handen over elkaar

Wkkgz voor zzp’ers: wat houdt het in en wat zijn de eisen?

Als zorgverlener krijg je wel eens te maken met klachten van cliënten. En deze moeten natuurlijk goed worden afgehandeld. Daarvoor is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in het leven geroepen. Hiermee weet de cliënt dat de klacht goed verwerkt wordt en dat jij de beste zorg kan blijven aanbieden.

Wat is de Wkkgz?

In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) staat wat goede zorg inhoudt. Met de Wkkgz ontstaat er openheid over een klacht of ongewenste gebeurtenis bij een cliënt, waardoor de zorgverlener er weer van kan leren. Zo blijft de kwaliteit van de zorg hoog.

Een cliënt moet zijn of haar klacht kunnen indienen via een Geschillencommissie. Je kunt je als individu of collectief aansluiten bij een Geschillencommissie. Bij het niet-nakomen van de Wkkgz-verplichting kan een boete worden gegeven. Deze boete kan oplopen tot € 25.000,- per zaak.

Wat regelt de Wkkgz voor jou

 • Een snelle afhandeling van klachten;
 • Veilig incidenten oplossen;
 • Open inzicht voor cliënten.

Voor welke zzp-zorgaanbieders geldt het Wkkgz?

De Wkkgz geldt voor zelfstandigen die:

 • Zorg verlenen via de Wet langdurige zorg (Wlz);
 • Zorg verlenen via de Zorgverzekeringswet (Zvw);
 • Zorg verlenen waarbij de cliënt zelf betaalt;
 • In het BIG-register staan vermeld;
 • Alternatieve geneeswijzen aanbieden;
 • Cosmetische behandelingen aanbieden.

De Wkkgz geldt niet voor zzp’ers die:

 • Uitsluitend zorg verlenen via de Jeugdwet
 • Uitsluitend zorg verlenen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Val ik onder de Wkkgz?

Weet je niet zeker of je onder Wkkgz valt? Kijk dan naar je SBI-code, deze vind je op je bewijs van inschrijving bij het Handelsregister. Als je in het handelsregister staat met één van onderstaande SBI-codes, dan val je sowieso onder de Wkkgz:

 • 47.73 (apotheken)
 • 47.74 (winkels in medische en orthopedische artikelen)
 • 86 (gezondheidszorg)
 • 87 (verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting)
 • 96.02 (schoonheidsverzorging).

Maar bekijk ook vooral deze folder van de Rijksoverheid. Hierin staat alles wat je moet weten over de Wkkgz. Hier staat ook een vragenlijst op waarmee je er snel achter komt of jij ook onder de Wkkgz valt.

Voldoe aan de Wkkgz-eisen op het gebied van klachtenafhandeling

Om aan de Wkkgz te voldoen moet je onder andere een Klachtenfunctionaris hebben en zijn aangesloten bij een externe- en erkende Geschillencommissie. Dit gedeelte kan ZZP Nederland voor je regelen.

Een Klachtenfunctionaris probeert een oplossing te vinden tussen jou en de klager. Als de Klachtenfunctionaris niet tot een oplossing kan komen, moet de klacht door de Geschillencommissie worden behandeld. Dit is een laagdrempelig en betaalbaar alternatief voor een procedure bij de civiele rechtbank. De Geschillencommissie zal binnen zes weken tot een uitspraak komen.

Voor een jaarbedrag van maar € 50,- (exclusief btw) heb je een abonnement op de Klachtenregeling Zorg van ZZP Nederland en voldoe je aan de verplichte Klachtenfunctionaris en Geschillencommissie zoals in de Wkkgz staat. Naast de jaarlijkse kosten van het abonnement is er geen eigen bijdrage of een eigen risico verschuldigd. Wel is vereist dat je bent aangesloten bij ZZP Nederland. Meer informatie vind je op onze pagina over het ledenvoordeel met Wkkgz

Veelgestelde vragen

ZZP Nederland heeft in samenwerking met gezondheidsjuristen en specialist Quasir een zeer uitgebreide Zorg FAQ opgesteld naar aanleiding van een webinar dat is gegeven inzake de Wkkgz en Wtza en overige gezondheidsrecht. Grote kans dat het antwoord op jouw vraag hier tussen staat!

Ga naar de FAQ

Op deze pagina