Nieuws

Afschaffing FOR en afbouw zelfstandigenaftrek: verkeerde route

geld
ZZP NEDERLAND: FISCALE ONDERSTEUNING BEDRIJFSBUFFER IS NOODZAKELIJK

Het kabinet kondigt in de Voorjaarsnota 2022 de afschaffing van de FOR (fiscale oudedagsreserve) aan. Zelfstandigen kunnen jaarlijks 9,44% van de winst, in 2022 tot een maximum van € 9.632, aftrekken van de belasting als reserve voor hun oude dag. Dat geld kan ook worden gebruikt als bedrijfsreserve. Door de eveneens aangekondigde verhoging van de fiscale ruimte voor zelfstandigen om pensioen op te bouwen, is de FOR volgens het kabinet overbodig en wordt per 01-01-2023 afgeschaft.

Volgens stichting ZZP Nederland is uitbreiding van de fiscale ruimte voor pensioen van zelfstandigen een stap in de goede richting, zodat zelfstandigen meer pensioen kunnen opbouwen. Afschaffing van de FOR als opneembare bedrijfsreserve is echter een beweging in de verkeerde richting. Zelfstandigen hebben juist behoefte aan meer mogelijkheden om een bedrijfsreserve aan te leggen, zonder dat dit geld fiscaal wordt gezien als privévermogen in box 3.

BESCHERMDE PENSIOENREKENING

Uit recente achterbanraadpleging van ZZP Nederland blijkt, dat veel zelfstandigen in de covidperiode door omzetvermindering hun “pensioenpotje” hebben moeten aanspreken om lopende kosten te dekken. Volgens ZZP Nederland doet men er goed aan om de voor pensioen bestemde gelden ook daadwerkelijk te storten op een eigen beschermde pensioenrekening. “Dan blijft het opgebouwde pensioen behouden voor de oude dag en raakt men dit geld niet onderweg kwijt”, zegt voorzitter Frank Alfrink. “Dat de overheid nu meer fiscale ruimte biedt om voor pensioen te sparen, kan daarbij helpen." 

De afschaffing van de FOR beperkt echter de mogelijkheid voor zelfstandigen om met fiscale ondersteuning een bedrijfsbuffer aan te leggen. Een dergelijke bedrijfsbuffer is in veel gevallen noodzakelijk voor het voortbestaan van de onderneming in tijden met minder of geen omzet, zoals de covidperiode heeft laten zien. Dat besef leeft onder veel door coronamaatregelen getroffen zelfstandigen, zo blijkt uit de achterbanraadpleging van ZZP Nederland.

BUFFERVORMING

Nu de zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd en als de FOR gaat verdwijnen, is het zaak om als vervanging daarvan de buffervorming van zelfstandigen op andere wijze fiscaal te stimuleren. De Vereniging Zelfstandigen Nederland, die mede door ZZP Nederland is opgericht, heeft daarom buffervorming tot speerpunt van beleid gemaakt. “Wij roepen het kabinet op om hier werk van te maken, zodat zelfstandige ondernemers het voortbestaan van hun onderneming in slechte tijden veilig kunnen stellen“, aldus Frank Alfrink, voorzitter stichting ZZP Nederland en bestuurslid VZN.

Bron
Stichting ZZP Nederland
Geplaatst op 17 juni 2022