Zzp Broodfonds: sterk sociaal idee

Verzekeringen

In Nederland werken circa 1 miljoen mensen als Zelfstandige Zonder Personeel (zzp). Verreweg het grootste deel van deze mensen heeft geen voorziening in geval van langdurige ziekte. Omdat sommige arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zzp’ers wellicht te kostbaar zijn (zeker in de startperiode) heeft een groep gelijkgestemden de koppen bij elkaar gestoken en besloten een gezamenlijk fonds op te richten: het Broodfonds. Iedereen stopt maandelijks wat geld in de pot en als een van de groep ziek wordt dan kan hij/zij een beroep doen op de gezamenlijke pot. Vernieuwend, simpel en sociaal is de eerste gedachte. Niet meer afhankelijk van verzekeringen en verzekeraars met woekerwinsten. Maar werkt het systeem?

Het eerste Broodfonds bestaat sinds 2006. Er is inmiddels dus al meer dan 10 jaar voorbij om het systeem te perfectioneren. De kans van slagen is alleen aanwezig als de beheerskosten laag zijn, er voldoende geld in kas is en er weinig uitgekeerd hoeft te worden. De  coöperatie Broodfondsmakers die het opzetten van Broodfondsen begeleidt, gaat uit van groepen van minimaal 20 en maximaal 50 personen die ieder maandelijks een bedrag inleggen ( variabel van € 33,75 tot € 112,50 + € 250,- eenmalige inschrijfkosten + € 10,- maandelijkse kosten). Wordt iemand ziek dan krijgt men na dertig dagen een “schenking” afhankelijk van eigen inleg van tussen de € 750,- en € 2.500,- netto per maand. Maximaal kan men twee jaar gebruik maken van het Broodfonds.

Liquiditeit gegarandeerd

Volgens André Jonkers, een van de Broodfondsmakers, blijkt dat het broodfonds uitstekend werkt. De afgelopen jaren is te zien dat er door de broodfondsleden veel meer wordt ingelegd dan dat er daadwerkelijk wordt geschonken aan zieke deelnemers.  Toch is er een zeer minimale kans dat een broodfonds door tijdelijk veel zieken geen volledige schenking kan doen. Voor die situatie is er een Alliantie van Broodfondsen opgezet. De broodfondsalliantie geeft broodfondsen die vrijwillig meedoen, in het geval er veel zieken tegelijkertijd zijn in een Broodfonds, de mogelijkheid elkaar bij te springen met schenkingen.

Iedereen kan meedoen zonder voorwaarden

De Broodfondsmakers gaan er van uit dat iedere zelfstandige die al meer dan een jaar ondernemer is mee kan doen als tenminste iemand van de groep de ander kent. Vertrouwen en sociale controle is dus een belangrijk item. De toelating van nieuwe leden gebeurt allereerst doordat een potentieel lid wordt voorgedragen door een lid. Dan volgen er gesprekken met enkele leden van het Broodfonds, waarbij ieder lid een veto kan uitspreken.

Maandelijkse inleg

Elke deelnemer heeft een eigen broodfondsrekening. Iedere maand legt de deelnemer een bedrag in op deze rekening. Deze inleg is niet aftrekbaar. Het saldo van de broodfondsrekening behoort tot het privé vermogen van de zzp'er en moet dus ook worden opgegeven als box 3 vermogen in de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.

Wie bepaalt of er een uitkering moet komen

Als iemand langdurig ziek wordt zal er een beroep op het fonds gedaan worden. Dan zal bepaald moeten worden of er uitgekeerd kan en moet worden. Wanneer wel en wanneer niet? Volgens André Jonkers zijn daarvoor geen regels. Door de sociale controle zal niemand zich zo maar ziek melden. Het Broodfonds is niet voor een griepje, en keert daarom ook pas uit na een maand. Als een lid zich ziek meldt dan moet ook worden gedeeld wat de ziekte inhoudt. Ben je niet bereid om bijvoorbeeld te delen dat je overspannen bent? Dan is een broodfonds niets voor  jou.

Conclusie ZZP Nederland:

Het Broodfonds vinden we een prachtig sociaal idee, maar het broodfonds is geen oplossing voor die mensen die langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt raken. Net als de oprichters van het Broodfonds vindt ZZP Nederland het belangrijk dat men nadenkt over ziekte en arbeidsongeschiktheid. Iets doen is beter dan niets doen. De mogelijkheid die een Broodfonds biedt voor de eerste twee jaren dat er niet gewerkt kan worden, moet goed kunnen worden aangevuld met het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een wachttijd van twee jaar. De premiekorting van een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een wachttijd van 2 jaar moet hoger kunnen worden dan nu het geval is.

Link: | Broodfonds | 

Deel deze pagina: