Uitleg restitutie-, natura- en budgetpolis

Verzekeringen

Waar andere collectieve kortingen ophouden (bijv. van FNV via Menzis) , kunt u via ZZP Nederland Verzekeringen ook in 2019 een zorgverzekering afsluiten met aantrekkelijke kortingen. De premie van de zorgverzekering is afhankelijk van diverse factoren, waaronder uw keuze tussen een restitutie-, natura- of budgetpolis. Wat een en ander inhoudt, leest u hieronder.

Restitutiepolis:

Bij een restitutieverzekering krijgt u bij elke zorgaanbieder een vergoeding en heeft u dus meer keuzevrijheid. Consulteert u een zorgverlener, waarmee geen contract is afgesloten, dan moet u vaak de rekening voorschieten. Deze kunt u later bij uw zorgverzekeraar declareren.

Bij een zuivere restitutiepolis bent u volledig vrij om uw eigen zorgverlener te kiezen. Het is (incidenteel) wel mogelijk, dat u de rekening moet voorschieten en daarna moet declareren bij de zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars hebben met zorgaanbieders afspraken gemaakt over de betaling, zodat u in dat geval niets hoeft voor te schieten. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van zorg, tenzij het tarief buitensporig hoog is.

Naturapolis:

Bij een naturapolis betaalt uw ziektekostenverzekeraar direct de zorgkosten. Maar alleen de zorg van zorgverleners, waarmee de verzekeraar een contract heeft, wordt volledig vergoed.
Kiest u voor een naturapolis? Dan is uw zorgkeuze beperkter. Waarom? Bij deze verzekeringsvorm  sluit de zorgverzekeraar contracten af met zorgverleners. Bij het selecteren van deze zorgverleners kijkt een zorgverzekeraar niet alleen naar de prijs, maar ook naar kwaliteit. Als uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met uw arts of specialist, wordt de zorg in principe volledig vergoed.

Budgetpolis

Een budgetpolis is een vorm van een basisverzekering. Hoewel een budgetpolis minder kost dan andere basisverzekeringen, kunt u alleen zorg krijgen van een beperkt aantal zorgaanbieders die een contract hebben met de betreffende zorgverzekeraar. Een zorgverzekeraar vergoedt alleen de kosten bij deze zorgaanbieders.

En als ik me wend tot een niet gecontracteerde zorgverlener?

Dan krijgt u veelal te maken met vergoedingspercentages voor niet-gecontracteerde zorg. Dat kan dus betekenen, dat u een deel van de rekening zelf moet betalen. Afhankelijk van de zorgverzekeraar en zorgverzekering, is dat ongeveer 20% tot 35% van de rekening.

Ons advies: vraag bij een naturapolis vooraf aan de zorgverlener of deze wel een contract heeft met uw zorgverzekeraar en of u de juiste polis heeft. Zorgverzekeraars kunnen u ook (via hun website) inzicht geven of de zorg wordt vergoed met het pakket, dat u voor u en uw gezin heeft afgesloten.

Wat is nu het belangrijkste verschil tussen een natura- en een restitutiepolis?

Met een restitutiepolis kiest u zelf uw arts, specialist en andere zorgverleners zonder dat dit van invloed is op de vergoeding die u ontvangt. Bezoekt u met een naturapolis een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan betaalt u een gedeelte van de rekening zelf.

Ik heb een budgetpolis. Deze biedt toch ook een ruime dekking?

Wij zien in de zorgmarkt relatief weinig budgetpolissen.
Verwacht u in enig jaar weinig zorgkosten en/of kiest u voor een beperkt aantal ziekenhuizen, dan kunt u misschien veel geld besparen met een 'budget-zorgverzekering'.

Naast budgetpolissen zijn er ook "selectieve naturapolissen". Deze polissen hebben beperkte vergoedingen en voorwaarden ten opzichte van de normale naturaverzekeringen. De beperking in vrije keuze voor ziekenhuizen, zoals bij de budgetpolissen geldt hier echter niet.

Ondernemerschap en restitutiepolis

Bij een restitutiepolis kan de verzekerde (meestal) zelf bepalen wie de zorg verleent. Dus dan kan ook worden gekozen voor een zzp-ondernemer in de zorg. Het voordeel van kiezen voor een ondernemer is dat u kunt onderhandelen over het tarief. Als u een restitutiepolis heeft dan wordt het gangbare tarief uitgekeerd. Die verplichting is er bij restitutiepolissen vanaf 2017. Dit gangbare tarief is vaak goed te combineren met het uurtarief dat de ondernemer hanteert , zodat u niet het risico loopt achteraf bij te moeten betalen. Als het tarief van uw zorgverlener gelijk is aan het gangbare tarief, dan snijdt het mes immers aan twee kanten. U krijgt alle kosten van de zorg vergoed en de zorgondernemer krijgt een eerlijke prijs.

Momenteel zijn er heel veel zzp'ers werkzaam in de zorg. Maar deze zorg door ondernemers staat ernstig onder druk. Verzekeraars willen van de restitutiepolis af. Zij voeren een ontmoedigingsbeleid en vertellen cliënten doodleuk dat zij dan eerst alle zorg zelf moeten betalen en dan pas kunnen declareren. Dit is niet waar want de meeste zorgaanbieders wachten keurig af totdat de verzekeraar jou betaald heeft.

Deel deze pagina: