Nieuws

Beroepsverenigingen dringen aan op herziening systeem tolk- en vertaalketen

Reageren

De faillissementen van de WCS Group, met meerdere dochterondernemingen, zoals HearHear Tolkdiensten, TolkenNet, SIGV, Wilkens en ook Duo vertaalburo uit Maastricht, hebben grote gevolgen voor tolken, vertalers en hun klanten. 

Gevolgen
Tolken die de afgelopen periode tolkdiensten hebben verricht bij theorie-examens voor het CBR zitten met onbetaalde facturen. Kandidaten én hun tolk die vorige week een theorie-examen bij het CBR gepland hadden staan, zijn afgebeld. Ook studenten, docenten en examenkandidaten van opleidingsinstituut SIGV zijn gedupeerd. Doordat examens één dag van tevoren geannuleerd werden, kunnen zij hun studie nu niet afmaken en facturen voor gegeven lessen worden niet betaald. Hetzelfde lot treft vertalers die voor ondernemingen werkten die failliet zijn gegaan. Ook hun facturen voor geleverd werk worden zeer waarschijnlijk niet betaald. Voor deze zelfstandige ondernemers gaat het om forse schades. Dit zijn voorbeelden van de gevolgen van de faillissementen in de sector. 

Aanbesteding, schaalvergroting en tariefdaling
Fedde Dijkstra, voorzitter ORT&V, stelt: “Sinds enkele jaren wordt, in Nederland, het matchen van vraag naar en aanbod van tolk- en vertaaldiensten, via aanbesteding door de overheid, uitbesteed aan bemiddelingsbureaus. Deze bemiddelingsbureaus hebben de taak een passende tolk te koppelen aan een tolkdienst of vertaalopdracht.  Dat kan goed functioneren als deze matching plaatsvindt door gespecialiseerde bureaus, met oog voor de klant én de tolk/vertaler, op basis van goede afspraken en voorwaarden tussen overheid en tolk en vertaler. De praktijk is echter anders. Zo gaan bijvoorbeeld gerechtstolken er nu tientallen procenten op achteruit. Dat is onacceptabel.”

Prijzenslag
Door de prijzenslag, als gevolg van deze aanbesteding bij de inkoop van tolk- en vertaaldiensten door afnemers zoals het CBR en justitie, kunnen kleinere gespecialiseerde bemiddelingsbureaus het hoofd niet boven water houden. Investeringsmaatschappijen grijpen hun kans. Als echter blijkt dat het niet eenvoudig geld verdienen is, laten ze de organisatie failliet gaat. Zie wat is gebeurd bij HearHear.

Tolken en vertalers zijn en blijven beschikbaar
De beroepsverenigingen hebben het CBR en andere afnemers, sinds het begin van de onrust rond surseance van betaling van verschillende bemiddelingsbureaus, laten weten dat tolken en vertalers steeds beschikbaar zijn gebleven. Zij zijn tenslotte zelfstandig ondernemers die graag direct tolkdiensten en vertaalopdrachten aannemen. 

Herhaling voorkomen
Kirsten Schreij, voorzitter NGTV, vult aan: “Om herhaling te voorkomen is het noodzakelijk de systeemfouten uit de keten van overheid, bemiddelingsbureaus, tolken en vertalers te halen. De overheid dient gedragen overeenkomsten met tolken en vertalers te sluiten, waarin het ondernemerschap is geborgd. Gespecialiseerde bemiddelingsbureaus kunnen zich vervolgens, op basis van de gemaakte afspraken, zuiver richten op het bemiddelen. Als we de keten zo kunnen organiseren, is er ruimte voor goed opdrachtgeverschap, transparantie, gevraagd kwaliteitsniveau en controle over het proces, gezonde marktconcurrentie en eerlijke beloning.”

Fundamenteel grondrecht en publiek belang
Het aantal anderstaligen in Nederland neemt aanhoudend toe. Het is van essentieel belang dat zij zich in hun moedertaal kunnen uitdrukken en dat zij informatie in hun moedertaal tot zich kunnen nemen. Dit is een fundamenteel grondrecht en dient het publieke belang. Professionele tolken en vertalers staan hierbij centraal; zij vormen de schakel tussen verschillende culturen en garanderen effectieve communicatie tussen burger en overheid. Voor het goed functioneren van de Nederlandse samenleving is het noodzakelijk dat de dienstverlening door tolken en vertalers goed wordt georganiseerd. 

De beroepsverenigingen van tolken en vertalers voeren een gezamenlijke lobby om deze optimalisatie van de keten gerealiseerd te krijgen. 

Geplaatst op 24 januari 2024
0 Reacties Plaats een reactie
Reactie toevoegen

Log in bij ZZP Nederland om reacties te kunnen plaatsen.

Inloggen