Nieuws

AOV-voorstel StvdA besproken in Adviesraad ZZP Nederland

Maandag 2 maart Open Achterbanraadpleging

Deze week hebben werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid (StvdA) overeenstemming bereikt over hun voorstel voor een Zelfstandigen-AOV. Minister Koolmees heeft de StvdA-partijen verzocht om met een dergelijk voorstel te komen. Uiteindelijk beslist het Kabinet over eventuele wetgeving. Het StvdA-voorstel wordt a.s. dinsdag aan de minister gepresenteerd.

Betrokkenheid Stichting ZZP Nederland

Het is op z’n minst vreemd te noemen, dat werkgevers en werknemers in de StvdA een voorstel indienen bij het Kabinet, dat moet gaan gelden voor zelfstandige ondernemers. Minister koolmees heeft dan ook de StvdA verzocht om de zelfstandigenorganisaties nadrukkelijk te betrekken bij het tot stand komen van dit voorstel. Stichting ZZP Nederland maakt als zelfstandigenorganisatie geen deel uit van de StvdA en heeft daardoor niet op directe wijze deelgenomen aan de besprekingen. Wel hebben wij in nauw overleg met de delegatie van VNO/MKB Nederland/PZO steeds de standpunten van onze achterban kunnen inbrengen, zodat wij invloed hebben gehad op de inhoud van het voorstel van de Stichting van de Arbeid.

Uitgangspunten Stichting ZZP Nederland

Onderstaande uitgangspunten zijn gebaseerd op de uitkomst van de achterbanraadplegingen, die wij in 2015, 2017 en 2019 hebben georganiseerd. Deze uitgangspunten zijn door ZZP Nederland ingebracht in de onderhandelingen binnen de StvdA over hun AOV-voorstel.

 1. Basisvoorziening Arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden:
  1. Volledige acceptatie, zonder uitsluitingen
  2. Polis geldig tot aan de AOW-leeftijd  
 2. Publieke regeling, uitgevoerd door UWV, premie-inning via Belastingdienst
 3. Vaste nominale uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid, maximaal ter hoogte van WML (wettelijk minimumloon)
 4. Blijvend lage- en gemaximeerde premie, niet inkomensafhankelijk
 5. Eigen risico periode van 2 jaar, afdekking bijvoorbeeld via broodfonds of anders
 6. Zelfstandigen kunnen zich desgewenst vrijwillig bijverzekeren
 7. Alle werkenden hebben toegang tot preventie en 1e lijns arbeidsgerelateerde zorg.

Adviesraad ZZP Nederland niet ontevreden

Gisteravond (donderdag 27 maart) heeft de Adviesraad van ZZP Nederland vergadert over de hoofdlijnen van het AOV-voorstel van de STAR. De conclusie van de Adviesraad is, dat nagenoeg alle belangrijke uitgangspunten van de achterban van ZZP Nederland in meer- of mindere mate zijn terug te vinden in het STAR-voorstel. In de uitwerking moet echter nog veel gebeuren. Stichting ZZP Nederland maakt zich sterk, om de aanvullende opmerkingen van de achterban te bespreken met de minister, zodat zelfstandigen rechtstreeks betrokken zijn bij de verdere uitwerking van dit voorstel.

Beoordeling StvdA -voorstel door zelfstandigen

Juist omdat het AOV-voorstel door de StvdA (werkgevers en werknemers) is gemaakt en niet door de zelfstandigen zelf, is het van belang, dat zelfstandige ondernemers de kans krijgen om dit voorstel te beoordelen, zodat wij de plus- en minpunten van het voorstel kenbaar kunnen maken aan de minister en zelf voorstellen kunnen doen voor de uitwerking.

Open Achterbanraadpleging a.s. maandag 2 maart

ZZP Nederland organiseert a.s. maandag een Open Achterbanraadpleging onder alle zelfstandige ondernemers over de hoofdlijnen van het AOV-voorstel van de Stichting van de Arbeid. Zelfstandigen kunnen dan aangeven in hoeverre zij vinden dat onze uitgangspunten ook daadwerkelijk zijn meegenomen en welke knelpunten zij nog zien. Wij roepen alle zelfstandigen op om deel te nemen aan onze raadpleging. Je kunt maandag 2 maart vanaf 15.30 uur je stem laten horen. Hier is de link naar onze raadpleging.

Bron
stichting ZZP Nederland
Geplaatst op 28 februari 2020