Nieuws

Veranderingen in de zorgverzekering in 2023

zorgmedewerker stethoscoop

Op Prinsjesdag, de derde dinsdag in september, overhandigt de minister van Financiën de Rijksbegroting en de Miljoenennota aan de Tweede Kamer. Daar staan de plannen in van de regering voor het komende jaar. In totaal geeft de overheid in 2023 103 miljard euro uit aan zorg, dat is bijna een derde van de totale rijksuitgaven. Wat zijn de gevolgen van de plannen voor de zorgverzekering in 2023? Heel in het kort komt het hier op neer.

Verplicht eigen risico blijft € 385
Net als vorig jaar en dit jaar blijft het verplicht eigen risico € 385. Dit betekent dat je de eerste € 385 aan zorgkosten uit de basisverzekering zelf betaalt.

De zorgpremie
Hoeveel je volgend jaar aan premie gaat betalen voor je zorgverzekering, dat hoor je van de verzekeraars in november pas. Naar verwachting zal de zorgpremie met ongeveer € 11 per maand stijgen.

Zorgtoeslag
De maximale zorgtoeslag wordt in 2023 € 154 per maand, dat is € 43 meer dan nu. Een fors deel van het extra bedrag is bedoeld ter compensatie van de koopkrachtval.

Korting in basisverzekering
De overheid zet vanaf 1 januari 2023 een streep door de collectiviteitskorting die verzekeraars geven op de basisverzekering. Via ZZP Nederland Verzekeringen blijven de kortingen op de aanvullende verzekeringen wel doorlopen.

Zorgverzekeringen van ZZP Nederland Verzekeringen

Veranderingen in basispakket

Wat zit er in 2023 in het basispakket en wat gaat eruit?

In:

  • Herstelzorg na corona: de vergoeding voor herstelzorg na ernstige corona (conditieverlies, vermoeidheid- en benauwdheidsklachten) wordt verlengd tot 1 augustus 2023. De behandeling kan bestaan uit extra fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek. 
  • NIPT: de NIPT bij medische indicatie wordt vanaf 01-01-2023 opgenomen in de basisverzekering als vervanging van de combinatietest. Hiervoor geldt geen eigen risico. Ook zonder medisch indicatie kun je de test laten uitvoeren. Vanaf 01-04-2023 vervalt de eigen bijdrage van € 175.

Uit:

  • Vitamine D: vanaf 1 januari 2023 wordt vitamine D niet meer vergoed uit de basisverzekering.
  • Combinatietest: de combinatietest wordt niet langer vergoed en wordt vervangen door de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test).

Wil je alles lezen over de wijzigingen in het basispakket voor de zorgverzekering in 2023? Lees dan hier de Kamerbrief.

Geplaatst op 21 september 2022