Crowdfunding

Financieel

In essentie bestaat crowdfunding natuurlijk al langer. Een bank herinvesteert het geld van verschillende personen en het kapitaal van een investeringsfonds is in het algemeen door meerdere partijen bij elkaar gebracht. Het grote verschil is echter dat bij de huidige vorm van crowdfunding elke investering direct wordt gemaakt en daarmee direct is terug te leiden op hetgeen waarin geïnvesteerd wordt. Door de digitale infrastructuur is het veel eenvoudiger om een groot aantal kleinere investeringen te doen. Geld investeren in personen of bedrijven wordt op deze manier een stuk persoonlijker en voor veel mensen ook aantrekkelijker.

Het internet heeft vele deuren geopend

Eén van deze deuren is het bereiken van de massa. Op een relatief eenvoudige manier kunnen veel verschillende partijen door middel van internet met elkaar in contact worden gebracht. Het heeft een nieuwe vorm van financieren mogelijk gemaakt: crowdfunding. Via crowdfunding kan een grote groep individuen (kleine) bedragen bij elkaar brengen om op deze manier een totaal te maken. Zeker voor zzp’ers, die doorgaans een wat kleinere kapitaalbehoefte hebben dan bedrijven mét meer personeel kan crowdfunding een interessante vorm van financiering zijn. Maar voordat je als zzp’er begint met crowdfunding is het belangrijk om te weten wat de voorwaarden precies inhouden en wat belangrijke zaken zijn met betrekking tot dit relatief nieuwe fenomeen. Dit geldt voor zowel geldnemers als geldverstrekkers, want crowdfunding kan voor zzp’ers ook een interessante manier van investeren zijn.

Verschillende vormen

Crowdfunding zoals we het nu kennen is een jonge manier van financieren. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen vier vormen: donaties, voorverkoop, leningen en aandelen. Donaties en voorverkoop zijn bijvoorbeeld mogelijk via het bekende crowdfundingplatform kickstarter.com. Het gaat vaak om goede doelen of innovatieve producten/ideeën die op deze manier mogelijk worden gemaakt. Bij de overige twee vormen, leningen en aandelen, speelt het monetaire aspect ook een belangrijke rol. Naast het mogelijk maken van een product of idee willen ‘de funders’ een rendement behalen op hun investering. Een lening aangaan via crowdfunding betekent dat er een krediet wordt verstrekt door meerdere partijen, die bij elkaar de totale financieringsbehoefte vervullen. Bij aandelen wordt een vooraf bepaald percentage aandelen verkocht tegen een vooraf gestelde waardering van het bedrijf. Waarbij leningen ook nog verstrekt kunnen worden aan particulieren zijn aandelen enkel geschikt voor bedrijven.

Gerelateerd product

Voor zzp’ers, door zzp’ers

Steeds meer zzp’ers met een financieringsbehoefte maken gebruik van crowdfunding. Zzp’ers worden vaak niet (meer) gefinancierd door de bank en daarom kan het een goed alternatief zijn om op een snelle manier financiering te vinden. Daarbij is het een goede marketingtool en worden potentiële klanten en ambassadeurs gecreëerd. Het is belangrijk om te beseffen wat de voorwaarden zijn en je als zzp’er af te vragen welke vorm het meest geschikt is. Een lening moet uiteraard worden terugbetaald en is gezien het feit dat een groot deel van de starters het niet haalt voor deze groep een groot risico. Win van te voren genoeg informatie in over welke vorm van crowdfunding geschikt is. Rentepercentages van een lening liggen tussen de 5% en 10% en looptijden variëren van een half jaar tot 7 jaar. 

Tot slot kan crowdfunding voor zzp’ers ook een mooie manier zijn om te investeren. Zo wordt een (kleine) bedrijfsfinanciering mogelijk gemaakt en wordt tegelijkertijd een nette rente ontvangen op het ingelegde geld. Besef dat spreiding van de investeringen noodzaak is om het risico te beperken en dat aan startende bedrijven een hoog risico hangt. Blind afgaan op een goed verhaal of een risicorating van een lening is onverstandig. Bekijk alle beschikbare informatie en stel als er onduidelijkheden bestaan over de financieringsaanvraag vragen aan de ondernemer. Een gespreide investeringsportfolio van goede bedrijven kan op deze manier een mooi rendement opleveren.

Deel deze pagina: