eigen zaken
  Schade aan zaken van de verzekerde zelf worden niet gedekt. In verzekeringstermen heet dit interne zaakschade. Stel u laat uw iPad vallen terwijl u werkt voor een klant is dit niet gedekt. Als door de val de vloer van uw opdrachtgever beschadigd raakt is de schade aan de vloer wel gedekt.
 • Zuivere vermogensschade
  Een AVB dekt alleen schade aan zaken en personen. Zuivere vermogensschade, dat is schade, in geld uit te drukken door achteruitgang van een vermogen, is nooit gedekt. Voorbeeld: doordat u een toegang van een winkel verkeerd repareert kunnen de klanten twee dagen niets aanschaffen. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor de gederfde omzetdaling van uw opdrachtgever maar dit is niet gedekt binnen een AVB.
 • Milieuschade
  Schade die geleidelijk ontstaat aan het milieu doordat leidingen verslijten en langzaamaan de grond vervuilen is niet gedekt. Als er een ongeluk plaatsvindt tijdens uw werkzaamheden waardoor plotseling milieuschade ontstaat is dit wel gedekt. Voor de overige milieuschades kunt u bij een AVB tegen meerprijs een toevoeging voor milieuschade afsluiten.
 • Zaken onder opzicht
  Een AVB geeft geen dekking voor zaken die u onder opzicht heeft. Dat wil zeggen dat schade die u veroorzaakt aan andermans zaken of materialen die u onder uw beheer heeft niet gedekt zijn tegen schade door uw handelen. Zaken onder opzicht staat gelijk met schade aan uw eigen zaken . Voorbeeld: u plaatst een granieten aanrecht voor een klant en laat deze vallen. Het aanrecht heeft u onder beheer en is niet gedekt, de schade aan de vloer waar het aanrecht op valt is wel gedekt. Voor zelfstandigen in de bouw- en technieksector is hiervoor een aparte verzekering: De Construction All Risc (CAR) verzekering. Schade aan zaken die u leent of gehuurd heeft zoals gereedschappen die u gebruikt tijdens uw opdracht en zaken die u onder beheer heeft om te repareren vallen onder opzicht en zijn dus niet gedekt bij schade.
 • Schade door het geven van verkeerd advies
  Zoals gemeld, een AVB geeft dekking bij daadwerkelijke schade. Echter in adviserende beroepen geeft het geen enkele dekking voor de gegeven adviezen, hiervoor is een Beroeps Aansprakelijkheid Verzekering (BAV).

Hulp nodig?

Wilt u weten welke verzekeringen voor u van toepassing zijn? Neemt u dan gerust contact op met een van onze adviseurs.

050 7001950

Stuur een bericht


Downloads

 1.  
  Download (226 kB)

  PDF Bestand