(050) 700 1950
Stuur een bericht

Uitleg restitutie-, natura- en budgetpolis

Verzekeringen

Via ZZP Nederland Verzekeringen kunt u een zorgverzekering afsluiten met collectieve korting. De premie van de zorgverzekering is afhankelijk van diverse factoren, waaronder uw keuze tussen een restitutie-, natura- of budgetpolis. Wat een en ander inhoudt leest u hieronder.

Restitutiepolis: Geeft in principe recht op vrije artsenkeuze en een volledige vergoeding. U heeft dus volledige vrijheid van keuze voor een zorgverlener. U mag bij een restitutiepolis ook kiezen voor niet-gecontracteerde zorg, (zolang het wel gediplomeerde zorg is). Maar let op; Indien uw zorgverzekeraar geen contract heeft met de betreffende zorgverlener dan dient u dit wel voor te schieten en betaalt de zorgverzekeraar het “marktconforme” tarief terug. Ook wordt door de zorgverzekeraar een x-aantal behandelingen ingekocht. Is het aantal behandelingen reeds behaald bij de zorgverlener van uw keuze, dan kunt u daar niet meer terecht. 

Aan vrijwel alle restitutiepolissen zijn voorwaarden verbonden die zorgverzekeraars het recht geven om zorg niet volledig te vergoeden. Zorgverzekeraars vergoeden namelijk enkel de gangbare tarieven. Dat kan inhouden dat u een zorgverlener uitkiest die duurdere tarieven hanteert dan de gangbare tarieven, dan moet u alsnog bijbetalen. U doet er dan ook verstandig aan om, welke polisvorm u ook afsluit, te vragen wat de tarieven van de zorgverlener van uw keuze zijn en wat de gangbare tarieven zijn voor de hulp die u zoekt. 

Naturapolis: Met de naturapolis heeft de consument een ruime keuze, maar minder keuzevrijheid dan bij een restitutiepolis. Het komt het steeds vaker voor dat de zorgverzekeraar kiest waar de behandeling wordt ondergaan. Gaat u naar een zorgverlener waar de verzekeraar een contract mee heeft afgesloten, dan hoeft u geen rekeningen voor te schieten. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder dan moet u meestal een flink deel bijbetalen. Dit kan oplopen tot wel 40% van de rekening. Vraag dus vooraf aan uw behandelaar of die wel een contract heeft met uw zorgverzekeraar en of uw zorgverzekeraar de zorg volledig vergoedt met de polis die u heeft afgesloten.

Budgetpolis: Is goedkoper dan de andere polissen en is feitelijk een uitgeklede naturapolis. Als u weinig zorgkosten verwacht en/of genoegen neemt met een beperkte keuze aan ziekenhuizen kunt u veel geld besparen met een budgetpolis. De zorgverzekeraar betaalt de kosten van behandelingen door zorgverleners waarmee een contract is afgesloten. De budgetpolis beperkt het aantal zorgverleners waarmee én beperkt het aantal behandelingen waarvoor een overeenkomst is afgesloten. Ook is de vergoeding voor zorg lager dan bij een restitutie- of naturapolis.

Ondernemerschap en restitutiepolis

Bij een restitutiepolis kan de verzekerde (meestal) zelf bepalen wie de zorg verleent. Dus dan kan ook worden gekozen voor een zzp-ondernemer in de zorg. Het voordeel van kiezen voor een ondernemer is dat u kunt onderhandelen over het tarief. Als u een restitutiepolis heeft dan wordt het gangbare tarief uitgekeerd. Die verplichting is er bij restitutiepolissen vanaf 2017. Dit gangbare tarief is vaak goed te combineren met het uurtarief dat de ondernemer hanteert , zodat u niet het risico loopt achteraf bij te moeten betalen. Als het tarief van uw zorgverlener gelijk is aan het gangbare tarief, dan snijdt het mes immers aan twee kanten. U krijgt alle kosten van de zorg vergoed en de zorgondernemer krijgt een eerlijke prijs.

Momenteel zijn er heel veel zzp'ers werkzaam in de zorg. Maar deze zorg door ondernemers staat ernstig onder druk. Verzekeraars willen van de restitutiepolis af. Zij voeren een ontmoedigingsbeleid en vertellen cliënten doodleuk dat zij dan eerst alle zorg zelf moeten betalen en dan pas kunnen declareren. Dit is niet waar want de meeste zorgaanbieders wachten keurig af totdat de verzekeraar jou betaald heeft.

Wat betaalt uw verzekeraar daadwerkelijk uit?

Bij een restitutiepolis wordt altijd 100% van het marktconforme tarief vergoed. Met het marktconforme tarief wordt het Nza-tarief bedoeld. Het tarief dat jaarlijks door de Nederlandse zorgautoriteit wordt vastgesteld. Bij een naturapolis vergoeden verzekeraars niet 100% van het Nza-tarief. Bijvoorbeeld wijkverpleging wordt tussen de 65-80% vergoed. Maar in werkelijkheid vergoeden zij niet dit percentage van het Nza-tarief maar van het gemiddelde tarief of van het tarief van de laagst gecontracteerde zorgverlener. Hierdoor hebben verzekerden in 2016 gemiddeld 65% van het NZA tarief betaald gekregen. 

Een rekenvoorbeeld. Stel u neemt persoonlijke verzorging af. De Nza heeft hiervoor een tarief afgesproken van €53,33. Bij een restitutiepolis krijgt u dan het tarief vergoed wat u moet betalen aan de zorgverlener tot € 53,33. Als u een naturapolis heeft dan krijgt u stel 70% vergoed, maar niet van het Nza-tarief van € 53,33 maar van het gemiddelde uurtarief of van het laagst gecontracteerde tarief. Dat  betekent dat uzelf alsnog een groot deel bij moet leggen.

Deel deze pagina: