Wkkgz en zzp'ers

Klachten- en geschillen commissie Wkkgz

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is al per 1 januari 2016 ingegaan, maar per 1 januari 2017 is er een deadline waar alle zorgaanbieders aan moeten voldoen.

Ook zzp'ers in de zorg moeten per 1 januari 2017 het volgende hebben geregeld:

  • zorgen dat hun klachtenregeling per 1 januari 2017 voldoet aan de nieuwe wet;
  • zorgen dat zij zijn aangesloten bij een erkende geschilleninstantie;
  • hebben per 1 januari 2017 een schriftelijke overeenkomst met alle zorgverleners die voor hen werken. In deze overeenkomst staat waaraan de zorgverlener moet voldoen. Doel van de overeenkomst is dat de zorgaanbieder kan instaan voor de kwaliteit van de zorg en een goede afhandeling van klachten. Voor medewerkers in loondienst volstaat de arbeidsovereenkomst.

Er is ook een folder uitgegeven waarin je alles kunt lezen over de Wkkgz.

Val ik onder de Wkkgz?

Speciaal om deze vraag te beantwoorden heeft de rijksoverheid een folder uitgegeven waarin je met enkele vragen er achter kunt komen of jij ook onder de Wkkgz valt. Hier kun je de folder downloaden (pdf).

Alvast een tipje van de sluier. Als je in het handelsregister staat met onderstaande SBI-codes, dan val je onder de Wkkgz;

  • 47.73 (apotheken)
  • 47.74 (winkels in medische en orthopedische artikelen)
  • 86 (gezondheidszorg)
  • 87 (verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting)
  • 96.02 (schoonheidsverzorging).

Je kunt de SBI-code vinden op je eigen bewijs van inschrijving bij het Handelsregister.

Aansluiten bij een klachtenregeling en geschilleninstantie?

Ook via ZZP Nederland kunt u aansluiten bij een klachtenregeling en geschilleninstantie.

Meer informatie

Deel deze pagina: