Laptop en telefoon in de hand.

Bij het inhuren c.q. inlenen van personeel kan je als inlener (is hetzelfde als hoofdaannemer of opdrachtgever in dit geval) gevaar lopen aansprakelijk gesteld te worden voor betaling van loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekeringen (inlenersaansprakelijkheid). Indien de uitlener, degene van wie je tijdelijk personeel betrekt, een g-rekening heeft, dan kan je je daarmee beschermen tegen aansprakelijkstelling.

De g-rekening is een geblokkeerde rekening van de uitlener van personeel. Door betaling van een deel van de facturen door de inlener van personeel op de g-rekening van de uitlener, is de inlener beschermd tegen aansprakelijkstelling voor loonbelasting en verschuldigde premies indien de uitlener deze niet afdraagt aan de Belastingdienst en UWV. De mogelijkheden voor de g-rekening komen voort uit de Wet Ketenaansprakelijkheid.

G-rekening: beschermt bij aansprakelijkheidskwesties

Let op: Een zelfstandige zonder personeel (zzp'er) kan geen g-rekening openen (behalve in de confectiebranche). Hij heeft immers geen personeel in dienst en hoeft daarom geen loonheffingen af te dragen. De aannemer loopt dus ook geen risico daarvoor aansprakelijk gesteld te worden.

De Wet Ketenaansprakelijkheid is ontstaan om fraude met betaling van loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekeringen te voorkomen. Het zegt niets over de verantwoordelijkheid van de geleverde diensten. Dergelijke zaken worden vastgelegd in algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden.

Van inlening van personeel is sprake als een werknemer door zijn eigenlijke werkgever (uitlener) ter beschikking wordt gesteld van een derde (inlener) om onder diens leiding of toezicht werkzaam te zijn. Deze werknemer blijft echter in dienst bij de uitlener. De uitlener is verplicht loonbelasting, omzetbelasting en premies te betalen voor de uitgeleende werknemer. De inlener is in beginsel hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belastingen en premies die de uitlener is verschuldigd in verband met de werkzaamheden van zijn uitgeleende werknemer. Het verdient derhalve de aanbeveling om met jouw uitlener over dit onderwerp te praten.

(Bron: Orange Interim & Detachering)

Voor meer informatie over onderaanneming, de Wet Ketenaansprakelijkheid en g-rekeningen kan je terecht bij de Belastingdienst.

Link: Aanvragen g-rekening bij de Belastingdienst.