(050) 700 1950
Stuur een bericht

Auto - privé-declaratie km

Belastingen (Auto)

Als u met uw privéauto ook kilometers rijdt die als zakelijk aangemerkt kunnen worden dan kunt u deze declareren bij uw eigen bedrijf. Hetzelfde geldt wanneer het een huurauto betreft. Het standaardbedrag dat u mag aftrekken voor zakelijke ritten is € 0,19 per gereden kilometer. Berekent u kilometers door aan uw opdrachtgever dan moet u hierover btw berekenen. De kilometervergoeding maakt namelijk deel uit van de factuur die u naar uw opdrachtgever verstuurt en over de hele factuur, incl. km-vergoeding, moet u btw in rekening brengen. Het btw tarief van de kilometers volgt het btw-tarief van uw gedeclareerde uren. 

Btw over privéauto

Als uw auto privévermogen vormt, kunt u geen btw aftrekken bij de aankoop. Wel mag u de btw op onderhoud, reparatie en gebruikskosten aftrekken voor zover u de auto voor uw onderneming gebruikt. Daarbij moet u uitgaan van de verhouding van het aantal zakelijke kilometers tot het totaal aantal gereden kilometers op jaarbasis.

Uit een rittenadministratie moet dan blijken welke kilometers privé en welke zakelijk waren. Van zowel de onderhoudskosten als de benzinekosten mag u de btw aftrekken in verhouding met de kilometers die zakelijk gereden zijn. Dat betekent dat u alle betaalde btw over onderhoud en brandstof optelt en hiervan een deel zoals in de verhouding bepaald kan worden geboekt als voorbetaalde btw.

Voor bovenstaande btw-regeling geldt dat uw zakelijke prestaties ook btw belast dienen te zijn. Ondernemers die aan hun klanten geen btw te hoeven berekenen zoals medici, assurantietussenpersonen etc. kunnen deze btw-regeling niet toepassen. De regeling geldt ook niet als u personeel in dienst heeft (of bij uw eigen BV werkt) die u een kilometervergoeding betaalt.

Voorbeeld:

Stel u rijdt 30.000 kilometer per jaar in uw privéauto. Daarvan is 20.000 zakelijk en 10.000 privé. Dit is de verhouding 2/3 en 1/3. Stel dat blijkt uit bonnen dat de betaalde btw van onderhoud en brandstof in totaal 600,- is. 2/3 is dan voor rekening van het bedrijf te boeken en 1/3 is dan privé.

Regeling 2013

Sinds 1 januari 2013 is ook een nieuwe regeling van kracht. U hoeft dan niet meer een sluitende kilometerregistratie bij te houden om de verhouding zakelijk en privé uit te rekenen. De nieuwe stelregel zegt dat als er geen sluitende kilometerregistratie is mag u alle btw op onderhoud en brandstof in mindering brengen. Daartegenover staat dat u 1,5% van de cataloguswaarde (incl. btw en bpm) als btw bijtelling moet nemen.

Boeken van kosten voor uw kilometerdeclaratie

Voor ZZP’ers met een eenmanszaak als rechtsvorm is het boeken van privé betaalde kilometerkosten vrij eenvoudig. U maakt een duidelijk overzicht van de zakelijk gereden kilometers, met daarin vermeld: tijdstip, bestemming, naam klant, begin- en eindstand kilometerteller en aantal kilometers. Het aantal kilometers vermenigvuldigt u met 0,19 en dat bedrag kunt u boeken als een privéstorting in uw bedrijf. Of u vervolgens daadwerkelijk dit bedrag maandelijks opneemt of met de jaarrekening wegstreept tegen uw privé-opnamen is niet van belang.


Gerelateerde producten

In onderstaande boeken vindt u meer informatie over: privé of op de zaak, Auto van de zaak, Eisen kilometerregistratie, Bijtelling privégebruik auto,Privéauto zakelijk gebruiken, Btw aftrekken van kosten privéauto,Auto, kopen, leasen of huren, Milieuvriendelijke auto (Vamil), Teruggave BPM bestelauto voor ondernemers.

Deel deze pagina: