Verzekering

Bedrijfsaansprakelijkheid Zorg

Kopje thee handen
Specifieke dekking voor de zorgverlener of begeleider
Compleet pakket
Alleen af te sluiten voor onze aangesloten leden

Zorgverlener of begeleider

Als zzp'er in de zorg, werkzaam als zorgverlener of begeleider, ben je feitelijk ondernemer en verantwoordelijk voor alles wat je beroepsmatig uitvoert. Iedereen die werkt als zelfstandige loopt het risico direct of indirect schade te veroorzaken aan personen en zaken en is daarvoor rechtstreeks aansprakelijk. Die schade kan al snel oplopen tot flinke bedragen. Het is verstandig om daarvoor een beroepsverzekering af te sluiten.

Een volledig pakket

De beroepsverzekering is een volledig pakket bestaande uit een aansprakelijkheidsverzekering, ongevallenverzekering met 24-uurs-dekking en een beroepsrechtsbijstand. De premie begint vanaf € 86,11 per jaar, exclusief 21% assurantiebelasting. Dit is mede afhankelijk van je werkzaamheden.

Kies de juiste verzekeringsdekking

Afhankelijk van de werkzaamheden die je verricht als zorgverlener of begeleider is er de keuze uit de dekking standaard of uitgebreid. Er wordt het volgende onderscheid gemaakt in werkzaamheden;

Zorgverlener / begeleider Standaard
Verrichten van verpleegtechnische en verzorgende handelingen, huishoudelijke taken, helpen bij toiletbezoek, wassen, aankleden en met eten en drinken klaarmaken, begeleiding verzorgen bij dagelijkse zaken en als gezelschap tijdens uitstapjes, verzorgen van de kraamvrouw en baby en assisteren van de verloskundige of huisarts.

Zorgverlener / begeleider Uitgebreid
Advies, ondersteuning en begeleiding verzorgen (bij activiteiten) aan mensen die problemen (Psychisch, sociaal, maatschappelijk, pedagogisch, gehandicapt, etc.) hebben. Verrichten van verpleegtechnische en verzorgende handelingen, huishoudelijke taken, helpen bij toiletbezoek, wassen, aankleden en met eten en drinken klaarmaken, begeleiding verzorgen bij dagelijkse zaken en als gezelschap tijdens uitstapjes, verzorgen van de kraamvrouw en baby en assisteren van de verloskundige of huisarts.

Hulp of advies nodig van onze adviseurs?

Heb je een vraag, zijn er onduidelijkheden of heb je behoefte aan advies? Bel of mail vrijblijvend met onze adviseurs voor meer informatie.
050-7001950 Stuur ons een e-mail
Contact met verzekeringsadviseur

Premie en uitgangspunten van de verzekering

De premie wordt jaarlijks betaald, hiervoor rekent de verzekeraar € 3,25 servicebijdrage, dit is exclusief 21% assurantiebelasting. Alle hieronder genoemde premies zijn ook exclusief 21% assurantiebelasting. De kosten voor deze verzekering zijn volledig aftrekbaar van je winst.
De polisvoorwaarden kun je bij iedere dekking downloaden als pdf of onderaan de pagina bij documenten.
LET OP! Deze verzekering kan je alleen afsluiten als je bent aangesloten bij ZZP Nederland.

Met de aansprakelijkheidsverzekering is zowel schade aan personen en/of zaken verzekerd. Het verzekerd bedrag is maximaal € 2.500.000,- per aanspraak en € 5.000.000,-  per verzekeringsjaar. Het eigen risico bedraagt € 75,- per gebeurtenis.
Het standaard dekkingsgebied is de Benelux en Duitsland. Voor goederen onder opzicht ben je verzekerd tot maximaal € 25.000,- per gebeurtenis en € 50.000,- per verzekeringsjaar.
De volledige polisvoorwaarden download je hier (PDF)

Dit betreft een DAS Beroepsrechtsbijstand voor (thuis)zorgverleners en begeleiders inclusief incassobijstand. Polisvoorwaarden (pdf)

Met de ongevallenverzekering ben je verzekerd tot een verzekerd bedrag van € 25.000 voor rubriek A (overlijden) en € 50.000,- voor rubriek B (blijvende invaliditeit). In de polisvoorwaarden (pdf) vind je terug waar je exact voor verzekerd bent.

Reis je als zorgverlener wel eens mee met je cliënt buiten het standaard dekkingsgebied? Voor bijvoorbeeld een vakantie of andere trip? Dan kun je het dekkingsgebied uitbreiden.
De volgende clausule is dan van toepassing:
Aansprakelijkheid:
Uitbreiding dekkingsgebied.
1. Algemeen
De dekking geldt voor aanspraken die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat in de gehele wereld heeft plaatsgevonden. Aanspraken die in de Verenigde Staten van Amerika en/of in Canada en/of in Zuid-Afrika zijn gebaseerd zijn niet verzekerd.
2.Zakenreizen
Voor zakenreizen, die de verzekerde maakt in de uitoefening van zijn bedrijf, geldt de gehele wereld als dekkingsgebied. Echter voor aanspraken, die voortvloeien uit het tijdens deze reizen daadwerkelijke verrichten van activiteiten in de verzekerde hoedanigheid blijft het dekkingsgebied als omschreven in artikel 2.5 onverkort van kracht.

Aansprakelijkheid:
Buitenlandse vestiging
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid die verband houdt met de bedrijfsactiviteiten van een vestiging buiten Nederland.

Klachtenregeling Zorg

Je bent werkzaam in de zorg en dan zal je ook moeten voldoen aan de eisen van diverse wetten zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), Wzd, Jeugdwet, WMO, Wvggz. Een van de eisen uit deze wetten is dat je een klachtenregeling moet hebben, en in sommige gevallen zelf een geschillencommissie. Via ZZP Nederland kan je eenvoudig aan deze eisen voldoen door een abonnement van 50 euro per jaar te nemen op de Klachtenregeling Zorg van ZZP Nederland. 

Hulp of advies nodig van onze adviseurs?

Heb je een vraag, zijn er onduidelijkheden of heb je behoefte aan advies? Bel of mail vrijblijvend met onze adviseurs voor meer informatie.
050-7001950 Stuur ons een e-mail
Contact met verzekeringsadviseur
Op deze pagina