Blog

Het belang van een overlijdensrisicoverzekering voor zzp’ers (en werknemers)

Verdrietige vrouw na overlijden partner

Als zzp’er werk je voor eigen rekening en risico. Als een factuur niet wordt betaald, dan ligt het risico hiervoor bij jezelf. Als de opdrachtgever niet tevreden is over het geleverde werk, moet je zelf dit zelf oplossen. Als je kostwinner bent, dan lijden ook je gezinsleden onder de risico’s die je niet afdekt. Het risico wat vaak wordt vergeten af te dekken is inkomen voor je nabestaanden mocht je komen te overlijden, ook wel overlijdensrisicoverzekering genoemd. 

Niet meer in dienst? Dan ben je niet verzekerd

Als je in loondienst werkt dan bouw je hoogstwaarschijnlijk via je werkgever pensioen op. Naast een ouderdomspensioen heb je vaak ook een nabestaandenpensioen, zodat de achterblijvende partner een levenslange uitkering krijgt na overlijden. Echter, wat veel mensen niet weten; in menig pensioenregeling, ongeacht de leeftijd van de deelnemer, is deze nabestaandenvoorziening op risicobasis en ben je verzekerd zolang je deelnemer bent en vaak werkzaam blijft bij hetzelfde bedrijf.

Dat betekent dus in de praktijk dat als je besluit zelfstandig ondernemer te worden, het pensioen dat je voor later hebt opgebouwd, je ouderdomspensioen, wel gewoon blijft staan, maar dat het nabestaandenpensioen volledig is komen te vervallen. Mocht jou dus iets overkomen, dan krijgen je nabestaanden niets meer.

Algemene nabestaandenwet

Een eventuele bestaande overlijdensrisicoverzekering, die je in prive hebt afgesloten, is vaak bedoeld om de hypotheek (deels) af te lossen. Er is dus niet voorzien in het enorme inkomenstekort voor partner en eventuele kinderen die achterblijven. Dit levert in de praktijk schrijnende situaties op voor de nabestaanden die, los van het persoonlijk drama, ook nog met financiële problemen krijgen te maken.

De overheid heeft in sommige gevallen natuurlijk een vangnet middels de ANW in het leven geroepen. Echter is deze uitkering, wanneer je hier al voor in aanmerking komt, echt alleen een basisvoorziening en vaak alleen voor korte duur. Bijvoorbeeld totdat het jongste kind 18 is. De ANW is in veel gevallen niet toereikend om de risico’s bij overlijden op te vangen.Wat kan je dan als zzp’er doen om het vaak enorme financiële risico wel goed af te dekken, ook al heb je jarenlang in loondienst gewerkt.

Je zult goede voorzieningen moeten treffen, dan kan onder meer door een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten die niet alleen bedoeld is voor het aflossen van je hypotheek, maar die zorgt voor financiële reserves. Zo blijven je nabestaanden niet met lege handen achter.

Tips voor afsluiten overlijdensrisicoverzekering

  • Heb je in loondienst gewerkt? Ga na of jouw nabestaandenpensioen is komen te vervallen of fors is gekort bij uit diensttreding. Als dat het geval is, sluit een overlijdensrisicoverzekering en bescherm je je nabestaanden tegen financiële risico's.
  • Als jouw overlijdensrisicoverzekering is verpand aan de hypotheek en je hebt al veel hypotheek afgelost, dan kan je wellicht de premie verlagen.
  • De ene verzekeraar is de andere niet. Er zijn verschillen in voorwaarden en premie tussen alle verzekeraars waar je een overlijdensrisicoverzekering kunt afsluiten. Laat je goed voorlichten.
  • Je kiest bij de overlijdensrisicoverzekering zelf het bedrag waarvoor je je verzekert. Kijk bij het maken van die keuze vooral naar wat je nodig hebt. Wat is nodig om de hypotheek van jullie huis deels te kunnen afbetalen en om je partner en de kinderen te kunnen voeden?
  • Is het langer dan vijf jaar geleden dat je een overlijdensrisicoverzekering hebt afgesloten, dan is het vaak goedkoper om een nieuwe verzekering te kiezen. Dit komt omdat de prijzen de afgelopen periode flink omlaag zijn gegaan. 
klein logo verzekeringen zzp nederland
Geplaatst op 7 februari 2019 door Harry Kuiper

Harry Kuiper is directeur van ZZP Nederland. Harry heeft een achtergrond in en veel kennis van verzekeren en financiële producten. Vanuit deze kennis schrijft hij met enige regelmaat relevante blogs voor zelfstandig ondernemers.