Wat moet een zzp’er op de website vermelden?

Ondernemen

Ook handel in producten of diensten via internet is aan regels gebonden. Om u een indruk te geven van deze regels hebben wij voor u de belangrijkste eisen waaraan een website moet voldoen op een rij gezet. Meer informatie kunt u teruglezen op de website van de Autoriteit Consument en Markt.

De belangrijkste gegevens op een rij:

Over uw bedrijf

 1. Contactgegevens
  Op uw website biedt u twee mogelijkheden om contact met u te kunnen opnemen. Uw e-mailadres is verplicht, daarnaast zou u bijvoorbeeld een telefoonnummer kunnen vermelden.
 2. Wie bent u/Wie is uw bedrijf?
  Met de gegevens die u op uw website vermeldt, moet u terug te vinden zijn bij de Kamer van Koophandel.
 3. Het btw-nummer en het inschrijvingsnummer van uw bedrijf bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 4. Uw actuele vestigingsadres
  Dit is het adres van waaruit uw webwinkel of onderneming gerund wordt. Alleen vermelding van een postbus is niet toegestaan.

Bovenstaande informatie moet op een logische en in het oog springende plaats op uw website staan. Vaak staan deze gegevens daarom bovenaan de website of juist helemaal onderaan elke pagina, voluit of met een link (bijv. ‘contact met xxx).  Meer informatie over dit onderwerp leest u hier.

Over uw producten (diensten)

 1. Wat zijn de belangrijkste kenmerken?
  Formuleer helder en duidelijk de belangrijkste kenmerken. Wijs de afnemer actief op deze informatie.
 2. De bedenktijd
  Vaak heeft u te maken met een verplichte bedenktijd van minimaal 14 dagen bij verkoop via internet. Als voor uw product of dienst een uitzondering geldt op deze wettelijke bedenktijd, informeer de afnemer hier dan ook actief over. De afnemer moet voordat hij bestelt, weten of er sprake is van een bedenktijd.
 3. De prijs
  U vermeldt de prijzen inclusief BTW en u geeft dat ook duidelijk aan. Geef ook aan of de prijs inclusief leveringskosten zijn. Zo nee, vermeld dan ook de leveringskosten.
 4. Zijn er nog extra kosten?
  Ook moet de afnemer weten of er extra kosten worden gerekend, bijvoorbeeld verzendkosten, administratiekosten, servicekosten etc. De totaalprijs moet duidelijk zijn, voordat een product in het winkelmandje wordt geplaatst.
 5. Stelt u uw website ook beschikbaar voor andere aanbieders?
  Dan moet u ook het bezoekadres en de naam van die aanbieder vermelden, zodat de afnemer weet met wie hij te maken heeft.

Meer lezen over verplichte vermelding over uw product of dienst? Klik hier.

​Over het bestelproces

 1. Hoe kan de afnemer een bestelling plaatsen?
  De stappen van het hele bestelproces moeten worden beschreven en u legt uit hoe de afnemer de bestelling definitief maakt.
 2. Ondersteunt u meerdere talen of alleen Nederlands?
  Op uw website maakt u duidelijk of de koopovereenkomst alleen in het Nederlands beschikbaar is of dat u ook andere talen ondersteunt.
 3. Bewaart u de bestelling, en zo ja, hoe?
  Als u de overeenkomst archiveert, dan moet u uitleggen hoe de consument deze overeenkomst kan inzien.
 4. En als de afnemer een fout heeft gemaakt?
  Voordat de bestelling definitief wordt gemaakt, moet u laten zien wat er besteld is. De afnemer heeft dan nog de mogelijkheid om eventuele fouten in de bestelling te wijzigen. U geeft over deze procedure een duidelijke uitleg op uw website.

Voor meer informatie over het bestelproces klikt u hier.

Over de levertermijn

De wettelijke levertermijn is binnen 30 dagen. U mag ook een andere termijn overeenkomen met de afnemer. Wat de levertermijn is, moet vaststaan voordat er besteld wordt.

Als er sprake is van een bedenktijd, dan kan de bestelling nog worden geannuleerd.
Meer informatie over dit onderwerp leest u hier.

Over de bedenktijd

 1. Hoelang moet de bedenktijd zijn?
  Een overeenkomst via internet mag binnen 14 dagen worden ontbonden.
 2. Wat moet de afnemer doen als hij van de bedenktijd gebruik wil maken?
  Geef instructies hòe de overeenkomst kan worden ontbonden.
 3. Wat zijn de gevolgen van het gebruik maken van de bedenktijd
  Leg uit wat de gevolgen zijn als er gebruik wordt gemaakt van de bedenktijd.
 4. Biedt u op uw website diensten aan?
  Indien de consument wil dat de dienst begint voordat de bedenktijd voorbij is, dan zijn er kosten als de consument alsnog gebruik maakt van de bedenktijd. U moet informatie verstrekken over welke kosten hij dan moet vergoeden.
 5. De kosten voor het terugsturen
  Zijn er kosten verbonden aan het terugsturen? Zo ja, hoe hoog zijn deze kosten.

Meer informatie over de bedenktijd leest u hier.

Over de klantenservice

 1. Regels voor uw bereikbaarheid
  Op de website vermeldt u het bezoekadres waar uw afnemers naar toe kunnen als ze klachten hebben. Ook geeft u informatie over de bereikbaarheid van de klantenservice en informatie over de afhandeling van e-mailberichten.
 2. Geschillencommissie
  Als u bent aangesloten bij een geschillencommissie, moet dit op uw website te lezen zijn en geeft u ook uitleg deze procedure.
 3. Regels voor service en klachtafhandeling
  Verder moet u op uw website aanvullende informatie  geven over eventuele aanvullende service, hulp of technische ondersteuning.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

Aanvullende informatieverplichtingen

Afhankelijk van het product of de dienst die u levert, kan er sprake zijn van aanvullende verplichtingen. Voor uitgebreide informatie over deze aanvullende verplichtingen klikt u hier. Wij verwijzen u naar de site van de Autoriteit Consument en Markt voor nog meer gedetailleerde informatie over dit onderwerp.

Privacyverklaring

Verwerkt u persoonsgegevens? Dan komt u al gauw in aanraking met de privacywetgeving. U bent dan verplicht een privacyverklaring te plaatsen op uw website.

Een eenvoudige privacyverklaring kunt u als abonnee van ZZP Nederland downloaden als u bent ingelogd. Deze privacyverklaring voldoet aan de wettelijke verplichtingen die zijn beschreven in de AVG-wet en is in veel situaties voldoende. Twijfelt u of deze privacyverklaring in uw situatie toereikend is, raadpleeg dan een juridisch adviseur.

Deel deze pagina: