Ondernemer heeft door te hoge schatting van kosten geen AOV

Verzekeringen
Reaal

44% van de ondernemers zonder AOV schat AOV-premie te hoog in

Een misperceptie over de kosten zorgt ervoor dat veel ondernemers uit het MKB geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebben. Dat concludeert Reaal naar aanleiding van haar jaarlijkse MKB-onderzoek. Van de ondervraagde ondernemers heeft bijna de helft (47%) geen AOV. Daarvan schat 44% in dat een AOV meer dan € 300,- netto per maand kost, terwijl dit bedrag in de praktijk vaak lager is. Flinke impact Pim Hafkenscheid, eindverantwoordelijk voor AOV bij Reaal: “Als ondernemers langdurig arbeidsongeschikt worden, is de impact daarvan vaak groot en lopen ze het risico in de bijstand te belanden. Ons MKB-onderzoek toont echter aan dat ongeveer de helft van de ondernemers (47%) zich niet tegen arbeidsongeschiktheid verzekert. Als voornaamste reden geven veel ondernemers (58%) aan geen verzekering te hebben vanwege de hoge kosten. 22% geeft aan zelf voldoende middelen te hebben om het inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid op te vangen en 20% heeft er geen vertrouwen in dat de verzekeringsmaatschappij bij arbeidsongeschiktheid daadwerkelijk uitkeert.”

Misperceptie

Van de ondervraagde ondernemers, zónder AOV, schat 44% in dat een AOV meer dan € 300,- netto per maand kost, en 24% denkt zelfs meer dan € 400,-. Terwijl ondernemers mét een AOV aangeven dat zij veel minder betalen: 12,7% geeft aan netto nog geen €100,- maandelijks kwijt te zijn, 20,4% geeft aan € 100,- tot € 200,-, en 26,1% betaalt maandelijks een netto premie tussen de € 200,- en € 300,-.

Bovendien denkt maar liefst 44% van de ondervraagde ondernemers, zónder AOV, dat de premie voor een dergelijke verzekering niet aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Slechts 20% van deze groep weet met zekerheid dat een AOV fiscaal aftrekbaar is. De maandelijkse kosten van een AOV worden dus een stuk hoger ingeschat dan dat deze in werkelijkheid zijn.

Afstemmen op persoonlijke behoefte

Hafkenscheid: “Ondernemers hebben blijkbaar een verkeerd beeld van de kosten van een AOV en verzekeren daarom hun belangrijkste asset niet. Bij Reaal bedraagt de gemiddelde premie van een in 2019 aangevraagde (of gesloten) AOV € 275,- per maand bruto. Dit bedrag kan bij de aangifte inkomstenbelasting worden afgetrokken in box 1. Dus de netto maandpremie ligt fors lager. Het is zorgelijk om te zien dat ondernemers vanwege de verkeerde percepties dan maar helemaal niets regelen en daarmee bewust een risico lopen. Dat is jammer, want een AOV blijkt in de praktijk vaak betaalbaarder dan men vooraf dacht. Een AOV is een verzekering die je kunt afstemmen op je persoonlijke behoeften. Door zelf keuzes te maken ten aanzien van de dekking van de verzekering, kun je als ondernemer invloed uitoefenen op de hoogte van de premie. Daarnaast is de betaalde premie ook nog eens aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De kosten van een adviesgesprek met een onafhankelijk financieel adviseur zijn het echt waard. Het waarborgt dat je daarna een weloverwogen keuze kunt maken over het opvangen van de financiële gevolgen bij arbeidsongeschiktheid.”

Commentaar ZZP Nederland

De discussie met betrekking tot onverzekerde zzp’ers is al jaren gaande. Natuurlijk moet iedere ondernemer een eigen afweging kunnen maken, echter blijkt in de praktijk dat in de algemene ontstane beeldvorming een aov als duur wordt beschouwd.

Diverse onderzoeken in de afgelopen jaren hebben uitgewezen dat een zzp’er zijn/haar premie veel hoger inschat dan deze daadwerkelijk blijkt te zijn. Om dit inzichtelijk te maken heeft ZZP Nederland daarom ook een gratis berekeningstool op de website staan https://www.zzp-nederland.nl/aov-premie-berekenen waarbij men op eenvoudige wijze een indicatie krijgt wat een aov kost. De vermelde premies zijn bruto, immers deze premie is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting waardoor men, afhankelijk van het belastbaar inkomen, tot maximaal 51,75 % van de belasting terug kan krijgen. Uiteraard is een uitkering vanuit deze verzekering dan wel belastbaar inkomen.

Kijk bij het berekenen niet alleen naar het huidige inkomen, maar voor het te verzekeren bedrag met name naar het bedrag wat u tekort komt mocht u (volledige) arbeidsongeschiktheid raken. Houd er rekening mee dat het bedrag dat u tekort komt, jaarlijks terugkomt.

Los hiervan wordt het risico van arbeidsongeschiktheid vaak nog onderschat, en is het financiële risico van arbeidsongeschiktheid tot pensioendatum vaak enorm.

Deel deze pagina: