Kennisbank

Fiscale Oudedagsreserve

spaarpotje spaarvarken

Let op: vanuit de Miljoenennota 2022 is duidelijk geworden dat de FOR per 1-1-2023 wordt afgeschaft. Lees hier over het kabinetsbesluit en de gevolgen daarvan.

De fiscale oudedagsreserve voor zelfstandigen (FOR)

Geld reserveren voor je oude dag als zzp’er? Dat kan op verschillende manieren. Eén van de mogelijkheden voor zelfstandigen om geld opzij te zetten en pensioen op te bouwen, is de oudedagsreserve. Voorheen ook wel de fiscale oudedagsreserve (FOR) genoemd. Klinkt aantrekkelijk, maar is dat het ook voor jou? Hier lees je wat de oudedagsreserve precies is, of je er als ondernemer recht op hebt en hoeveel je aan de kant mag zetten.

Hoe werkt de oudedagsreserve voor zzp’ers?

Bij de jaaraangifte inkomstenbelasting trekken veel zelfstandigen de oudedagsreserve af van de winst. Het lijkt op een aftrekpost, maar is eigenlijk een uitstel van betaling, want zodra je met pensioen gaat of stopt met je bedrijf, betaal je alsnog belasting over het totaal gereserveerde bedrag.

Daarom is dit op de korte termijn een voordelige manier van sparen voor je pensioen, omdat je er pas later belasting over betaalt.

Wanneer betaal je belasting over de oudedagsreserve?

Wanneer je met je bedrijf stopt of met pensioen gaat, moet je afrekenen met de Belastingdienst. Het kan zijn dat het totaal gereserveerde bedrag, wat wordt opgeteld bij de winst uit het jaar dat je stopt, dan in de hoogste schaal valt waarover je belasting moet betalen.

Wellicht moet je dan afrekenen op een moment dat het je slecht uitkomt. Probeer daarom altijd geld opzij te zetten. Dit kan op een spaarrekening of een lijfrente die tijdig uitkeert.

Is de fiscale oudedagsreserve voordelig? 

  • Het tijdelijke belastingvoordeel kun je gebruiken om te investeren in je bedrijf. Dit bedrag is namelijk aantrekkelijker dan leningen van externe partijen;
  • Wanneer je stopt met ondernemen, zorg er dan voor dat je in de lage belastingschijf valt waardoor je minder belasting betaalt op het moment van afrekenen.

Ons advies: zet de FOR alleen aan de kant als een berekening aantoont dat het belastinguitstel voordelig is. Het vormen van de oudedagsreserve heeft tot gevolg dat de belastingheffing wordt verschoven naar de toekomst. In de jaren dat je een deel van de winst toevoegt aan jouw oudedagsreserve, betaal je minder belasting. Op enig moment valt deze reserve weer vrij en behoort de afname geheel tot jouw winst. Je betaalt dan meer belasting of je stort het af in een lijfrenterekening, -verzekering, of –beleggingsrekening. Het is daardoor niet vooraf te zeggen of de reserve voor jou gunstig is. Laat je daarom goed adviseren!

Kom ik in aanmerking voor de FOR?

Om in aanmerking te komen voor de oudedagsreserve moet je aan de volgende voorwaarden voldoen volgens de Belastingdienst:

  • Je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting;
  • Je voldoet aan het urencriterium;
  • Je hebt aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt;
  • Draai je als ondernemer verlies, dan mag je in dat jaar niets aan je oudedagsreserve toevoegen;
  • Jouw totale oudedagsreserve mag niet hoger zijn dan jouw ondernemingsvermogen.

Welk bedrag mag je in 2022 opzijzetten?

Voor 2022 geldt dat je maximaal 9,44% van de fiscale winst mag reserveren voor de oudedagsreserve, met een maximum van € 9.632 (2021: € 9.395).

De fiscale oudedagsreserve is persoonlijk

De oudedagsreserve is voor jou persoonlijk, ook als jouw partner zelfstandig meewerkt in je bedrijf. Jouw meewerkend partner kan een eigen oudedagsreserve opbouwen. Indien je meerdere ondernemingen hebt, kan je de reserve verdelen over die bedrijven en apart vermelden op de balansen van die bedrijven.

Op deze pagina