Nieuws

Nieuwe subsidie voor samenwerkende zzp’ers en organisaties in de culturele en creatieve sector

Reageren

Met de regeling Samenwerking & Schaalvoordelen worden organisaties en zzp’ers in de culturele en creatieve sector aangemoedigd om de mogelijkheden van samenwerking met andere organisaties en zzp’ers te verkennen. Door samen te werken, kan een eerlijke en duurzame beroepspraktijk gerealiseerd worden. 

De overgang naar meer solide werk- en inkomenszekerheid in de culturele en creatieve sector brengt structurele kosten met zich mee. Voor organisaties omvat dit onder andere de kosten voor het in vaste dienst nemen van zzp’ers, het bieden van pensioenregelingen en het waarborgen van eerlijke vergoedingen. Zzp’ers maken kosten voor het volgen van scholing en afsluiten van financiële voorzieningen, zoals pensioenen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Om deze investeringen het hoofd te bieden, kan worden samengewerkt. Samenwerking kan namelijk leiden tot schaalvoordelen én tot kostenbesparing. Investering in een eerlijke en duurzame beroepspraktijk wordt op deze manier mogelijk gemaakt.

Via de regeling Samenwerking & Schaalvoordelen van het programma Oog voor Impuls kunnen organisaties en zzp’ers in de culturele en creatieve sector een financiële bijdrage aanvragen voor de verkenning en implementatie van samenwerkingsverbanden.

Voorbeelden van vruchtbare samenwerkingsinitiatieven:

 • Organisaties die gezamenlijk een salarisadministratie, arbodiensten of HRM dienstverlening afsluiten.
 • Organisaties die gezamenlijk trainingen organiseren om inclusiviteit te bevorderen binnen het beleid en de bedrijfsvoering van andere organisaties. 
 • Koren die gezamenlijk een professionele dirigent inhuren of oefenruimte delen.
 • Podia en/of festivals die gezamenlijk investeren in Augmented Reality (AR) om publieksparticipatie te versterken en live concerten te verrijken. 
 • Organisaties en/of kunstenaars die ac­ti­vi­tei­ten op el­kaar af te stem­men om een breder pu­bliek aan te ­trek­ken en een gro­te­re im­pact en reik­wijd­te te be­rei­ken op het kunst- en ste­de­lij­ke kli­maat.
 • Kunstenaars die samen een atelier huren. 
 • Kunstvakdocenten die gezamenlijk een kunsteducatieprogramma ontwikkelen (en verzorgen) voor het voortgezet onderwijs. 
 • Het oprichten van een gezamenlijke rechtspersoon.
 • Belangenorganisaties die fuseren om samen sterker te kunnen staan. 

Oog voor Impuls biedt:

 1. Een Verkenningsbijdrage om de mogelijkheden van die samenwerking te onderzoeken, met een maximum van € 20.000 voor verkenning van samenwerking tussen organisaties en een maximum van € 5.000 voor verkenning van samenwerking tussen zzp’ers. 
 2. Een Stimulansbijdrage voor de implementatiekosten van de samenwerking, met een maximum van € 10.000 voor de samenwerkende organisaties en € 2.500 voor de samenwerkende zzp’ers. 

Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door zzp’ers of organisaties werkzaam in de culturele en creatieve sector, maar samenwerkingsverbanden met een zzp’er of organisatie buiten de culturele en creatieve sector worden wel ondersteund.  

Voor de inhoudelijke beoordeling van de ingediende aanvragen wordt samengewerkt met kennis- en dienstencentrum CAOP. CAOP ondersteunt de aanvragende partij bij het aanscherpen van het samenwerkingsplan en levert financiële en administratieve expertise. 

Lees meer over de regeling Samenwerking & Schaalvoordelen voor zzp’ers

Geplaatst op 2 mei 2024
0 Reacties Plaats een reactie
Reactie toevoegen

Log in bij ZZP Nederland om reacties te kunnen plaatsen.

Inloggen