Als ZZP’er werken voor je voormalig werkgever?

Ondernemen

Stichting ZZP Nederland krijgt regelmatig de vraag van ZZP’ers of het is toegestaan om je als ZZP’er te laten inhuren door je voormalig werkgever. De situatie lijkt ideaal. De voormalig werkgever is verzekerd van een ervaren kracht die niet hoeft te worden ingewerkt en heeft minder personeel in dienst. De voormalig werknemer geniet van de vrijheden en voordelen van het werken als ZZP’er.

Ook Olivier (gefingeerde naam) stelde ons deze vraag. Hij is werkzaam in de ICT-branche. Olivier sprak met zijn voormalig werkgever af dat deze hem na de beëindiging van zijn dienstverband zou inhuren als ZZP’er. Olivier had ontslag genomen omdat hij als ZZP’er wilde gaan werken. Hij was erg blij dat hij direct zijn eerste opdracht binnen had gehaald! Met deze constructie loop je als ZZP’er echter het risico dat de belastingdienst de overeenkomst als een voortgezet dienstverband aanmerkt in plaats van als een overeenkomst van opdracht tussen ZZP’er en opdrachtgever. Dit wordt ook wel ‘schijnzelfstandigheid’ genoemd, en een dergelijke constructie een draaideurconstructie. In deze blog geven we aan de hand van de vraag van Olivier aan waar u in de praktijk op moet letten als u voor deze constructie kiest.

Aard van de werkzaamheden

Ik heb Olivier allereerst geadviseerd om goed na te gaan of de werkzaamheden die hij als ZZP’er zou gaan uitvoeren gelijk zijn aan de werkzaamheden die hij tijdens het dienstverband uitvoerde. Dat was volgens Olivier niet het geval. Hij zou werkzaamheden gaan uitvoeren binnen een ander project en andere werkzaamheden gaan uitvoeren dan hij tijdens zijn dienstverband deed. Als de werkzaamheden gelijk zouden zijn aan de werkzaamheden die Olivier tijdens het dienstverband uitvoerde, dan kan deze constructie door de belastingdienst worden gezien als een voortzetting van het dienstverband. In dat geval zou zijn (voormalig) werkgever hem bovendien formeel pas na zes maanden en een dag na het eindigen van het dienstverband in dezelfde functie als ZZP’er mogen inhuren.

Meerdere opdrachtgevers

Naast het advies over de inhoud van de opdracht, heb ik Olivier gevraagd of hij naast zijn voormalig werkgever al andere opdrachtgevers had. Olivier vertelde mij dat dit nog niet het geval was. Ik heb hem dringend aangeraden om op korte termijn op zoek te gaan naar meer opdrachtgevers. Olivier was blij dat hij dit hoorde voordat hij daadwerkelijk als ZZP’er aan de slag zou gaan en ging direct in zijn netwerk op zoek naar potentiële opdrachtgevers.De belastingdienst verlangt van ZZP’ers onder meer dat zij meerdere opdrachtgevers hebben. De belastingdienst noemt geen specifieke aantallen, maar uit ervaring weten wij dat de veilige marge rond 3 verschillende opdrachtgevers ligt, waarbij u voor 1 opdrachtgever niet meer dan 70% van uw werkzaamheden mag verrichten. Dit kan echter per branche en per controlerende belastinginspecteur verschillen.

Modelovereenkomst Wet DBA

Tot slot adviseren wij ZZP’ers om bij het aangaan van een overeenkomst een overeenkomst op te stellen die is gebaseerd op de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Op onze website kun je modelovereenkomsten vinden die zijn goedgekeurd door de belastingdienst. Als aan de in deze blog genoemde voorwaarden wordt voldaan en de opdracht in de praktijk ook wordt uitgevoerd naar de inhoud van de modelovereenkomst, dan is de kans klein dat de belastingdienst de overeenkomst als arbeidsrelatie zal aanmerken. Wij kunnen u binnen het juridisch abonnement kosteloos adviseren over de inhoud van uw overeenkomst. Let wel, de belastingdienst neemt hierin het besluit. De Wet DBA wordt overigens nog niet gehandhaafd (dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers momenteel geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Dit geldt niet voor kwaadwillenden) en staat voor wijziging op de politieke agenda. Desalniettemin is Wet DBA wel de huidig geldende wetgeving en zal hier aan moeten worden voldaan.

Financiële consequenties

Het is een risico voor beide partijen als de belastingdienst de samenwerking als een voortzetting van het dienstverband aanmerkt. Het is namelijk goed mogelijk dat de opdrachtgever (en voormalig werkgever) door de belastingdienst wordt aangeslagen voor de werkgeverslasten en u als ZZP’er kan worden gecorrigeerd op ontvangen aftrekposten die u geniet als zelfstandige. Deze constructie kan dus financiële consequenties hebben. Daarover beslist de belastingdienst. Heeft u hier vragen over en wilt u juridisch advies ontvangen? Neem dan contact met ons op. Als u een juridisch abonnement bij ZZP Nederland heeft afgesloten, zijn onze adviezen kosteloos!

mw. mr. L.M. (Linda) Knecht

Jurist, Stichting ZZP Nederland

Deel deze pagina: