Kennisbank

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor zzp’ers

Justis logo VOG

Veel zzp’ers zijn verplicht om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen voordat ze aan een opdracht mogen beginnen of in kunnen schrijven bij een bepaalde beroepsgroep. Als zzp’er kan je alleen de VOG natuurlijke personen aanvragen.

Waarom een VOG?

Een VOG is een verklaring van goed gedrag. Het geeft aan dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor je huidige of toekomstige opdracht. Bijvoorbeeld iemand die vroeger vaak te hard heeft gereden of dronken achter het stuur heeft gezeten, zal misschien geen VOG kunnen krijgen om taxichauffeur te worden.

Voor wie is de VOG verplicht?

De VOG voor natuurlijke personen (VOG NP) is voor sommige beroepen wettelijk verplicht. Bijvoorbeeld voor:

  • zzp’ers in het onderwijs (primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs)
  • zzp’ers in de kinderopvang
  • taxichauffeurs
  • zzp rijinstructeurs en rijschoolhouders

Maar ook als je vrijwilligerswerk doet kan er om een VOG gevraagd worden, bijvoorbeeld als je werkt met:

  • met vertrouwelijke gegevens (bijvoorbeeld artsen of advocaten)
  • met kwetsbare mensen (bijvoorbeeld in de gezondheidszorg)
  • met geld of kostbare goederen (bijvoorbeeld accountants of hypotheekadviseurs)
  • in een functie bij de overheid

Let op: een opdrachtgever mag zelf bepalen of je als zzp’er een VOG nodig hebt. Een opdrachtgever mag je dan ook een opdracht weigeren als je geen VOG kunt overleggen terwijl dat wel een voorwaarde voor de opdracht is.

Waar vraag ik een VOG aan?

Een VOG vraag je aan bij Dienst Justis (onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie). Justis screent de zzp’er die een VOG aanvraagt. Als je een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden (en een eventueel strafblad). Alleen jij hoort van Justis of je wel of geen VOG krijgt. Een digitale aanvraag kost € 33,85.

Let op: je kan alleen een VOG aanvragen als een organisatie dat van jou verlangt. Je mag niet een aanvraag doen voor of namens jezelf. Bij iedere nieuwe opdracht heb je dan ook een nieuwe VOG nodig als de opdrachtgever die van jou verlangt.

Verloren geld

Let op: Er zijn bedrijven die zeggen dat ze je helpen met de aanvraag van een VOG of die de aanvraag voor je willen doen. De enige partij die je een VOG kan verzorgen is Justis. Tussenpartijen zullen altijd de vraag zelf ook bij Justis neer moeten leggen en uiteindelijk vul je dezelfde vragen alsnog in. Je bent dus alleen maar meer geld kwijt door een partij in te schakelen om voor jou een VOG aan te vragen.

Op deze pagina