Blog

Belasting betalen: Tips & tricks

Belastingdienst

Hoe voorkom je problemen rondom betalen van belasting? De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk op tijd te betalen, maar wat nu als er niet op tijd kan worden betaald? Wat kun je dan doen?

Betalingstermijn
Check altijd de betalingstermijn. Er gelden voor verschillende soorten belastingaanslagen, verschillende termijnen.

Voor een aanslag inkomstenbelasting geldt een betalingstermijn van 6 weken, maar een naheffingsaanslag omzetbelasting moet binnen 14 dagen worden betaald.

De betalingstermijn is terug te vinden op het aanslagbiljet. Het invorderingstraject gaat van start als de betalingstermijn is verstreken.

Betalingsregeling
Kun je niet betalen? Dan is het niet handig om niks te doen en te wachten tot de belastingdeurwaarder voor de deur staat. Het is op dat moment niet onmogelijk, maar wel een stuk moeilijker om nog een betalingsregeling te krijgen.

Kun je niet binnen de termijn die ervoor staat betalen, kom dan zelf in actie en vraag een betalingsregeling. Het formulier dat je hiervoor kunt gebruiken kun je hier vinden. Om te kunnen beoordelen of je in aanmerking komt voor een betalingsregeling, wil de Belastingdienst inzicht krijgen in de inkomsten en uitgaven en de bezittingen en de schulden. Met andere woorden is er aflossingscapaciteit en/of vermogen waarop de belastingschuld kan worden verhaald. Hoe vollediger de informatie, hoe groter de kans op een regeling.

Ga niet slepen met omzetten
Zie je aankomen dat de omzetbelasting over een bepaalde periode niet kan worden betaald, weersta de verleiding om het betalen van de omzetbelasting door te schuiven naar een volgend kwartaal of zelfs naar het einde van het jaar. Dit loopt zelden goed af en leidt tot hoge boetes of strafrechtelijke vervolging. Kun je niet betalen, doe dan wel aangifte met het juiste bedrag en vraag om uitstel van betaling.

Verzoek om (gedeeltelijke) kwijtschelding
Is er nauwelijks aflossingscapaciteit en is er ook geen vermogen om de volledige belastingschuld te kunnen voldoen dan is het zinvol om de mogelijkheid van kwijtschelding te onderzoeken. Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen is het van belang dat de onderneming levensvatbaar is. De ondernemer moet dat aantonen met onder meer liquiditeits- en omzetprognoses. Tot volledige kwijtschelding wordt niet snel overgegaan. De Belastingdienst is nog weleens bereid om een deel van de schuld kwijt te schelden of buiten invordering te stellen. Dat laatste houdt in dat de Belastingdienst de mogelijkheid houdt om de resterende schuld alsnog in te vorderen als blijkt dat het vermogen of inkomen dusdanig is dat de belastingschuld alsnog volledig kan worden betaald. Na 5 jaar verjaart in beginsel de vordering.

Heb je corona belastingschulden en kun je die niet binnen de termijn van 5 jaar terugbetalen?  Ook dan is het zinvol om de mogelijkheid van kwijtschelding te onderzoeken. De staatssecretaris van Financiën heeft medegedeeld dat de Belastingdienst die verzoeken in de periode augustus 2022 tot september 2023 soepeler zal beoordelen. Wel moet komen vast te staan dat de schulden zijn ontstaan door de uitbraak van het coronavirus. Daarnaast blijft ook de levensvatbaarheid van de onderneming van belang.

Heb je hier hulp bij nodig? Via mijn website www.taxstudio.nl/tax-studio-online/ kun je je aanmelden voor gratis begeleiding

De Belastingdienst werkt niet mee en dan?
Wijst de Belastingdienst een verzoek om een betalingsregeling of een verzoek om kwijtschelding af dan is het op dit moment niet mogelijk om die afwijzing aan een rechter voor te leggen. De Wet die dit mogelijk maakt, wordt hopelijk op korte termijn ingevoerd maar tot die tijd kun je je bezwaren tegen een afwijzing alleen voorleggen aan de directeur van de Belastingdienst zelf. Dit is meer een procedurele toets en het verzoek wordt dus inhoudelijk niet opnieuw beoordeeld. Een procedure bij de directeur leidt dan ook vaak tot niks. Toch kan de tijd die je hiermee wint alsnog tot het gewenste resultaat leiden. Gedurende deze procedure vordert de Belastingdienst namelijk niet in, soms schept dat ruimte voor overleg. Laat de moed in ieder geval niet zakken als het niet meteen lukt. Kijk waarom het verzoek is afgewezen, misschien kun je met een beter voorstel komen. Probeer het dan gewoon nog een keer.

Diana Jansen van Tax Studio
Geplaatst op 27 september 2022 door Diana Jansen

Ik ben fiscalist en advocaat bij Tax Studio in Amsterdam en ik houd mij dagelijks bezig met het oplossen van conflicten/discussies met de Belastingdienst. Naast het oplossen van conflicten richt ik mij ook steeds meer op het voorkomen daarvan. Ik heb daarom een praktisch boek geschreven voor ondernemers ‘Winnen van de Belastingdienst? Doe je zo!’. Ook doceer ik regelmatig aan professionals en schrijf ik vakinhoudelijke artikelen en -boeken.