Blog

Schuldhulp voor zzp’ers

Reageren

Betalingsachterstanden en schulden kunnen iedereen overkomen, ook zzp’ers. Bijvoorbeeld zo:

Tijdens de crisis verloor je je baan en koos je ervoor als zzp’er aan de slag te gaan. Een dapper besluit, maar niet een zonder risico’s. Zelfstandigheid betekent namelijk niet dat er ineens een onafgebroken stroom opdrachten tot je komt. Tijdens diezelfde crisis kreeg je regelmatig nieuwe opdrachten, maar waren er ook perioden met minder of zelfs geen opdrachten. In die perioden had je minder opbrengsten en ontstonden soms betalingsachterstanden. Voor sommige achterstanden vond je later een oplossing, maar een aantal achterstanden is echt gegroeid naar een problematische schuld, waarvoor je geen oplossing beschikbaar hebt.

Inmiddels is de crisis voorbij en je hebt nu een vrij constante instroom van opdrachten en daarmee zicht op een lange periode met goede opbrengsten. Mooi, want dat betekent financiële stabiliteit en de kans om te investeren in de toekomst! Tenzij die problematische schulden nog niet zijn opgelost. Die bedreigen inmiddels het voortbestaan van jouw zelfstandigheid en raken inmiddels ook de thuissituatie, doordat deurwaarders beslag willen leggen.

Wat zijn problematische schulden?

Problematische schulden zijn schulden waarvoor geen oplossing beschikbaar is. Je bent opgehouden te betalen aan de schuldeisers en kunt de schulden ook niet binnen een langere, maar ook redelijke termijn afbetalen. Een oplossing kan vaak alleen gevonden worden als een deel van de schuldenlast wordt gesaneerd.

Problematische schulden kunnen ontstaan door bijvoorbeeld tijdelijke arbeidsongeschiktheid, hoge opstartkosten, te hoge privé-uitgaven of een afgenomen vraag naar jouw dienstverlening. Ook speelt een gebrek aan administratieve vaardigheden vaak een rol. Het is niet voor iedereen gemakkelijk om met geld om te gaan.

Hoe los je problematische schulden op?

Terug naar jouw huidige situatie: er is een constante instroom van opdrachten, de opbrengsten zijn stabiel en de schulden uit het verleden bestaan nog. Hoe zorg je ervoor dat de problemen uit het verleden kunnen worden losgekoppeld van het zonnige toekomstperspectief en daarmee jouw zelfstandigheid niet bedreigen?

De eerste reactie van velen zal zijn: schuldsanering!

Daar ligt inderdaad ook de oplossing, ware het niet dat maar weinig partijen weten hoe dat moet in combinatie met zelfstandigheid. Voor de onderhandeling met schuldeisers is een stabiel en zeker inkomen nodig, het liefst een dienstverband of een uitkering. Daarnaast maken wisselende bedrijfskosten het heel moeilijk om de afloscapaciteit vast te stellen en daarmee een goed voorstel te doen aan de schuldeisers.

Hulptrajecten

Gemeenten hebben de wettelijke verplichting schuldhulpverlening aan te bieden aan zzp’ers en ondernemers. Daar slagen zij helaas veelal niet in. Door een gebrek aan kennis verwijzen gemeenten, bijna uit automatisme, door naar bijvoorbeeld een regionaal bureau voor zelfstandigen. Daar wordt onderzocht of u op basis van het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz) in aanmerking komt voor inkomensondersteuning of een lening. De informatie en het onderzoek zijn wellicht welkom, maar een zzp’er op zoek naar de vlotte inzet van een schuldsaneringsregeling heeft daar niets aan. Die wordt hiermee niet geholpen. Daarbij komt nog dat een lening niet altijd de meest geschikte oplossing is. Dat kan zelfs het probleem alleen maar vergroten.

Wat je nodig hebt is een schuldsaneringsregeling. Dat is ook gewoon mogelijk. Weet wel dat de zeer specifieke kennis die daarvoor nodig is slechts in handen is van enkele private partijen. Deze partijen zijn in staat voor jou een goed onderbouwd en passend voorstel aan de schuldeisers te doen en een crediteurenakkoord te bereiken.

En als het dan is gelukt om met de schuldeisers tot een akkoord te komen, dan hoef je niet meer om te kijken naar het verleden. Natuurlijk moet je nog een periode aflossen op de oude schulden, maar je kunt wel verder met ondernemen en bouwen. Daar was je al enige tijd niet meer zonder zorgen aan toe gekomen.

Wat als er meer nodig is dan een schuldoplossing?

Het hebben van problematische schulden betekent niet dat er een einde aan de zelfstandigheid moet komen. Net zomin als dat het gebrek aan financieel-administratieve vaardigheden daarvoor zou moeten zorgen. Zoals eerder gezegd: het is niet voor iedereen gemakkelijk om met geld om te gaan.

Door de inschakeling van een budgetcoach voor zzp’ers, een budgetbeheerder of een administrateur kan je ervoor zorgen dat de omgang met geld en de administratie in de toekomst geen probleem meer vormt. Een budgetcoach kijkt samen met je naar jouw financiële en administratieve gedrag en laat zien waar de knelpunten zitten. Terwijl je zelf de verantwoordelijkheid en controle behoudt, begeleidt de coach je naar een situatie waarin je de vaardigheden hebt opgebouwd om zelfstandig weer verder te gaan.

Als financiële en administratieve zelfstandigheid geen goed idee is, kan je een budgetbeheerder en/of een administrateur inschakelen. De eerste zorgt ervoor dat je vaste lasten worden voldaan en je privé niet teveel uitgeeft. De administrateur doet dat voor het zakelijke gedeelte. Hiermee zorg je voor stabiliteit bij een onderdeel van het ondernemerschap waar je moeite mee hebt en zorg je er ook voor dat je je weer kunt gaan richten op de toekomst. Dat doen waar je wél goed in bent!

Niet opgeven!

Menig zzp’er deed dat wel, doordat de weg naar een passende oplossing voor problematische schulden onbekend was. Ondanks een zonnig toekomstperspectief werd de zelfstandigheid opgegeven. Dat is zonde.

Jij kent de weg nu wel en weet dat er gespecialiseerde schuldbemiddelaars zijn voor zzp’ers. Heb je schulden of andere financiële problemen? Laat experts je helpen en ga daarna verder met een gezonde financiële toekomst.

Geplaatst op 11 juli 2019 door Stephan van der Giessen

Stephan van der Giessen is directeur van Schuldbemiddeling Nederland, een onderneming die zzp’ers met financiële problemen helpt aan een schuldoplossing.

0 Reacties Plaats een reactie
Reactie toevoegen

Log in bij ZZP Nederland om reacties te kunnen plaatsen.

Inloggen