Staatssecretaris zoekt oplossing voor "ZZP-fraudeurs"

Ministerie SZW

ZZP'ers met onterecht strafblad door aantijging UWV moeten nog geduld hebben

Eerder berichtten wij al over ZZP’ers die door UWV als fraudeur werden bestempeld doordat ze minder uren doorgaven aan het UWV, dan dat ze deden aan de Belastingdienst. Deze zzp’ers kregen hierdoor direct een strafblad, terwijl veel van die zzp’ers in een lange juridische procedure later toch hun gelijk kregen en ten onrechte werden beschuldigd van fraude. Twee door de Tweede Kamer ingestelde commissies kwamen tot de conclusie dat de zzp’ers niet goed waren voorgelicht door UWV en dat de zzp’ers daarom geen blaam trof.

Een staartje
Deze uitspraak had tot gevolg dat veel zzp’ers niet duizenden euro’s hoefden terug te betalen aan UWV. Tot zover het goede nieuws. Wat echter blijft staan is de aantekening in het strafblad van de zzp’er. Om ook het fraudeursstempel uit het strafblad te krijgen moeten ze zelf om herziening verzoeken bij de Hoge Raad. Dit gaat veel politici te ver. Allereerst vals worden beschuldigd en vervolgens wel worden vrijgesproken, maar toch op de blaren moeten zitten. Hierop is de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma, om een oplossing gevraagd.

Zoeken naar oplossing
Mevrouw Klijnsma geeft nu aan in een brief aan de Tweede Kamer dat zij de mogelijkheden gaat bekijken om de herziening voor de vals beschuldigde zzp’ers sneller te bewerkstelligen. Zij zegt dat ze in het eerste kwartaal van 2013 met een oplossing wil komen.

| geschiedenis UWV fraudeurs |  | brief van de staatssecretaris |

Deel deze pagina: