Staatssecretaris wil nader onderzoek naar pensioenopbouw zzp’ers

Stichting ZZP Nederland

Staatssecretaris wil nader onderzoek naar pensioenopbouw zzp’ers

Zelfstandigen die vrijwillig premie blijven betalen voor hun pensioenopbouw kunnen deze premie gedurende drie jaren aftrekken van de belastingen. Het kabinet wil deze periode verruimen tot tien jaren.

Namens de Stichting ZZP Nederland schreef Maarten Post als voorzitter van deze stichting begin maart een brief aan staatssecretaris Weekers van Financiën, waarin hij aangaf blij te zijn met deze uitbreiding, maar waarin hij er vooral voor pleitte om deze aftrek mogelijk te maken voor de gehele periode van pensioenopbouw, zoals ook de SER in haar advies bepleitte.

Per brief van 12 april 2011 reageert de staatssecretaris op deze brief. Hierin verwijst hij naar de reactie van het kabinet op het SER-advies. Daarin geeft het kabinet aan de zorg over de gebrekkige pensioenopbouw voor zelfstandigen te delen. De staatssecretaris meldt vervolgens, dat het kabinet om die reden de oorzaken en de mogelijke oplossingsrichtingen wil onderzoeken. De door de SER gedane suggesties worden hierbij meegenomen. Het kabinet wil de Tweede Kamer hierover in het najaar informeren over de uitkomsten van dit onderzoek.

Link: | volledige tekst van de brief |
 

Deel deze pagina: